Home
 

NUKLEÁRNA VOJNA PRICHÁDZA NA ZEM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 28. OKTÓBRA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 28. OKTÓBRA 2022
Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVA ma zobral do Francúzska
a ON povedal: POZRI TERAZ, AKO ONI VYZERAJÚ.

Ja neviem, či to bola nukleárna bomba, ktorá dopadla na Francúzsko, alebo čo sa stalo, oboje, so zemou aj s telami ľudí.

Ľudské telá boli pohlcované veľmi zle. Bola tam devastácia, vyzerá to, že nukleárna bomba dopadla na Francúzsko. PÁN ma tam zobral iba pred niekoľkými minútami, keď som sedel v našom štúdiu, pozeral som program pre tento týždeň, potom ma PÁN zobral do malého tranzu a zobral ma do Francúzska a videl som ľudí, ľudské telá roztrhané a totálne zdevastované.

Vyzerá to skôr, akoby nukleárna bomba bola na nich použitá. Takže je tu nukleárna vojna, ktorá prichádza na Zem, veľmi seriózna devastácia prichádza na Zem,

A MESIAŠ PRICHÁDZA.

Tí, ktorí máte uši, PRIPRAVTE SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA.

VY MUSÍTE PRIJAŤ JEŽIŠA VEĽMI DOBRE !
A BUĎTE ZNOVUZRODENÍ A BUĎTE SVATÍ !
A OSTAŇTE V SVATOSTI !
OSTAŇTE V CIRKVI, V CIRKVI KDE UČIA BIBLIU, A SVATÍ,
VZDIALENÍ OD KORUPCIE ODPADNUTÝCH CIRKVÍ,
ALE NASLEDUJTE STRIKTNE SVATÝ KRESŤANSKÝ ŽIVOT ,
POTOM UVIDÍTE KRÁĽOVSTVO BOŽIE,

Ďakujem vám.

Off 

28.10.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top