Home
 

PROROCTVO O OBJAVE STAROVEKÉHO PÍSMA Z JÚDU, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 12. júna 2019,

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN JEHOVAH YAHWEH, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ VESMÍRU, BOH NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, PÁN BOH, ON so mnou hovoril požehnaní ľudia, vo veľmi ohromnom rozhovore.

PÁN ma zobral do Izraela, toto je veľmi, veľmi dôležitý rozhovor. Pretože tu bude objav, ktorý sa udeje v Izraeli, ja som to videl, ON to otvoril pre mňa, ja som to čítal, ON ma zobral do Izraela túto minulú noc, a zobral ma na určité miesto, je tam cesta, ktorá tam vedie a dve ženy, ktoré šoférovali po tejto ceste, ja som musel ísť, tiež som tam šoféroval, oni ma nevideli, ale som sa pokúšal jazdiť po ceste, išiel som do stredu a potom do ľavej strany.

ON ma zobral na špecifické miesto, kde bude objav v Izraeli, archeológovia budú vykopávať a objavia veľmi dôležité Písmo, ktoré bolo písané v starovekom čase, veľmi mocné písmo, PÁN to pre mňa otvoril, ja už som to čítal, ale teraz sú hlboko zahrabané.

Ale archeológovia ich idú vykopať, a Písmo je z Júdu. Hovorí o Júdovi, Písmo o Júdovi. Toto Písmo bolo písané v starovekom čase, to bude veľmi významný objav v Izraeli. PÁN hovoril so mnou, ON ma zobral do Izraela a tento objav bude veľmi významný objav pre Cirkev a pre národy a národ Izraela a tiež smerom ku Slávnemu príchodu MESIÁŠA.

Takže tu bude objav, veľmi významný objav, v Izraeli, archeológovia budú kopať hlboko, hlboko dole, a dosiahnu miesto kde to nájdu a vynesú von nejaké veľmi významné Písmo, ktoré písalo o Júdovi. Je písané o Júdovi a ja už vidím Písmo, je to písané hebrejčinou, ale už som to čítal. Ja som to už čítal, pretože to PÁN preložil pre mňa, túto noc, sme to čítali spolu s PÁNOM, PÁN to otvoril s JEHO RUKOU a čítali sme to. Starodávne písmo, ktoré bolo napísané na kúsku keramiky, vyzerá to ako na kúsku keramiky, staroveké Písmo písané o Júdovi.

Takže to bude veľmi významný objav v Izraeli, veľmi skoro, požehnaní ľudia, a tento objav bude veľmi významný v živote v národe Izrael, v štáte Izrael. A tiež to bude extrémne významné pre Cirkev. Práve teraz je to veľmi hlboko, ale PÁN bude viesť archeológov, aby ich objavili. Ja vidím dve ženy, ktoré šoférujú v dvoch rozdielných autách a PÁN ma zobral, tiež som riadil na tej ceste a musel som ísť do ľavej strany, najprv do stredného prúdu a potom prejsť neskôr do ľavej strany.

A PÁN ma poslal na toto miesto, kde je to Písmo. PÁN ma zobral do Izraela, tu bude významný objav Písma, archeologického Písma, ktoré sa dialo v starovekom čase, v starovekom Izraeli, to bude významný objav pre ľudstvo, pre štát Izrael, pre Cirkev, pre celý Svet. Ale Písmo je Júdovo. Je to písané v hebrejčine, ale Pán to napísal pre mňa, preložil to pre mňa v angličtine, veľmi krásna situácia, PÁN to čítal so mnou keď to otvoril a čítal spolu so mnou.

Takže požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA!, odvráťte sa od sexuálnych hriechov, odvráťte sa od evanjelia prosperity, odvráťte sa od racizmu, vidíte, že je množstvo racizmu, v Amerike, oni niesú schopní prijať posolstvo PÁNA, pretože sú rasisti. Myslím, že pozerajú po prorokovi ich farby. Odvráťte sa od racizmu, odvráťte sa od kmeňového systému, odvráťte sa od sexuálnych hriechov, odvráťte sa od nemorálnosti, evanjelia prosperity a úpadok v Cirkvi, skazenosť, ktoré vidíte v životoch kresťanov, skazenosť v kresťanskej spáse, a znova ako som povedal, odvráťte sa od racizmu.

V Cirkvách v Amerike, oni sú si vedomí, v Európe a všade, oni sú si vedomí, že DVAJA PROROCI PÁNA boli poslaní, ale kvôli racizmu, oni sú rasisti, oni niesú schopní mať záujem o PÁNA práve teraz. Uvidíte peklo, keď nebudete počúvať inštrukcie týchto dvoch. Odvráťte sa od všetkého, čo vás môže zastaviť od zdedenia SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŹIEHO.

Bude tu ohromný objav, ktorý sa stane v Izraeli, Písmo, ja som to čítal, sám JEHOVAH BOH OTEC otvoril s JEHO RUKOU a preložil pre mňa z tej hliny, vyzerá akoby keramika, z hliny, staroveké Písmo, Písmo o Júdovi.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU

Odvráťte sa od racizmu! Príďte a poraďte sa s PÁNOM. Poďte a opýtajte sa PÁNA. Bez Svätosti nikto neuvidí PÁNA.

Vidíte, ako oni vedú ich spásu, Cirkvi v Európe, Cirkvi v Austrálii, Kanade, oni sú si vedomí, že PÁN POSLAL DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, ŽE PROROK ELIÁŠ KRÁČA PO ZEMI TERAZ! Prikazuje nebu, aby sa otvorilo, Nebo žiari na Neho a je tu ohromné zjavenie o DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY. Ale kvôli racizmu, ja si myslím, že očakávajú ich farbu.

PÁN nie je demokratický. PÁN nemôže byť pokrivený,  

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BUĎTE SVÄTÍ!

Odvráťte sa od hriechov a hriešnosti,

Toda rabah, toda Shalom.

 

Off 

12.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top