Home
 

September 20th, 2021

PRICHÁDZAJÚCE MEGA UZDRAVOVACIE ZÁZRAKY PÁNA, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 20. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 20. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. PÁN VŠEMOHÚCI, JEHOVAH ELOHIM, ON HOVORIL SO MNOU DNES. Viete, že sme ukončili túto Mega Bohoslužbu, kde PÁN hovoril takým ohromným spôsobom, …Continue reading

Off 
Top