Home
 

September 14th, 2021

PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 14. SEPTEMBRA 2021, PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NÁVŠTEVE SLÁVY PÁNAPOKRÝVAJÚCEJ A POHYBUJÚCEJ SA S JEHO DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI KEĎ ONI SLÚŽIA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 14. SEPTEMBER 2021

Off 
Top