Home
 

PROROCTVO PÁNA O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE BOHA OTCA V JEHO HUSTOM A TEMNOM OBLAKU, ZO DŇA 17. OKTÓBRA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 17. OKTÓBER 2022

Sumarizácia:Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc. PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, požehnaní ľudia.

V tom rozhovore, je tu ohromn´é navštívenie, ktoré prichádza, ja neviem presne, kedy a kde sa to stane, ale znova, PÁN JEHOVAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HAMELECH, PÁN KRÁĽ, JEHOVAH HASHOPET, PÁN – MOCNÝ SUDCA, JEHOVAH HOSHE´´ AH, JEHOVAH JIREH, JEHOVAH GO´ ´EL, PÁN, NÁŠ VYKUPITEĽ, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, JEHOVAH ELI – PÁN MÔJ BOH, JEHOVAH ELYON – NAJVYŠŠÍ BOH, JEHOVAH KABODHI – PÁN MOJA SLÁVA, TEN, KTORÝ MA OBKLOPUJE S JEHO SLÁVOU, JEHOVAH TSIDKENU – SPRAVODLIVÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH YASHA – PÁN NÁŠ SPASITEĽ, JEHOVAH ORI – PÁN MOJE SVETLO, JEHOVAH MISQABII – PÁN MOJA VYSOKÁ VEŽA, MEPHALTI – PÁN MÔJ VYSLOBODITEĽ, JEHOVAH MACHSI – PÁN MOJE ÚTOČISKO, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV.

ON hovoril so mnou požehnaní ľudia a v tomto rozhovore minulej noci, PÁN mi ukázal ohromné historické navštívenie, ktoré prichádza na Zem.
PÁN ma zodvihol a zobral ma na miesto, kde som videl DVOCH PROROKOV PÁNA stáť na mieste a potom OBLAK BOHA prišiel.

Obrovský, hustý tmavý OBLAK, veľmi obrovský, prešiel okolo mňa kde som stál, vo vzdialenosti menej ako 1 meter, ale obrovský, obrovský, obrovský výškou, obrovský, neviem či veľkosťou veľký ako Zem a prešiel vedľa mňa ako som tam stál šokovaný a v úžase.

PÁN JEHOVAH ma postavil na miesto a potom prešiel predo mnou, vo veľmi, veľmi mocnom navštívení. Neviem, kedy a kde sa udeje toto navštívenie, ale my vieme jednu vec, že MESIÁŠ PRICHÁDZA.

A preto všetci ľudia a všade teraz musia ČINIŤ POKÁNIE a odvrátiť sa od hriechov a byť spravodliví, pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

KRÁĽ PRICHÁDZA!

VYTRHNUTIE CIRKVI JE BLÍZKO, PRIPRAVTE SA NA KRÁĽOVSTVO BOŽIE.

ĎAKUJEM VÁM.

Off 

18.10.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top