Home
 

June 13th, 2019

AKO SI ZACHOVÁ CIRKEV POŽEHNANIA, TECHNICKÝ NÁVOD AKO PREŽIŤ, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA

TECHNIKA PREŽITIA PRE KRESŤANOV, OD NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Počujte drahí ľudia, ako máte riadiť svoj život; Dostali ste nebeské požehnanie dnes, ale ako to zachováte?  HĹADAJTE NAJPRV KRÁĽOVSTVO BOŽIE, tento bod je bod č. 1.:  Matúš 6:32-33  Milujte HOSPODINA, svojho BOHA, celým srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou.  Dajte PÁNOVI, …Continue reading

Off 
Top