Home
 

October 11th, 2021

PROROCTVO PÁNA O SÚDE PÁNA BOHA PROTI USA ZEMETRASENÍM, ZO DŇA 10. OKTÓBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 10. OKTÓBRA 2021 PROROCTVO PÁNA O SÚDE PÁNA BOHA PROTI USA ZEMETRASENÍM, NÁRODNÁ KATEDRÁLA A MONUMENT VO WASHINGTONE D.C. BUDÚ ZASIAHNUTÉ V ZEMETRASENÍ Hovoril so mnou PÁN JEHOVAH. PÁN JEHOVAH hovoril o …Continue reading

Off 
Top