Home
 

Author Archive

NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA O UZDRAVENÍ ENOCHA A PREBUDENÍ, 10. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 10. Decembra 2019

Off 

PROROCTVO O DNI, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA PRIKÁŽU SLNKU, ABY NESVIETILO, 8. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 8. Decembra 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, ja viem, že ste práve vyšli von z vašej Cirkvi z nedeľnej BOHOSLUŽBY, niektorí ste iba teraz skončili vašu BOHOSLUŽBU, …Continue reading

Off 

VÍZIA MOCNÉHO NAVŠTÍVENIA PÁNA O 5.30 RÁNO A POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, 7. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 7. Decembra 2019 sumarizácia:   Je to ohromná česť a privilégia prísť ku vám dnes, aby som sa s vami trochu zdielal predtým, ako vám požehnám. Ja …Continue reading

Off 

MESIÁŠ PRICHÁDZA, ZJAVENIE DVOCH PROROKOV, SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11, KTORÍ PRIPRAVUJÚ CESTU, 5. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 5. Decembra 2019 sumarizácia:   V tejto hodine je absolútne veľmi jasné každej živej bytosti, že MESIÁŠ PRICHÁDZA a národy sa potrebujú prirpaviť v absolútnej spravodlivosti a …Continue reading

Off 

HROZNÁ VÍZIA DVOCH OLIVOVÝCH STROMOV, KTORÉ STOJA PRED HOSPODINOM CELEJ ZEME, 4. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 4. Decembra 2019 sumarizácia:  

Off 

ZJAVENIE O DVOCH OLIVÁCH, KTORÉ STOJA PRED HOSPODINOM CELEJ ZEME, 3. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 3. Decembra 2019 sumarizácia:   Túto noc, nejakú hodinu pred ránom, PÁN JEHOVAH ma zodvihol hore ku Nebu, takže ON ma zodvihol smerom k Slávnemu Kráľovstvu v …Continue reading

Off 

MESIÁŠ PRICHÁDZA & MASÍVNE POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO ZO ZJAVENIA 11. KAP.,1. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR, ktorí vedú globálne CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 1. Decembra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, nech Vás PÁN veľmi žehná, ja som prišiel priamo ku Vám počas vašej Bohoslužby, aby som vás požehnal. Ja viem, …Continue reading

Off 

VÍZIA MLÁDEŽE V ZÁVAŽNÝCH TRESTNÝCH ČINNOSTIACH NA UNIVERZITÁCH, Proroctvo zo dňa 29. Novembra 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 29. Novembra 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zobral na univerzitu v tejto krajine. Zdá sa, že pozornosť PÁNA sa teraz zameriava na …Continue reading

Off 

NÁVŠTEVA PÁNA NA OLTÁRI UTAWALA 2, V NAIROBI

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 28. Novembra 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas v histórii Cirkvi, znova, aký ohromujúci moment v DOME PÁNA. PÁN JEHOVAH komunikuje s Cirkvou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom. Túto minulú noc mi PÁN hovoril …Continue reading

Off 

KVALITY SPÁSY – KVALITY KRESŤANOV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, KTORÍ TÚŽIA VSTÚPIŤ DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA

 MUSÍTE MAŤ KVALITY SPÁSY Kvality kresťanov / Služobníkov / Cirkví BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR Téma: Kvalita Kresťanov, Pastorov, Služobníkov / Cirkvi, ktorí budú hodní vstúpiť do Neba. Dňa 23. Mája 2014 Odkazy v Písme: Zjavenie 19:7-9 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 84
Top