Home
 

June 12th, 2019

ZJAVENIE OHĽADOM OBJAVU PÍSMA V IZRAELI, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA, 12. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 12. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou včera v noci. PÁN JEHOVAH YHWH, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ vesmíru, BOH nášho Pána a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA, PÁN BOH, hovoril so mnou, požehnaní ľudia, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OBJAVE STAROVEKÉHO PÍSMA Z JÚDU, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 12. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN JEHOVAH YAHWEH, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ VESMÍRU, BOH NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, PÁN BOH, ON so mnou hovoril požehnaní …Continue reading

Off 
Top