Home
 

November 19th, 2021

PROROCTVO PÁNA O MEGA UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE PRICHÁDZAJÚCEJ NA MEMENGAI 4, ZO DŇA 19. NOVEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 19. NOVEMBER 2021 Požehnaní ľudia, P´ÁN YAHWEH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH YAHWEH hovoril so mnou o mítingu Menengai 4, ktorý prichádza. Menengai 4 ktorý prichádza, a PÁN ma zobral na ten …Continue reading

Off 
Top