Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, ZO DŇA 14. OKTÓBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 14. OKTÓBRA 2021

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc a toto je rozhovor, v ktorom PÁN HOVORIL, proroctvo vzhľadom na Keňu.


Ja vidím súd PÁNA BOHA prichádzať do Kene. Znova, toto bol neustály, neprestajný rozhovor, ktorý PÁN BOH VŠEMOHÚCI prináša vzhľadom na Keňu, vzhľadom na Keňu.

Ja vidím vážny súd PÁNA BOHA prichádzať do Kene.
Za prvé, som videl vojakov na ulici v Keni, ako bojujú a naháňajú ľudí atď, streľby,..
A po druhé, potom mi PÁN ukázal ľudí, ako stoja v rade v banke, aby si zobrali peniaze, ale neboli peniaze, každému bolo pridelené približne okolo 4 500 šilingov a peňazí viac nebolo v banke.

Ľudia tu v Keni stáli v rade, keď súd BOHA prišiel, oni stáli v rade v banke, pokúšali sa dostať peniaze z ich banky, ale bolo im pridelené okolo 4500 a potom nebolo viac.
Išli domov bez peňazí.

Takže ja vidím veliký súd PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO prichádzať do Kene, takže príslušná autorita v Cirkvi Senior Arcibiskup potrebuje zhromaždiť NÁRODNÉ POKÁNIE.

Tak dlho, ako PÁN stále hovorí o súde, to znamená že PÁN povoláva k Národnému POKÁNIU.

PÁN HOVORIL TOTO SLOVO. PÁN YAHWEH, HROZNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM HOVORIL TOTO SLOVO.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Off 

14.10.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top