Home
 

MASÍVNE ZEMETRASENIE PRICHÁDZA DO KRAJINY, KDE JE DLHÝ MOST NAD MOROM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 20. NOVEMBRA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 20. NOVEMBER 2022

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, blíži sa zemetrasenie.
Zem zasiahne veľmi veľmi strašné zemetrasenie.

Požehnaní ľudia, Pán ku mne prehovoril o Slávnom príchode MESIÁŠA.
A o znameniach príchodu MESIÁŠA.

Včera v nocu nám PÁN ukázal historické zemetrasenie, ktoré zasiahne zem. Videl som istú krajinu a mala dlhý most cez more. Je to veľmi veľmi dlhý most cez more. Ale vidím, že ju zasiahlo historické zemetrasenie.

Všemohúci BOH ma priviedol do tej krajiny potom, čo ma vzal do tej krajiny a povedal mi, aby som sa postavil a súdil skôr, ako zasiahne zemetrasenie.


Vzal ma do tej krajiny a tá krajina mala dlhý most, ktorý pretínal more. A jazdili tam autá. Ako tam stojím a zasahujem ten národ svojím prorockým prstom Božím so súdom BOHA.

A povedal som im, aby činili pokánie: ČIŇTE POKÁNIE Z MODLOSLUŽBY A VŠETKÝCH HRIECHOV, HOMOSEXUALITY, LESBIANIZMU, LGBT a POVEDZTE CIRKVI, ABY ČINILI POKÁNIE A ZAČALI VYŽAROVAŤ SVETLO KRISTOVO.

Prikázal som im, aby činili pokánie, ale… Nečinili pokánie.

POVEDAL SOM IM: Počúvajte slovo PÁNOVO!
Počujte slovo PÁNOVO!

TÍ, ktorí počujú, nech činia pokánie! Čiňte pokánie! Kráľovstvo Božie je blízko!

Odvráťte sa od všetkých svojich hriechov!
Odvráťte sa od modlárstva!
MESIÁŠ PRICHÁDZA!
Odvráťte sa od sexuálnej nemravnosti a homosexuality!
Po dokončení tohto vyhlásenia pokánia som ich zasiahol ľavým prstom Proroctva.

A krajinu zasiahlo obrovské zemetrasenie. Cez more viedol dlhý most a bol rozbitý. Zemetrasenie bolo také silné, že podlomilo piliere. Rozbilo sa a prevážilo na pravú stranu. Piliere, ktoré sú oporou pre most, sú zlomené.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Čiňte pokánie všetci.
Ďakujem.

Off 

20.11.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top