Home
 

June 23rd, 2019

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Tretie proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, stále ohľadom tohto rozhovoru, ktorý mal PÁN s JEHO SLUŽOBNÍKMI tejto minulej noci, chcem otvoriť trošku viac. Teraz, PÁN JEHOVAH teraz, tejto minulej noci, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ NEBA …Continue reading

Off 
Top