Home
 

PROROCTVO PÁNA O VYTRHNUTÍ CIRKVI zo dňa 9. Januára 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 9. JANUÁR 2023

Sumarizácia:PÁN hovoril so mnou požehnaní ľudia približne pred hodinou a pol a v tom rozhovore BOH OTEC HOVORIL HLASOM a potom mi dal vedieť, že VYTRHNUTIE CIRKVI nastane.

Je tu potreba pripraviť národy a potom som videl tak ohromnú paniku, ja som tiež bol v panike a ponáhľal som sa, aby som povedal mnohým ľuďom, aby činili pokánie. PÁN spôsobil, aby som sa ponáhľal a hovoril k mnohým ľuďom, aby činili POKÁNIE.

JA SOM SA BÁL, ŽE VYTRHNUTIE CIRKVI NASTANE. JA SOM SA BÁL, ŽE VYTRHNUTIE CIRKVI NASTANE V TEJTO OHROMNEJ VÍZII PÁNA
.

Znova, PÁN hovoril
O URGENCII ČASU PRE KAŽDÉHO, ABY SA PRIPRAVIL, PRE NÁRODY, ABY SA PRIPRAVILI
.

V tomto ohromnom rozhovore BOH OTEC so mnou hovoril z urgencie času, paniky a ja som bol tiež v panike a ponáhľal som sa hovoril mnohým ľuďom, ku mnohým národom som sa ponáhľal a hovoril som ľuďom:

ČIŇTE POKÁNIE TERAZ! ČIŇTE POKÁNIE TERAZ!

VYTRHNUTIE CIRKVI SA STANE! PÁN PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! Bola taká panika a hovoril som mnohým ľuďom, aby činili POKÁNIE!

Takže toto je čas, kedy PÁN povoláva ku POKÁNIU, aby ľudia mohli činiť POKÁNIE A PRIJAŤ JEŽIŠA A ABY BOLI SVÄTÍ.

Znova, práve som mal rozhovor s PÁNOM pred hodinou a pol a v tom rozhovore mi PÁN hovoril hlasom, PÁN BOH VŠEMOHÚCI a tam bola panika. Panika a ponáhľanie sa pre potrebu hovoriť ľuďom o pokání. Hovoril som k ľuďom tu v národe a tiež za hranicami:
ČIŇTE POKÁNIE A ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV!


KRÁĽ PRICHÁDZA!
MESIÁŠ PRICHÁDZA ZOBRAŤ CIRKEV!


Tam bola veľmi seriózna panika. Veľmi, veľmi seriózna panika. Ľudia teraz činia pokánie a ponáhľal som sa naľavo a napravo a hovoril som im všade, aby činili pokánie a aby sa odvrátili od hriechov.
TAKŽE TÍ, KTORÍ SÚ MÚDRI ČINIA POKÁNIE A ODVRÁTIA SA OD HRIECHOV.

Ja som videl tak ohromnú paniku, ja som sa ponáhľal a pripravoval pre PRÍCHOD PÁNA.

Off 

10.1.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top