Home
 

ZJAVENIE OHĽADOM OBJAVU PÍSMA V IZRAELI, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA, 12. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 12. júna 2019,

sumarizácia: 

Chcem sa s vami zdielať s viacerými informáciami ohľadom rozhovoru, ktorý sa konal v dnešné ráno, s rozhovorom, ktorý mal PÁN s Cirkvou v dnešné ráno, rozhovor, ktorý mal s národmi, a v tom rozhovore ja vidím veľmi jasne, že PÁN ma zobral celou cstou do Izraela a potom PÁN zaryl veľmi hlboko do zeme a vytiahol von zo zeme, ON mi ukázal Písmo.

Písmo, ktoré bolo písané v historickom čase, napísané o Júdovi. A vy viete, že Júda je veľmi citlivé meno, veľmi citlivé pokolenie, pretože vieme, že náš PÁN A SPASITEĽ prišiel z pokolenia Júdovho. ON je lev z pokolenia Júdovho a ON ma nechal čítať Písmo, ktoré bolo napísané v hebrejčine, v ich jazyku v tom čase, v ich rukopise, ale PÁN teraz to pre mňa preložil a ON čítal spolu so mnou, BOH OTEC, ON so mnou spolu čítal, ja vidím JEHO RUKU ako držal Písmo, vyzerá to, že je to napísané na kuse keramiky, vzadu.

A potom, ON išiel skrze celý text a potom povedal, že teraz to bude objavené. Bude to objavené skoro a bude to všade v správach. Bolo to veľmi zlomové, rozhodujúce Písmo, dôležité Písmo, ktoré bolo napísané v historickom čase, ktoré má veľmi dôležité následky pre túto generáciu, pre štát Izrael, pre Cirkev Kristovu a tiež pre národy, pre celú zem.

Takže toto je niečo, čo je veľmi hlboko v zemi, ale teraz dovolí vedcom otvoriť, ako jaskyňu, kde začínal prvý Zbor, keď prišiel Ján Krstiteľ. Ako proroctvo, ktoré som odovzdal zo západnej pologuli, že táto jaskyňa bude objavená. ON dovolí ľuďom, aby ju objavili, ON dovolí vedcom, ľuďom, ktorí sa venujú archeológii, aby objavili toto Písmo, to je veľmi rozhodujúce, zlomové Písmo, veľmi dôležité Písmo.

Toto sa uskutoční, toto bude v správach, keď sa to objaví.

Ďalší veľmi dôležitý rozhovor, ktorého by som sa chel teraz dotknúť, keď mi PÁN hovoril o falošných doktrínach. Množstvo, množstvo falošných doktrín na Svete, ktoré sa tiahnu ku kresťanstvu. PÁN pokarhal falošné doktríny, ktoré zasahujú kresťanstvo, poznáte ich, ON ich pokarhal, zobral ma do niektorých ich chrámov, svätýň.

Falošné doktríny, ktoré nasledujú ľudia, niektorí ani neveria v DUCHA SVÄTÉHO, niektorí veria, tieto doktríny, PÁN sa rozhodol ich varovať, žiada ich, aby činili POKÁNIE A PRIJAŤ PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA a nech im DUCH SVÄTÝ pomôže pripraviť cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A tiež v rozhovore, ktorý som mal ráno, PÁN hovoril znova o racizme. Vidíte, že kresťania v USA pozerajú kresťasnké TV, oni pokračujú ako obyčajne, akoby sa nič nedialo na Zemi. A oni vedia veľmi dobre, veľmi dobre sú informovaní, že DVAJA NAJDÔLEŽITEJŠÍ PROROCI PÁNA už slúžia tejto generácii práve teraz a namiesto toho, aby hľadali radu od PÁNA, oni sú uzamknutí v pýche, zatvorení v pýche a v racizme.

Pozerajú sa na farbu, Cirkvi v Európe sú na tom rovnako, Cirkvi v Austrálii, v Kanade, na Novom Zélande. Namiesto hľadania PÁNA, pozrite sa aké veci sa dejú, návštevy PÁNA, BOHA OTCA, ktoré sa konajú a oni sa pokúšajú hovoriť nie. Namiesto toho sa pokúšajú očierňovať a nenávidieť.

Nikto nemôže nenávidieť PÁNA, každý teraz vie, že tu prebiehajú ohromné návštevy, a toto očierňovanie, ohováranie, zlé, potupovanie je racizmus, toto ich bude viesť do pekla. V jednom bode, oni musia hľadať radu PÁNA, aby našli cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA a prijať inštrukcie, pretože môžete vidieť mega, veľkolepú historickú návštevu na Zemi.

Takže, PÁN pokarhal falošné doktríny, sexuálne nemorálnosti v Cirkvi, klamstvá Pastorov, vidíte ich všade okolo, aj v kresťanskej televízii, v rôznych TV staniciach a oni pokračujú, akoby sa nič nedialo. A tá cesta na ktorej sa nachádzajú, môže jedine viesť do pekla.

Pretože inštrukcie, ktoré vedú do Slávneho Kráľovstva BOHA sú vryté v rozhovoroch, ktorí TÍTO DVAJA PROROCI PÁNA MAJÚ SO ZEMOU. A tieto inštrukcie sú tak kritické, pretože bez Svätosti nikto neuvidí PÁNA. 

SPRAVODLIVOSŤ je jemné rúcho, ktoré Cirkev má oblečené, ktoré potrebujú, ktoré Cirkev potrebuje.

Nech vás PÁN žehná,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

TODA SHALOM, YOM TOV,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA 

Off 

12.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top