Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PRI BOŽOM TRÓNE ODOVZDANÉ LISTY NA UZDRAVENIE NÁRODOV A MISIA V IZRAELI, 14. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 14. Decembra 2019 PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, PÁN JEHOVAH ELOHIM, mocný, mocný BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc v ranných …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE SLNKO SA ZATMÍ V PRÍTOMNOSTI DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, 13. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 13. Decembra 2019

Off 

VÍZIA NÁVŠTEVY BOHA OTCA S JEHO PROROKMI, 11. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 11. Decembra 2019 Milovaní ľudia, PÁN so mnou hovoril túto minulú noc a toto je rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou. Túto minulú noc mi PÁN ukázal …Continue reading

Off 

NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA O UZDRAVENÍ ENOCHA A PREBUDENÍ, 10. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 10. Decembra 2019

Off 

PROROCTVO O DNI, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA PRIKÁŽU SLNKU, ABY NESVIETILO, 8. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 8. Decembra 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, ja viem, že ste práve vyšli von z vašej Cirkvi z nedeľnej BOHOSLUŽBY, niektorí ste iba teraz skončili vašu BOHOSLUŽBU, …Continue reading

Off 

VÍZIA MOCNÉHO NAVŠTÍVENIA PÁNA O 5.30 RÁNO A POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, 7. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 7. Decembra 2019 sumarizácia:   Je to ohromná česť a privilégia prísť ku vám dnes, aby som sa s vami trochu zdielal predtým, ako vám požehnám. Ja …Continue reading

Off 

MESIÁŠ PRICHÁDZA, ZJAVENIE DVOCH PROROKOV, SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11, KTORÍ PRIPRAVUJÚ CESTU, 5. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 5. Decembra 2019 sumarizácia:   V tejto hodine je absolútne veľmi jasné každej živej bytosti, že MESIÁŠ PRICHÁDZA a národy sa potrebujú prirpaviť v absolútnej spravodlivosti a …Continue reading

Off 

HROZNÁ VÍZIA DVOCH OLIVOVÝCH STROMOV, KTORÉ STOJA PRED HOSPODINOM CELEJ ZEME, 4. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 4. Decembra 2019 sumarizácia:  

Off 

ZJAVENIE O DVOCH OLIVÁCH, KTORÉ STOJA PRED HOSPODINOM CELEJ ZEME, 3. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 3. Decembra 2019 sumarizácia:   Túto noc, nejakú hodinu pred ránom, PÁN JEHOVAH ma zodvihol hore ku Nebu, takže ON ma zodvihol smerom k Slávnemu Kráľovstvu v …Continue reading

Off 

MESIÁŠ PRICHÁDZA & MASÍVNE POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO ZO ZJAVENIA 11. KAP.,1. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR, ktorí vedú globálne CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 1. Decembra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, nech Vás PÁN veľmi žehná, ja som prišiel priamo ku Vám počas vašej Bohoslužby, aby som vás požehnal. Ja viem, …Continue reading

Off 
1 2 3 4 50
Top