Home
 

October 14th, 2021

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, ZO DŇA 14. OKTÓBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 14. OKTÓBRA 2021 Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc a toto je rozhovor, v ktorom PÁN HOVORIL, proroctvo vzhľadom na Keňu. Ja vidím súd PÁNA BOHA prichádzať do Kene. …Continue reading

Off 
Top