Home
 

June 22nd, 2019

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Druhé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, rád by som sa zdieľal trochu viac ohľadom rozhovoru, ktorý mal PÁN dnes ohľadom na veľkolepú mega návštevu BOHA YAHWEH, ktorá sa bude konať skoro. Teraz, v tomto …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Prvé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ohromný BOH IZRAEL, MOCNÝ, MOCNÝ BOH ABRAHÁMA, BOH IZÁKA, NAJMOCNEJŠÍ BOH JAKOBA, NAJMOCNEJŠÍ BOH CELÉHO ĽUDSTVA, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, STVORITEĽ NEBA A ZEME, …Continue reading

Off 
Top