Home
 

PRICHÁDZAJÚCE MEGA UZDRAVOVACIE ZÁZRAKY PÁNA, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 20. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 20. SEPTEMBER 2021
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. PÁN VŠEMOHÚCI, JEHOVAH ELOHIM, ON HOVORIL SO MNOU DNES.

Viete, že sme ukončili túto Mega Bohoslužbu, kde PÁN hovoril takým ohromným spôsobom, potom som sa pokúšal si oddýchnuť a potom PÁN JEHOVAH hovoril so mnou.

Veľmi, veľmi ohromný rozhovor, pretože dnes, PÁN VŠEMOHÚCI, dnes ráno, s JEHO RUKAMI, s JEHO DVOMA DLAŇAMI DVOCH RÚK, ON dal ohromn´´y list, jeden list zo stromu života a priniesol ho veľmi blízko ku posteľi, veľmi blízko ku mojej posteli. S dvoma rukami s tým listom.

Mohol som vidieť SLÁVNE RUKY YAHWEH ako žiarili všade okolo. Žiarili všade okolo, dokonca aj ruky žiarili, dlane a prsty, a priniesol list vo vnútri dlane JEHO RUKY, a priniesol to veľmi blízko ku posteli kde som spal a takto ukázal.


Potom, v tom istom sne, ja som videl ako moje prsty zobrali ten list. Ten list, to bol jeden list, ale ma niekoľko ďalších listov na rovnakej stonke. Takźe to bol jeden, vyzerá ako okrúhly, veľmi zdravý a okrúhly, s jemným hladkým okrajom, a potom tam boli ďalšie výhonky, s troma so zúbkovaným okrajom, takýto majú dizajn.

A potom, ja vidím chromé dieťa, natiahol som moju, ruku, dieťa sa postavilo a začalo chodiť. A tiež vidím ženu, ktorá bola chromá je takmer dospelá, neviem vek, možno má 15 rokov, alebo viac. Ale vstáva, berie ma za ruku a kráča, postavila sa a začala chodiť. Potom som sa zobudil a teraz s vami hovorím.

Takže PÁN hovorí, že ON je ochotný vás uzdraviť ľudia, v tomto národe. Keď PÁN VŠEMOHÚCI hovorí, že súd BOHA prichádza do Kene, to je z JEHO lásky. ON sa tak stará o vašu večnosť.

ON hovorí o hriešnosti, ktorá môže zničiť národ. A ON hovorí, zdá sa, že v prostredí kaskády a zaneprázdnenosti tohto súdu, BOH stále volá po svätosti, PÁN stále povoláva ku svätosti. Keď hovorí o desivom súde prichádzajúcom do Kene, a ja viem, že mnoho Cirkví malo oblečených vrecovinu včera počas Bohoslužby

a PÁN HOVORÍ: HĽA, JA SOM OCHOTNÝ VÁS UZDRAVIŤ!

JA CHCEM PRÍSŤ A UZDRAVIŤ ICH!

TOTO JE MILUJÚCI BOH, OHROMNE MILOSRDNÝ BOH!

Znova, dovoľte mi to zopakovať, to je veľmi mocné, to je veľmi šokujúce, čo sa stalo tu dnes. Ja som tu spal, veľmi unavený, keď som prišiel, zaspal som, akoby na ten moment PÁN čakal, okamžite potom ukázal dve ruky, DLANE JEHO DVOCH RÚK, A SLÁVA TU BOLA VŠADE OKOLO POSTELE. A ON ukázal blízko JEHO DVE RUKY s listami so stromu života vo VNÚTRI DLANÍ JEHO RÚK. A žiara JEHO SLÁVY ŽIARILA OKOLO POSTELE.

A potom, v tom čase, ďalšiu vec čo som videl, ako držím list a všetky boli veľmi zdravé, jeden list okrúhly, ďalšie na ňom zúbkovan´é, všetky spojené na jednej stopke, nikdy som nevidel taký list. Kde jeden je ohrúhly, hladký a ďalší zúbkovaný, ostro zakončený, so zúbkovaným okrajom.

BOH HOVORÍ: JA SOM OCHOTNÝ UZDRAVIŤ.

A potom ďalšia vec, v rovnakom sne, mi ukázal chromé dieťa, neviem či má oblečené červené tričko, neviem, či je to dievča alebo chlapec, toto dieťa sa postaví a bude chodiť. Myslím, že ako to dieťa sedí, ľavá noha je trochu na zemi, pravá stojí, môžete vidieť tie kolená, úplne chromé dieťa na zemi.
Postaví sa a chodí a potom žena, ona je takmer dospelá, postaví sa a bude chodiť.

BOH HOVORÍ: CHOĎ A POVEDZ IM, ŽE JA SOM MILOSTIVÝ A ĽUTOSTIVÝ BOH.

Keď JA im poviem: ČIŇTE POKÁNIE, PRETOŽE SÚD BOHA PRICHÁDZA! JA im jednoducho hovorím aby odišli od hriešností!


Hriešnosť, zlo, zničí Keňu, zničí prebudenie v Keni, zničí ich destináciu, cieľ, zničí večnosť, zničí cestu do Neba.

Povedz im, že ja som stále ochotný ich uzdraviť! Toto je tak úžasný DEŇ! OSLAVUJTE, PRETOŽE TOTO JE TAM MILOSTIVÝ BOH, ĽUTOSTIVÝ BOH, MILUJÚCI BOH, SKVELÝ BOH.

To je to, čo sa práve stalo, o čom vydal správu. Ako začíname hovoriť o uzdravujúcej službe, uzdravenia sa začnú diať odtiaľ, v tejto zemi a tí, ktorí ste za hranicami, ja vás zahŕňam.

Pretože UZDRAVUJÚCA MOC A POMAZANIE KRVI JEŽIŠA NEMÁ ŠPECIÁLNE OHRANIČENIE. Dokonca aj tí za hranicami, vy to môžete vyhlasovať vašim ľuďom, MOC PÁNA sa bude dotýkať vašich chromých vo vašom dome a postavia sa a začnú chodiť.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

A to prichádza v takom čase, kedy sa zaoberáme VEĽMI CITLIVÝM POSOLSTVOM. PÁN DAL JEHO SLUŽOBNÍKOM ABY HOVORILI O PODSTATE ICH MISIE, V ICH MISII NA ZEMI OHĽADOM PRÍCHODU MESIÁŠA, O ZOBRATÍ CIRKVI, O VYTRHNUTÍ CIRKVI, VEĽMI MOCNÉ POSOLSTVO SA ŠÍRI CELOGLOBÁLNE! VEĽMI VEĽMI MOCNÝ ČAS V CIRKVI!

Takže znova, ďalšia séria chromých začne chodiť v národe, iba striktne na tomto príkaze teraz! Dokonca aj teraz ako sa posúvame smerom ku uzdravujúcej službe, chromí začnú vstávať a chodiť. A potom GRAND MEGA UZDRAVUJÚCA SLUŽBA PRIBLIŽNE O 2 TÝŽDNE ODTERAZ! Nech vás PÁN žehná.

Nech OSLAVY POZDRAVIA TOTO OHROMNÉ POSOLSTVO, K TAKÉMU ĽÚTOSTIVÉMU BOHU, KTORÝ SA DOSTÁVA K NÁRODU, KTORÝ JE ZATVRDENÝ, TVRDOHLAVÝ. NÁROD, KTORÝ JE V REBÉLII. NÁROD, KDE JE NAJVÄČŠIE MNOŽSTVO UZDRAVENÝCH V HISTÓRII BIBLII.

Takže požehnaní ľudia, toto sú dobré správy, ktoré prichádzajú z Neba. PÁN priniesol list a potom SLÁVA ŽIARILA VŠADE OKOLO MŇA, AKÁ ÚŽASNÁ HODINA, AKÍ ÚŽASNÍ POSLI! AKÝ MOCNÝ, MOCNÝ VZŤAH S PÁNOM!

Nech vás PÁN žehná,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PAMÄTAJTE SA, ŽE BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA!

ČIŇTE POKÁNIE A BUĎTE PRIPRAVENÍ PO CELÝ ČAS!

Ďakujem vám, JEŽIŠ VÁS MILUJE!

****************

UPOZORNENIE!

Pre všetkých vás, ktorí to čítate

a potrebujete

DOTYK PÁNA A JEHO UZDRAVENIE,

prosím kontaktujte nižšie uvedené kontakty za účelom ďalších potrebných inštrukcií, ktoré potrebujeme nasledovať, potrebných ku príprave na UZDRAVUJÚCU SLUŽBU PÁNA.

Kontakt: 0948 288 495
Email: repentslovakia@gmail.com
Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku

Off 

20.9.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top