Home
 

TVRDÉ VAROVANIE PRE NIGÉRIU, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 22. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 22. SEPTEMBER 2021
Sumarizácia:

Nuž požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, smerom ku ránu, dnes ráno, PÁN ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou dnes ráno, ON hovoril so mnou dnes o Cirkvi KRISTOVEJ v Nigérii.

PÁN ma zobral do Nigériu minulú noc a zobral ma do ulíc Lagosu. Zobral ma do ulíc Lagosu v Nigérii a potom na tom mieste mi ukázal vozidlo.

Buďte veľmi opatrní, keď PÁN hovorí o vozidle vo sne, to znamená Zbor. ON mi ukázal vozidlo a ja vidím autobus, veľký autobus, zvonku je natretý červenou farbou a pneumatiky sú čierne, kolesá sú čierne, natretý červenou farbou a okná sú veľké, ja môžem vidieť cez nich a tento autobus, ako vozidlo prichádza ku križovatke, PÁN ma umiestnil na križovatku, a tento autobus prichádza a v autobuse, od stredu po koniec, zvnútra je plný TELA.


Telo, mäso, takže to bolo mäso, ktoré bolo krájané, množstvo, hromada tiel a je tam hromada, akoby niekto zabil kravu,
apotom mnoho kráv, mnoho ľudí bolo stlačených smerom k zadnej časti, cez okno môžete vidieť kr´ájané kúsky mäsa a sú mokré. A potom, mnoho ľudí bolo stlačených, smerom k prednej časti, smerom k vodičovi, a autobus išiel a v rovnakom čase odbočil doprava a plný tela.

Je tam hromada, akoby niekto zabil kravu, mnoho kráv, na malé kúsky, možno na 1 kg, 2 kg, 3 kg kúsky a bolo to mokr´é telo, plné! Takmer siahalo po strechu! Strechu autobusu, mohol som vidieť cez okno, mokré telo, množstvo ľudí stálo, bolo stlačených, autobus išiel rýchlo a odbočil doprava.


A na tejto rovnakej križovatke ma priniesol do iného vozidla, a niekto priniesol množstvo peňazí zviazaných na veľkú kopu. Zviazal ich na veľmi veľkú hromadu, zviazal veľmi dobre, autobus zastavil a tie peniaze boli odovzdané cez okno, pokryté pokrývkou. Zobral peniaze a pokryl pokrývkou.


Potom tam nastal rozpor medzi ním a jeho vodičom.
pretože ak som som správne porozumel, mal ísť na letisko, ale vodič nesúhlasil. A vodič odpovedal že môže tu zastaviť a navrátiť sa naspäť. Takže on sa chcel obrátiť naspäť namiesto toho, aby mieril na letisko.

PÁN týmto spôsobom hovoril veľmi hlbokým spôsobom, a veľmi vážne o chorobe, o chorobe v Cirkvi. O odpadnutí v Nigérii, špeciálne tejto noci.
BOH túži po tom, aby sa k Nemu vrátili, inými slovami.


Ale môžete vidieť, že aj keď hovorí s Nigériou, rovnaká choroba peňazí a TELA, telo hovorí o sexuálnom hriechu, evanjeliu prosperity, o živote pre teraz a tu, o žití vo svete v Cirkvi a nemorálne. TELO je veľká nemorálnosť. Tento druh nemorálnosti je hrozný, takmer … najhoršia forma sexuálneho hriechu a nemorálnosti, ktorú ste videli, ako sa tam zobrazuje, ktorú tam PÁN predstavuje.

A tak vám to veľmi jasne hovorí, že BOH si pamätal Nigériu. Mohol hovoriť o USA. Mohol hovoriť o Keni tak, ako hovorí každú chvíľu. Pozrite sa na prebudenie v Keni. Tentoraz hovorí o Keni a karhá Keňu.

Pokarhaním tomuto národu a takou láskou je BOH, ktorý tomuto národu udelil a dnes je ním Nigéria. A PÁN varuje Nigériu. Pamätajte si, že tento milujúci k Nigérii, obrátený očami k Nigérii, hľadiaci teraz dole na Nigériu, skúmajúci Cirkev v Nigérii, toto je láska, ale prináša veľkú zodpovednosť.

Ak nebudete činiť pokánie, Hospodin vás postihne SÚDOM PÁNA vzhľadom na to, kto to teraz s vami hovorí, OBLAK ma zakryl.

A preto je toto veľmi dôležité obdobie. A vidím niektorých pastorov, niektorých konkrétnych starších pastorov, ktorých poznám. Vidím ich tam tiež zapojených. A tak PÁN hovorí, že je načase, aby Cirkev v Nigérii činila pokánie, čo môže očistiť Cirkev, očistiť Cirkev a ON ju teraz môže pripraviť na tento veľmi vznešený a veľmi očakávaný dôležitý Slávny príchod MESIÁŠA.

Dnes opäť Hospodin obrátil svoje oči, obrátil svoje oči k Nigérii a minulú noc ma vzal do Nigérie a ukázal mi stav Nigérie a Nigérijskej cirkvi a PÁN vyžaduje pokánie. Pamätajte, požaduje a prikazuje pokánie. Je to príkaz, pretože chce obnoviť Nigérijský národ, Cirkev v Nigérii a chce ich pripraviť aj na Slávny príchod MESIÁŠA.

Ústa Hospodinove teda prehovorili.

Videl som príchod MESIÁŠA.

Kráľ prichádza a teraz je načase, aby všetci predstavitelia Nigérie zorganizovali národné pokánie a činili pokánie z hriechov, obrátili ovečky, odvrátili dom Hospodina od smeru od sveta a TELA a hriechu a teraz presunuli Cirkev späť na cestu svätosti, cestu spravodlivosti, cestu, ktorá vedie do Božieho kráľovstva, cestu, ktorá je popísaná v knihe Jána, kapitola 14 : 6, keď hovorí, že JA som cesta, pravda a života.

To znamená, že On je cesta do neba, On je cesta k OTCOVI, On je cesta do Božieho kráľovstva; takže týmto spôsobom je On svätý spôsob. Hovoril som s Nigériou už predtým a moje slová poškodili Nigériu veľmi vážne, veľmi vážne. Veľmi vážne som poškodil tento národ, dokonca aj Cirkev. A tak sa teraz znova pýta, druhýkrát za mnoho rokov, PÁN teraz obrátil zrak opäť k Nigérii a od cirkvi požaduje pokánie. PÁN v podstate hovorí, že cirkev je svetlom pre národ v Nigérii a Nigéria je kresťanský národ. Nenechajte sa pomýliť, je kresťanský národ.

PÁN teda hovorí, že teraz obrátil SVOJU pozornosť na Nigériu. Keď Hospodin obrátil svoje oči k Sodome a Gomore, potom k nim išiel s láskou, dať im milosť, priniesť im tento obrovský súcit BOHA a požiadať ich, aby činili pokánie a odvrátili sa od hriechu, a keď to neurobili, na druhý deň to bolo stĺp dymu zo Sodomy a Gomory. Takže to TELO, ktoré tam vidíte, je extrémny sexuálny hriech, množstvo v Cirkvi – je to veľký sexuálny hriech, veľká nemorálnosť, veľká svetskosť, všetko telo. Opäť som povedal, že tu odkazujem na 5. kapitolu Galaťanom, verš 17, a na akékoľvek iné Písmo, ktoré hovorí o konflikte medzi telom a duchom.

BOH VŠEMOHÚCI hovoril takýmto veľmi hlbokým spôsobom k Cirkvi v Nigérii, ku Kazateľnici v Nigérii, k Oltáru PÁNA v Nigérii, k DOMU PÁNA v Nigérii, k telu KRISTA v tejto krajine. Teraz je na vás, aby ste sa toho ujali a začali organizovať NÁRODNÉ POKÁNIE, ktoré môžete činiť tak, ako to robia Keňania tu.

Keď dôjde k takémuto zablokovaniu, obmedzeniam, budú činiť pokánie vo svojich Cirkvách, takže sa stane Národným pokáním. Túto minulú nedeľu boli Keňania vo vrecovine, nosili vrecovinu, pretože činili pokánie vo svojich Cirkvách.

A tak tu BOH opäť obrátil svoju pozornosť na Cirkev v Nigérii. Druhýkrát za sebou sa teraz rozprávam s Nigériou a žiadam pokánie a moje slová, ktoré prinášajú škrípanie mojich nôh a prinášajú škrípanie Nôh PÁNA po Zemi.

Teraz sú teda slová Pánove na národe Nigérie a žiadajú cirkev, duchovenstvo, Pastorov, vodcov, kresťanov, telo KRISTA, aby prišli do posvätného zhromaždenia a išli k modlitbe a pokániu.

Tri dni modlitby a pokánia a potom choďte do jedného dňa národného pokánia po celom národe a čiňte pokánie k PÁNOVI a prijmite JEŽIŠA a znovuzroďte sa a požiadajte o pomoc DUCHA SVÄTÉHO a pripravte cestu na príchod MESIÁŠA a zostaňte tam vo svätosti.

Nehovoril PÁN s Nigériou?

Opäť … a pamätajte si, že vďaka tomu, že Ten, kto s vami hovorí, je úplne pokrytý hnevom BOHA, včely YAHWEH ma pokryli. Zakryli mi oči, pokryli celú moju tvár. Mal som zakrytú hlavu, zakrytú tvár a bradu. Keď som sa postavil do neba, úplne ma prikryli až k nohám.

Takže to pokánie, výzva k pokániu, jasná výzva k pokániu, ktorú PÁN kladie na Nigériu, teraz prichádza so zodpovednosťou. Ak to neurobíte, PÁN zasiahne národ Nigérie.

Prečo?

Pretože čas uplynul a prichádza MESIÁŠ a nikto nemôže ignorovať príchod KRÁĽA, Záchrancu, ktorý zomrel pre celý svet a dal nám takú veľkú záchranu – za ktorú stojí za to bojovať.

A preto je od dnes v Nigérii lopta na vašom ihrisku. Pripravte sa na národné pokánie.

Nehovoril s VAMI PÁN?

A keď sa to všetko stane, potom bude známe, že PÁN VŠEMOHÚCI hovoril s Nigériou.

Ďakujem.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Off 

22.9.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top