Home
 

PROROCTVO HISTORICKÉHO, NAHNEVANÉHO OHŇA, PRICHÁDZAJÚCEHO SPÁLIŤ CELÚ OSADU – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 27. FEBRUÁR 2023

Sumarizácia:


🚨ĽUDIA BEHAJÚ PRED OHŇOM SA NEDÁ UTEČIŤ 🔥. POHYBUJE SA VEĽMI RÝCHLO.
🚨 OBROVSKÝ OHEŇ, KTORÝ SPALÍ CELÚ OSADU, KDE SA ĽUDIA ZDRŽUJÚ, CELÉ OSADA JE VYPÁLENÁ, ZAPAĽUJE SA OHŇOM, ROZHNEVANÉ PLAMENE, PÁN MA TAM DAL.
🚨BEHALI SME, ALE NEVEDELI SME KAM BEHAŤ. NEBEZPEČENSTVO BOLO, ŽE POŽIAR PRIŠIEL A ZATVORIL NÁS TAM. ĽUDIA UTEKALI. VIDÍM DETI, KTORÉ BOLI UPÁLENÉ. VEĽA DETÍ SA UPÁLILO. VYPÁLENÉ DOMOVY, MNOŽSTVO OBYDLÍ. OHEŇ VYPÁLIL ĽUDSKÉ OBYDLIA. OHEŇ PRETEKAL, NAHNEVANÝ OHEŇ. HRUBÝ OHEŇ. NAHNEVANÉ PLAMENE. VLNY PLAMEŇOV. A PLAMENE SA POHYBOVALI TAK RÝCHLO. Skúsili sme bežať, aby sme sa dostali k východu, nepodarilo sa nám to.
Ó, TO JE NEUVERITEĽNÉ!
🚨 BUDE VYPÁLENÁ CELÁ ŠTVRŤ, CELÉ OSÍDLENIE. MASÍVNY OHEŇ, RÝCHLO BÚRIIACI HNEVOM. VEĽA ĽUDÍ BUDE UPÁLENÝCH A NIE JE ÚNIKU,
🚨PÁN POVOLÁVA KU POKÁNIU!


Off 

28.2.2023 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top