Home
 

PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCEJ NUKLEÁRNEJ DEVASTUJÚCEJ VOJNE NA ZEM zo dňa 30. Septembra 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 30. SEPTEMBRA 2022

Sumarizácia:


Nuž požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH, BOH IZRAELA hovoril. Prichádza nukleárna vojna na Zem, nukleárna vojna prichádza na Zem, a toto nie je po prvý krát kedy BOH JEHOVAH hovorí k vám o tejto prichádzajúcej nukleárnej vojne na Zem.

My sme si všetci vedomí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. A áno, isteže, PÁN POZDVIHUJE veľmi seriózne znamenie, aby táto generácia sa začala pripravovať, aby odišla odtiaľto, aby táto generácia sa mohla pripraviť na KRÁĽOVSTVO SLÁVY, NA KRÁĽOVSTVO PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO V SLÁVE.

A to nie je prvý krát, kedy PÁN hovoril s vami týmto spôsobom, Proroctvo, ktoré som dal začiatkom tohto roku, keď som povedal, že vojna na Ukrajine sa bude stupňovať a stane sa nukleárnou vojnou.

Takže znova tu PÁN hovoril, v tomto čase a bude nukleárna vojna, ktorá príde na Zem, veľmi skoro bude nukleárna vojna na Zemi, SLOVÁ MÔJHO JAZYKA, keď som povedal, že prichádza vojna na Zem, kedy jeden národ, ktorý sa volá Rusko sa bude pokúšať zabrať územie vedľajšieho národa, ktorý sa volá Ukrajina, a povedia, že to sú naši ľudia. Oni hovoria našim jazykom, oni majú našu kultúru, takže poďme a zaberme územie, prinesieme naše knihy do ich škôl, a prinesieme tam našu kultúru, poďme ich zabrať, to sú naši ľudia.

A vieme veľmi dobre z Proroctva z Januára 2021, z 11. Januára, ste videli, že TIETO SLOVÁ PRIKÁZALI SÚČASNEJ VOJNE MEDZI RUSKOM A ZÁPADOM.
A viete veľmi dobre, že potom, približne o dva mesiace, znova som prišiel, keď PÁN hovoril, že t´á vojna sa bude stupňovať na nukleárnu vojnu, aby ste rozumeli tomu, že jazdci Apokalypsy ( v Biblii – Zjavenie Jána 6 kap.: 1-8 ) boli vypustení od BOŽIEHO TRÓNU a oni jednoducho čakajú na VYTRHNUTIE CIRKVI, kedy Cirkev bude zobratá aby rozpútali neúnosnú misiu, neúnosný hnev na Zemi, čo sa udeje po VYTRHNUTÍ CIRKVI.

Keď ste kresťania, toto vám napovie veľmi jasne v každom prípade, že Cirkev sa chystá zobrať, toto sa stáva vašim významným orientačným bodom, na vašej ceste do Kráľovstva Božieho, čo by malo zapríčiniť, aby ste chodili viac rovno, viac spravodlivejšie s BOHOM, SVÄTÍ.

Bude nukleárna vojna prichádzajúca na Zem, ktorú vám oznamujem, Rusko zaútočí najprv na Francúzsko, prvá nukleárna raketa zasiahne Francúzsko a v priebehu niekoľkých sekúnd potom, čo zasiahne Francúzsko, čo je hlavné v Európe, ďalší nukleárny zásah cez kanál zasiahne UK.

Takže prvá nukleárna raketa zasiahne Francúzsko a môže zdevastovať niekoľko krajín v Európe, a potom v priebehu niekoľkých sekúnd druhá zasiahne UK. V priebehu niekoľkých sekúnd. A myslím, že v rovnakom čase v priebehu niekoľkých sekúnd tretia nukleárna raketa zasiahne USA.

Takže Svet sedí na pokraji nukleárnej katastrofy. Tu je nukleárna vojna prichádzajúca na Zem, ja som to videl, a PÁN HOVORÍ VEĽMI JASNE, ŽE ČAS VYPRŠAL A MESIÁŠ PRICHÁDZA.

A keď sa pozriete na vaše správy, potom porozumiete, že áno, isteže SLOVÁ MÔJHO JAZYKA POHÁŇAJÚ ZEM veľmi blízko ku nukleárnej katastrofe, k nukleárnej vojne.

Pretože viete, že Rusko práve skompletizovalo referendum vo východnej časti Ukrajiny, ktorú práve zabrali a v tom referende ľudia hlasovali, aby boli rusi. A myslím dnes, alebo zajtra Ruský prezident Vladimír Putin bude v Kremli mať ceremóniu oficiálne prijme tú časť Ukrajiny, kde bolo referendum, že sa chcú pripojiť k Rusku. Prijme ich, aby boli súčasťou Ruska. Ruská federatívna republika.

A viete veľmi dobre, že keď sa toto stane, toto sú SLOVÁ MÔJHO JAZYKA, AKO POŽENÚ ZEM BLIŽŠIE K NUKLEÁRNEJ KATASTROFE, K NUKLEÁRNEJ VOJNE.

Pretože keď Vladimír Putin, Ruský prezident, dnes alebo zajtra bude mať túto ceremóniu, oficiálne prijme východnú časť Ukrajiny aby boli súčasťou Ruska, potom Ruský jadrový odstrašujúci prostriedok, armádna doktrína použijúc jadrové odstrašujúce sily použijúc nukleárne zbrane je veľmi jasné.

Že ktokoľvek, kto by zasiahol Ruské teritórium, Rusko sa rozhodne zasiahnuť ich s nukleárnou zbraňou. Teraz dokončili referendum vo východnej časti Ukrajiny a akceptovali, že sa pripoja k Rusku. A Ruský Prezident pôjde do Kremľa dnes alebo zajtra, potvrdiť a oficiálne ich prijať ako časť Ruska.

Takže keď Ukrajinci, a USA a Británia, ktorí ich podporujú, sa budú pokúšať zaútočiť na Dombasu, na tie oblasti, ktoré budú oficiálne prijaté do Ruska, do Ruského teritória, Rusko použije nukleárnu zbraň. Toto je ruská armádna doktrína, použijúc jadrové odstrašujúce sily.

Takže môžete povedať, že MOJE SLOVÁ SA V SKUTOČNOSTI CHYSTAJÚ NAPLNIŤ, PRINIESLI TÚTO ZEM VEĽMI BLÍZKO NUKLEÁRNEJ VOJNE.

To je dôvod, prečo PÁN hovoril so mnou, aby som prišiel ku vám a dal vám vedieť, ŽE VEĽMI SKORO BUDE NUKLEÁRNA VOJNA NA ZEMI!
Vy sa potrebujete pripraviť, aby ste odtiaľ odišli. Potrebujete sa pripraviť pre KRÁĽOVSTVO BOŽIE.

MESIÁŠ PRICHÁDZA, JA SOM VIDEL PRÍCHOD MESIÁŠA. PÁN PRICHÁDZA ZNIČIŤ VŠETKO, ČOKOĽVEK STE SI CENILI NA TEJTO ZEMI, PRETOŽE NIKTO NEMÔŽE IGNOROVAŤ PRÍCHOD MESIÁŠA!

JA SOM OZNAMOVAL PRÍCHOD MESIÁŠA UŽ PO NEJAKÚ DOBU. 20 rokov oznamoval národom PRÍCHOD MESIÁŠA. Dve desaťročia. NIKTO TO NEMÔŽE IGNOROVAŤ! A keď táto nukleárna vojna sa stane, nikto nebude ušetrený, dokonca ani Afrika. TO BUDE NEUVERITEĽNÉ.

To bude “sem a tam”, viete si predstaviť, že Rusko zasiahne, dokonca práve teraz, ako Putin, nedávno Ruský Prezident povedal, že on neblafuje, on neblafuje. On skoro použije jadrovú zbraň, on neklame s nukleárnymi zbraňami.

Dokonca aj UK hovorí, že on neklame, on je veľmi seriózny. Takže môžete povedať, že PÁN POUŽIJE MÔJ JAZYK, POUŽIJE JEHO PROROKA, ABY ZNIČIL TÚTO ZEM. ABY KAŽDÝ TÚŽIL PO KRÁĽOVSTVE BOŽOM.

Ja som videl tú nukleárnu vojnu, Rusko zasiahne prvou nukle´árnou raketou, zasiahne Francúzsko, čo zdevastuje niekoľko krajín v Európe hlavné a v priebehu niekoľkých sekúnd ďalšia raketa zasiahne Britániu, a to je myslím v rovnakom čase, v rovnakom čase keď prvá raketa zasiahne Francúzsko, tiež zasiahne aj USA. Hlavné mesto USA.

Ja som videl tú vojnu. A potom nukleárny “ping – pong”. USA sa pokúšať odpáliť úder späť, Európa odpáli úder naspäť , Rusko odpáli úder naspäť, to bude neuveriteľná devastácia na Zemi.

BUDETE SA MA BÁŤ – HOVORÍ PÁN!
BUDETE SA BÁŤ TOHTO HLASU!

Takže veľmi skoro bude nukleárna vojna na Zemi, poďme sa PRIPRAVIŤ NA KRÁĽOVSTVO BOŽIE! PÁN JE VON ABY ZNIČIL ZEM. VECI A PROSPERITA, ZDOKONALENOSŤ TOHTO SVETA, ALFA MESTÁ, ktoré vás zviedli, ktoré spôsobili, že ste vôbec nezvažovali nad PÁNOM, nad PRÍCHODOM MESIÁŠA, TERAZ PÁN POUŽÍVA JEHO SLUŽOBNÍKOV ABY PRIŠLI A ZNIČILI, ÚPLNE ZNIČILI TIETO VECI.

ABY STE SA BÁLI, ABY STE SA BÁLI TOHO, KTORÝ TO HOVORÍ S VAMI, ABY STE SA BÁLI PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, ABY STE SA PRIPRAVILI NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

MESI´ÁŠ PRICHÁDZA, KRÁĽ PRICHÁDZA A NIKTO TO NEMÔŽE IGNOROVAŤ! VY TO NEMÔŽETE IGNOROVAŤ!

Teraz pozrite sa, TERAZ PÁN POUŽÍVA JEHO DVOCH MEGA PROROKOV ABY ZNIČILI ZEM!

TU JE NULEÁRNA VOJNA, KTORÁ PRICHÁDZA NA ZEM VEĽMI SKORO! TO BUDE DEVASTOVAŤ, AFRIKA neprežije, dokonca ani Ázia, to bude SERIÓZNE! TO BUDE MASÍVNA DEVASTÁCIA, BUDETE SA MA BÁŤ TOHO DŇA – HOVORÍ PÁN, TOHO DŇA SA BUDETE BÁŤ, TOHO DŇA SA BUDETE BÁŤ MEGA PROROKOV BOHA YAHWEH.

Veci, ktoré zapríčinili, že ste nepočúvali TENTO HLAS, konečne TENTO HLAS ICH ZNIČÍ TOTÁLNE, NAKONIEC. ABY STE TÚŽILI PO INOM DOMOVE, INEJ KRAJINE, PO NEBESKEJ KRAJINE.MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ČI NEVAROVAL PÁN TÚTO GENERÁCIU??

MESIÁŠ PRICHÁDZA!
Cirkev Pokánia a Svätosti, Oltár na Slovensku, Misia Cirkvi, pod priamým vedením DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP:
JE PRÍPRAVA NA PRÍCHOD MESIÁŠA.
www.repentslovakia.com

Kontakt:
Snr. Arcibiskup Anna Priatelová: 0948 288 495

Off 

30.9.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top