Home
 

PÁN PRIVÁDZA SVOJICH ODVÁŽNYCH STAROVEKÝCH PROROKOV BIBLIE DO SLÁVY A MASÍVNE UZDRAVENIA PÁNA PRICHÁDZAJÚ NA MENENGAI 5 V NAKURU, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 15. DECEMBRA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa:
15. December 2022
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou, požehnaní ľudia, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, STVORITEĽ celého vesmíru, TEN, ktorý stvoril NOVÉ STVORENIE SKRZE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou, požehnaní ľudia, vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore.

Minulú noc PÁN BOH VŠEMOHÚCI, ON hovoril so mnou a PÁN ma zobral do SLÁVY. A keď ON ma zobral do SLÁVY, požehnaní ľudia, PÁN umiestnil listy zo stromu života, listy slávy, listy večnosti, listy večného života, ON ich umiestnil priamo do mojich rúk a ON POVEDAL:

TIE SÚ PRE UZDRAVENIE NÁRODOV.
TERAZ CHOĎ A PRIPRAV CESTU PRE SLAVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A potom, stále ešte v SLÁVE, PÁN mi ukázal oblasť MENENGAI 5 v Nakuru. Oblasť UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBY V NAKURU a to bolo ohromné.
Pretože listy slávy z mojich rúk, listy zo stromu život, a ktoré mi dal PÁN do mojich rúk, oni prekvitali na oblasti uzdravujúcej služby, kde sa bude konať GRAND MEGA OBROVSKÁ HISTORICK´´Á UZDRAVUJÚCA SLUŽBA.

A ja som videl, že listy kvitli a celá oblasť začala rásť. A tohto času na rozdiel od minulého času, listy rástli veľmi vysoko, vyššie ako výška kukurice na poli, takže keď som sa pozeral z diaľky, vyzeralo to ako pole kukurice, veľmi mocné. Listy rástli veľmi vysoko, veľkosti kukurice, a boli rovnakej úrovne výšky a rozkvitali po celom území mítingu, v Nakuru Menengai 5, na SLÁVNEJ HISTORICKEJ OBROVSKEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE.

A potom, v tom čase ma PÁN priniesol naspäť a nadobudol som kontakt s mítingom, ktorý prichádza, Nakuru, super Slávna uzdravujúca prebudenecká historická služba a chromí začali vstávať zo všetkých smerov, zo všetkých smerov, doslova, zo všetkých smerov. To bolo absolútne chaotické, zaplavujúce, ohromné.

Vid´´im pred sebou dievča, možno má 7 alebo 8 rokov, ako sa postavila a začala chodiť a keď začala chodiť, chodila a padala, v jednom bode spadla na chrbát na koberec, a potom sa postavila, povedal som: “postav sa moja dcéra”, postavila sa a začala chodiť viac stabilnejšie.

Prepukol chaos, svätý chaos prepukol na mítingu. Vidím chlapca, neviem akého veku, pravdepodobne 5 ročný, približne, tiež sa postavil a začal chodiť, na tejto strane slepé oči, hluché uši, to bolo chaotické, veľmi masívne.

Tu je veľmi mocné historické navštívenie PÁNA BOH AYAHWEH, prichádzajúce na zem, požehnaní ľudia. A toto tu bude zaplavujúce, zdvrvujúce. To bolo tak zaplavujúce, že som nevedel, ku ktorému chromému sa mám obrátiť. Chrom´í začali chodiť a padali a vstávali až pokial začali chodiť stabilnejšie, na druhej strane slepí videli, a ďalej dvaja chromí, potom traja chromí na inej strane, tam bol chaos, na mitingu, ktorý prichádza do Nakuru, ktorý prichádza na MENENGAI 5 v Nakuru.

Viete veľmi dobre, že mnoho rodín bolo uviaznutých s ich chromými, doslova opustení s ich chromými. Lekári nemohli postaviť na nohy ich chromých, nemocnice nevedeli. Lekárske zariadenia nemohli. Žiadna injekcia neexistuje, aby postavila ich chromých. Nikto im nemohol pomôcť. Je množstvo rodín, ako hovoríme práve teraz, ktoré sú úplne uviaznut´é s ich chromými, s ich milovanými slepými, s ich deťmi, s dospelými, s hluchými, keď im hovoríte, neotočia sa, nemôžu počuť, iba hľadia jedným smerom.

A smútok, ktorý pohlcuje tieto domovy. Strach, ktorý pohlcuje tieto domovy.
A PÁN BOH VŠEMOHÚCI teraz prichádza, aby im dal nádej. Aby zodvihol ich chromých, pozdvihol ich zo zeme, aby mohli začať chodiť. Je mnoho rodín, ktoré idú na nákupy do obchodných domov a nechajú pri dome ich chromých a povedia im aby tam ostali, že mama sa vráti späť a keď prší a navrátia sa domov, zistia, že na nich pršalo a sa tam pomočili, keď sa vrátia z obchodu, nemôžu povedať ani slovo, iba sa pozerajú s ich očami,.. Mnoho rodín prechádza cez neuveriteľné…v tomto národe a po celom svete.

Takže PÁN prichádza uzdraviť ich chromých, dvíhať ich chromých zo zeme, otvárať oči ich slepých, mnoho rodín má slepé deti, slepých dospelých, ktorí chodia a lámu si nohy, zakopávajú o veci a sú vážne ranení. Je množstvo rodín, ktorí majú hluchých, ktorí prekračujú cez cestu nepočujú prichádzať vozidlá, preto počujete niekedy ako ich vozidlá zrazili.

Ale PÁN teraz prichádza do Nakuru, Menengai 5. Vo chvíli, kedy ma PÁN prinesie na ten míting, kedy prinesie JEHO DVOCH MEGA PROROKOV, DVOCH SLÁVNYCH OSLÁVENÝCH PROROKOV BIBLIE, PROROKOV IZRAELA, Všetko tam totálne prepukne výbuchom. akoby PÁN prišiel tohto času s nukleárnou mocou.

Keď Nakuru Menengai 4 bolo tak masívne, mimo kontroly, o koľko väčšie bude NAKURU MENENGAI 5? KTORÉ MI PÁN UKÁZAL MINULÚ NOC, OHROMNÉ! MASÍVNE! MILOSŤ BOHA transformovaná do vašich životoch!


MESIÁŠ PRICHÁDZA!

JASNE NAPÍSANE NA OBLOHE V TOMTO NAVŠ´TÍVENÍ.

Pamätáte sa, keď som bol v Paríži vo Francúzsku, keď som tam bol, aby som priniesol toto POSOLSTVO PRÍPRAVY CESTY a počas Konferencie a uzdravujúcej služby vo Francúzsku v Paríži, bolo to v poslednú noc ako som sa pripravoval že sa vrátim späť, potom mi PÁN napísal poznámku, napísal poznámku vo sne, a priniesol to veľmi blízko pred moje oči a tá poznámka hovorila 3x:

JA PRICHÁDZAM
JA PRICHÁDZAM
JA PRICHÁDZAM
, hovorí PÁN

Takže navstívenie PÁNA v Menengai 5 vás bude šokovať. Nech usporiadatelia, lekári, sestry, medici, Pastori, Biskupi, Zástupcovia Arcibiskupov a Senior Arcibiskupovia, Dozeratelia, nech sa národy a nech sa Keňa pripraví pre masívnu uzdravujúcu službu.

Ja som povedal PÁNOVI včera: Bolo minule zdokumentovaných viac ako 2000 chromých, ale iba 234 chromých sa postavilo a začalo chodiť. To znamená, že je stále tisíce chromých neuzdravených, stále na zemi, pomočujú sa a nik im nevie pomôcť. Teraz som povedal PÁNOVI: ” PROSÍM, MÔŽEŠ POSTAVIŤ VIAC AKO TISÍCH CHROMÝCH? Pomôž týmto ľuďom, niektorí majú 26 rokov, niektorí 30, niektorí sú pripútaní na lôžku 30 rokov. Totálne chromí, nemôžu ísť ani na záchod.

Ale dobrá správa je, že PÁN mi teraz ukázal MEGA MEGA, OBROVSKÚ MEGA SUPER SLÁVNU HISTORICKÚ UZDRAVUJÚCU SLUŽBU, KTORÁ PRÍDE ZASIAHNÚŤ MÍTING V MOMENTE KEDY IBA VSTÚPIM NA TEN MÍTING TOHO DŇA V NAKURU, MENENGAI 5.


Toto je šokujúce požehnaní ľudia, čo mi dnes PÁN UKÁZAL, JE OBROVSKÁ LÁSKA, MASÍVNA MILOSŤ, MILOSŤ BOHA, BOH PRICHÁDZA UZDRAVIŤ JEHO ĽUDÍ.

OZNÁMIŤ ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA
NEBO PRICHÁDZA SVEDČIŤ V MOJOM MENE, ZA MŇA, ŽE TOTO SÚ MOJI DVAJA MEGA SLÁVNI PROROCI. POČÚVAJTE ICH! JA SOM IM DAL MOC ABY VÁM POMOHLI, UTEKAJTE K NIM, ONI VÁM POMÔŽU S INŠTRUKCIAMI AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRÍCHOD MESIÁŠA.




Ja som ich naplnil s INŠTRUKCIAMI Z NEBA, S MOCOU Z NEBA, to bude veľmi masívne. Ja som to videl chaotické, svätý chaos. Keď nás PÁN prinesie na míting, to bude chaotické, požehnaní ľudia, chromí sa postavia.
Ja vidím určité dievča, 7 – 8 -10 možno 12 ročné, ako sa postavilo a spadlo a povedal som jej: “poďme chodiť moja dcéra”, potom v jednom bode sa postavila, začala vyrovnávať rovnováhu a zas spadla na chrbát, zas sa postavila a prepukli oslavy.

Dvaja chromí tam vstali, tam traja sa postavili, tam zodvihli invalidný vozík, ďalší invalidný vozík inde pozdvihli, dvíhajú invalidné vozíky, dvíhajú barle, biele palice pre nevidiacich. HALLELUJAH!!!

TO BUDE MASÍVNE, HISTORICKÉ, AKÝ TO ČAS!
Dostali sme pozvanie z najvyššej kancelárie z Južného Sudánu, aby sme aj k nim priniesli takéto prebudenie, tiež sme dostali email že hlavné kňažstvo Cirkvi z Tanz´ánie prichádza.
Venezuela posiela ich najvyššieho predstaviteľa Cirkvi.
A každý národ posiela ich najvyššieho predstaviteľa Cirkvi, aby sme k nim priniesli PREBUDENIE.

Aké mocné! Ja som videl Nakuru, Menegai 5, to bude MSÍVNE, MASÍVNE, SUPER SUPER MEGA SLÁVNE. Takže sa PRIPRAVTE!

Začnite si nahrávať chromých ( pred uzdravením, pozn. ), buďte si istí, že budú veľmi dobre zdokumentovaní! Dobrovoľnými lekármi, dobrovoľnými zdravotníckymi pracovníkmi, my si vás veľmi vážime, lekári, sestry a medici, zdokumentujte chorých VEĽMI DOBRE!

Prichádza masívna pomoc, masívne navštívenie, PÁN ZVÝŠIL POMAZANIE, KTORÉ UMIESTNIL NA MNE, TO BUDE MASÍVNE, MESIÁŠ PRICHÁDZA, PRIPRAVTE CESTU!

PÁN JEHOVAH ma zobral do Menengai 5 a ukázal mi ženu, ktorá má podporné dlahy na chôdzu, je v skutočnosti úplne slepá dospelá žena, ktorá bola úplne slepá a jej oči sa otvorili na mitingu, keď PÁN priniesol JEHO DVOCH MEGA PROROKOV na míting, jej oči sa otvorili. To je dôvod, prečo bola schopná ma nasledovať, dotýkať sa vecí, vidieť farby, mávať ľuďom, a ja vidím mnoho, mnoho, mnoho slepých oči, množstvo slepých očí, ktoré sa otvoria na tom mítingu, veľké množstvo slepých očí sa otvorí.


Za prvé, množstvo chromých sa postaví, ja som videl, ako sa mnoho invalidných vozíkov zodvihne, ja vidím chromých., 6, 12, 13,.. atď… ročných, ich rodičia padnú na zem, ako nebudú môcť uveriť, že ich deti sa postavili a začali chodiť, je to absolútne veľmi chaotické, veľmi, veľmi masívne, Menengai 5 bude veľmi veľmi masívne, PÁN bude pamätať na JEHO ĽUD, ktorý trpí, ON počul ich bolesť.

Je mnoho slepých a mnoho chromých ktorých PAŃ uzdraví, keď PÁN zasiahne míting, mnoho mnoho chromých bude vstávať, to bude chaotické!

Takže Senior Arcibiskupi, Zástupcovia Arcibiskupov, Biskupi, Pastori, potrebujete sa pripraviť. Bude to ohromné, zaplavujúce, zaplaví vás to, to vás vyčerpá, ak nebudete veľmi opatrní.

Pretože budú vstávať chromí v každom smere, takže sa pripravte veľmi, veľmi dobre. Aby ste mohli v rovnakom čase zvládnuť niekoľko chromých, aby ste im pomohli tiež otvoriť cestu, aby mohli kráčať smerom ku Oltáru PÁNA, to bude veľmi veľmi masívne. A táto žena, ktorá mala podporné dlahy na chôdzu, tá žena bola totálne slepá, jej oči sa otvorili, preto bola schopná ma vidieť a nasledovať ma, a muž z Južnej Kórei bol schopný chodiť, keď ho PÁN zasiahol, čupel a potom bol schopný sa postaviť a začať chodiť. Tiež som videl jeho oči, neviem či nebol schopný vidieť, totálne slepý, alebo aký problem tam bol, ale to bude veľmi masívne a PÁN BUDE UZDRAVOVAŤ PO NÁRODOCH.


Takže to je veľmi mocná hodina v Cirkvi, a tiež veľmi strašný čas, kedy PÁN zjavuje JEHO STRAŠNÝCH PROROKOV.

Toto je veľmi citlivý čas, veľmi kritický čas.

PÁN SA PRIPRAVUJE ZOBRAŤ SI JEHO SVÄTÚ CIRKEV.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




PS: Každý, kto túži po uzdravení PÁNOM počas tohto HISPTIRCKÉHO NAVŠTÍVENIA PÁNA A JEHO MASÍVNYCH UZDRAVOVANÍ,
urgentne kontaktujte nižšie uvedené číslo za účelom príprav podla inštrukcií.


Kontakt: Snr. Arcibiskup Anna Priatelova: +421 948288495
Email: repentslovakia@gmail.com
www.repentslovakia.com
CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI



HALLEUJAH!!!

























Off 

16.12.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top