Home
 

VÁŽNE BOŽIE VAROVANIE ‼️


SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: November 2022

Sumarizácia:

VÁŽNE BOŽIE VAROVANIE ‼️


▶ Súčasní kresťania túžia po postavení a po ľudskom prijatí
▶ Nechcú sa plne oddať Kristovej spáse
▶ Mnohí sú dnes v Cirkvách ateisti
▶ Ľudia robia nevyhnutné minimum a svoju energiu venujú iným veciam
▶ Ľudia sú vlažní, chýba im oheň Ducha Svätého a oheň spásy
▶ Cirkvi idú do pekla
▶ Ľudia sa hanbia za KRISTA
▶ Pri malej skúške opustia Ježiša
▶ Otvorene oslavujú LGBT a potraty, hriech sa oslavuje verejne a otvorene
▶ V cirkvi je nedostatok, vyberajú si z Písma verše ( Biblie ), ktoré im neubližuje, ale vyhovuje ich potrebám
▶ Cirkvi si uložili poklady na zemi
▶ Kde majú svoju vlastnú formu spravodlivosti
▶ Kde bolo Božie meradlo podané skazene
▶ Kde Svätosť nie je populárna
▶ Kde sa ľudia neboja KLAMAŤ na kazateľnici
▶ Ľudia nemilujú Boha hlboko vo svojich srdciach
▶ Ľudia radšej dávajú svoje peniaze Cirkvi, ale nie svoje srdcia
▶ Hľadajú súhlas ľudí, ale NIE BOHA
▶ Boh nebol v ich srdciach
▶ Ľudia sú zaneprázdnení čítaním Biblií v Cirkvách, ale BOHA nepočujú
▶ Poznali Slovo Božie, ale boli zaneprázdnení, keď Boh hovoril, a nemohli HO počuvať ani JEHO PROROKOV
▶ Môže byť pravda, že človek vie vynikajúco čítať Bibliu a nepočuje HLAS BOHA?
▶ Boží ľudia idú do pekla a neuvedomujú si to,…

Preto SÁM PÁN teraz povoláva JEHO KŇAŽSTVO, lebo sa musí priniesť náprava Božiemu ľudu‼️ VÁŽNE UPOZORNENIE OD PÁNA ‼️


Off 

18.11.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top