Home
 

Author Archive

UTEKAJTE OD MODLÁRSTVA !

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Teraz potrebujem rozobrať jednu vec a to: modlárstvo Ako náhle to rozoberiem, tak to ukončím lebo som spomenul niekoľko vecí, ktoré sú v  2 Korinťanom 6: 14-18 14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA – HROZNÝ SÚD BOHA NAD MEXIKOM KVÔLI KATOLICIZMU, MODLÁRSKEMU UCTIEVANIU A SATANIZMU, zo dňa 16. Marca 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 16. Marca 2021Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, dnes poobede, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ABOSECHEM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL – EMET, JEHOVAH GEMUAL, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAJ JESHUAKI, …Continue reading

Off 

ODPADNUTIE V CIRKVI časť 1.

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Keď túžite vstúpiť do Slávneho Kráľovstva Božieho potom ON hovorí: buďte si istí, že ste von z odpadnutia. Pretože nemá svoje miesto, stratilo svoje miesto, nemá svoje miesto, nemá miesto v Slávnom Kráľovstve Božom. Dnes chcem hovoriť o odpadnutí v cirkvi. Dôvod prečo učím o odpadnutí je ten, že je …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM NAVŠTÍVENÍ BOHA OTCA V JEHO BIELOM HUSTOM SLÁVNOM OBLAKU NA MÍTINGU, PROROCTVO DŇA 7. MARCA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 7. Marca 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, PÁN ARMÁDY V NEBI, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulú noc: tejto noci PÁN hovoril so mnou takým ohromným spôsobom. Ja …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, časť 2

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Chcem aby ste porozumeli, že BOH Vás nemôže použiť, ani Vás prijať takých akí ste, keď ste sa nezbavili všetkých vecí zo sveta, ON Vás nemôže použiť. Nech to bude veľmi jasné, tu je proces rastu a Vy môžete rásť tým, že sa učíte, rastiete, učíte …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, časť 1

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Proces cez, ktorý idete ako kresťania aby Vás vyčistil, aby ste sa stali viac dospelými. Proces cez, ktorý Vás BOH sprevádza ako kresťanov. V knihe EXODUS sa pozrieme čo je potrebné aby sme sa dostali bližšie k BOHU. Budeme sa pozerať na proces, ktorým prechádzate a ktorým potrebujete …Continue reading

Off 

PROROCTVO O KNIHE ZJAVENIA 12 KAP., DOBA CIRKVI KONČÍ, zo dňa 28. Februára 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 28. Februára 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH dnes so mnou hovoril medzi tým ako sme spolu hovorili. PÁN JEHOVAHhovoril a v tomto ohromnom rozhovore, BOH JEHOVAH mi ukázal dvoch Prorokov JAHVE. ktorÍslúžia …Continue reading

Off 

NIKTO NEMÔŽE IGNOROVAŤ PROROKA HOSPODINOVHO A VSTÚPIŤ !!!

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Tam je veľký zmätok v cirkvi, BOH nikdy nie je irelevantný ( nekoná bez cieľa, bez zámeru ). On ma nemôže poslať a potom Vy si poviete: „Nie, Ja vstúpim bez Neho“ Rozumiete tejto časti ? To je veľmi rozhodujúca časť. Znamená, Vy nikdy viac nemôžete ignorovať …Continue reading

Off 

KEĎ SÁM PÁN PRERUŠÍ VÁŠ SPÔSOB ŽIVOTA, …

Z BOHOSLUŽBY DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Pokiaľ zvážime, že tu je pred nami peklo, a že je tu Nebo pred nami a tiež keď zvážime, že tu pred nami je posledný súd BOHA a vzhľadom na to, že Zem a Nebesia ako sú dnes budú zničené, potom JEŽIŠ prichádza a prerušuje ich program. Moje ovce …Continue reading

Off 

PODOBENSTVO O ROZSIEVAČOVI

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA 11. KAPITOLY Títo ľudia boli v cirkvi. Oni všetci boli v cirkvi. Ale jedna skupina prišla pred veľký biely súdny trón a On im povie: Pravdu Vám hovorím, že ja Vás nepoznám, odíďte odo mňa páchatelia neprávosti ! A iní vstúpia do Kráľovstva večnosti. Teraz Pán vysvetľuje, že čo sa deje v cirkvách, …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 91
Top