Home
 

HISTORICKÁ NUKLEÁRNA VOJNA V IRÁNE JE UŽ BEZPROSTREDNE BLÍZKO! PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 8. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 8. SEPTEMBER 2021

Off 

9.9.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top