Home
 

PROROCKÉ VAROVANIE PÁNA VŠEMOHÚCEHO, NAJHROZNEJŠÍ SÚD SMRTI PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ CELÚ ZEM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 7. SEPTEMBRA 2021.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 7. SEPTEMBER 2021
Sumarizácia:

Off 

21.9.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top