Home
 

September 9th, 2021

HISTORICKÁ NUKLEÁRNA VOJNA V IRÁNE JE UŽ BEZPROSTREDNE BLÍZKO! PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 8. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 8. SEPTEMBER 2021

Off 
Top