Home
 

PROROCTVO PÁNA O SERIÓZNOM DUCHOVNOM STAVE MLADÝCH VO FÍNSKU ZO DŇA 5. NOVEMBRA 2022


SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa:
5. November 2022
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril. Minulú noc ma PÁN vzal do Fínska, do národa Fínska a videl som, ako tam vo Fínsku trpia jeho vlastné deti.

PÁN mi chcel ukázať, ako trpia jeho deti vo Fínsku. Minulú noc ma vzal do Fínska a PÁN hlasom povedal, že je to naliehavé. Je to naliehavé, aby našli vyslobodenie. Je naliehavé, aby sme prišli do tohto národa. Tak ma Pán vzal minulú noc do Fínska a vo Fínsku mi PÁN ukázal, ako jeho deti práve teraz trpia a potrebujú vyslobodenie.

Druh vyslobodenia, ktorý vidíte, aké dostala KEŇA, ktoré potrebuje nádej. Nádej, ktorú vidíte, že KENI bola daná mocou – mocou JEŽIŠOVEJ KRVI.

A keď som bol vo Fínsku, minulú noc mi PÁN ukázal mladých… oni sú Európa… Berú čepele a odrezávajú si prsty, jeden kus prsta v prednej časti a krájajú sa čepeľami a krvácajú. Režú sa čepeľami a krvácajú.

A existuje aj druh uctievania modlárstva. Neviem presne, čo to je, ale videl som niečo zavesené, ako keby to bol drôt, ale bolo to skôr niečo v klietke. Takže to bolo zavesené. Musíme presne zistiť, čo to je, čo viselo na vozíku, myslím, že na dopravníkovom páse alebo niečo také.

Potom PÁN povedal, že dokonca aj uctievanie modiel v tejto krajine musí byť napravené. PÁN ma dnes večer vzal do Fínska. Pán plače za národ Fínska, za fínsky ľud. Sú tam mladí ľudia, ktorí sa mrzačia a sú zapojení do sebapoškodzovania, sebamrzačenia. Berú si čepele…

Veľmi šokujúco sa režú čepeľou a krvácajú im ruky. Niektorí z nich vezmú čepeľ a odrežú si celú prednú časť prsta. Bolo veľmi hrozné to vidieť a PÁN povedal, pozrite sa, ako moje deti trpia v tejto krajine, a PÁN vyjadril znepokojenie a naliehavosť, že tiež potrebujú nájsť nádej, ktorú KEŇA našla, že sa teraz môžu obrátiť na JEŽIŠA KRISTA ako svojho PÁNA a osobného SPASITEĽA.

A tak je to veľmi ťažké, takže keď som sa zobudil, musel som hneď skontrolovať, či som sa porezal, sebapoškodzoval a potom som zistil, že vo Fínsku sa deje veľká vec, kde si mladí ubližujú, zranenie, sebapoškodzovanie.

Režú sa čepeľami, režú čepeľou, pretože…to je ich odpoveď. Pretože ich nepriateľ zviazal. Aj oni teda potrebujú nádej, ktorú dostala kenská mládež. V tomto prebudení tu sa dvíhajú chromí, slepí vidia, hluchí počujú, každý má nádej v JEŽIŠA.

Bez ohľadu na vašu situáciu JEŽIŠ vždy pomôže. Vždy je priamo pred vami, priamo tam ako váš stĺp. Vo Fínsku nemajú šancu, nemajú na výber. Diabol ich zviazal a tak viem, že v najbližších týždňoch sa pokúsim zostaviť program pre Fínsko. Ale toto je to, čo PÁN povedal.

PÁN ma vzal do Fínska. Celú noc som prechádzal Fínskom, národom Fínska, ukazujúc mi, ako sa mladí ľudia režú. Sú to väčšinou dievčatá, ak som dobre videl, že sa mrzačia, zraňujú sa čepeľami a ostrou čepeľou. Rezali sa…Jeden z nich si odrezal prednú časť prsta, ďalší rozrezal, prerezal vzdialenosť medzi palcom a ukazovákom. Silne rezali čepeľami a krvácali. Bolo to také šokujúce, strašné to sledovať.

PÁN dáva do pozornosti SVOJIM SLUHOM PROROKOM, ako JEHO deti trpia v iných národoch, kde im nebola daná nádej. Nádej na prebudenie sa nezobrazila. Nádej MESIÁŠA. Príchod MESIÁŠA, NÁDEJE SLÁVY, nebol prezentovaný tam, kde nevideli moc BOHA, akú videla Keňa. Sú ponechaní v rukách diabla.

Toto povedal PÁN.
MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Off 

7.11.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top