Home
 

PROROCTVO PÁNA O MEGA UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE PRICHÁDZAJÚCEJ NA MEMENGAI 4, ZO DŇA 19. NOVEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 19. NOVEMBER 2021

Požehnaní ľudia, P´ÁN YAHWEH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH YAHWEH hovoril so mnou o mítingu Menengai 4, ktorý prichádza. Menengai 4 ktorý prichádza, a PÁN ma zobral na ten míting, je to veľmi historický míting, najväčší míting vôbec. Najväčší míting vôbec.

A PÁN YAHWEH zhora, z oblohy hore mi ukázal uzdravujúcu službu. Moment, kedy PÁN priniesol JEHO DVOCH PROROKOV na míting, kedy vstúpili na míting, je to neuveriteľný moment. Neuveriteľný moment, vytrhnutie Cirkvi sa môže stať dokonca aj tam. Každú chvíľu.

Chvíľa, keď PÁN mi ukázal ako prinesie JEHO DVOCH PROROKOV na míting, PÁN BOH, OTEC, DOSLOVA KRÁČAL S NIMI a všetko prepuklo, uzdravujúca služba, je to neuveriteľné, nikdy predtým nevidené, v celej histórii Cirkvi. A zhora mi ukázal uzdravenia, pozeral som sa, mnoho chromých tam začalo chodiť, všade, z rozdielných strán, dvaja chromí tam, skupina chromých tam, ďalší tam,… to bolo úplne neuveriteľné, ohromné.

To je obrovské vyjadrenie lásky, KRV JEŽIŠA STÁLE TEČIE. KRV JEŽIŠA PRICHÁDZA TIECŤ NA MENENGAI.

A spôsob, akým PÁN začal hovoriť, vy viete, že po dobu dvoch rokov, PÁN nepriviedol JEHO SLUŽOBÍKOV na uzdravujúcu službu, na GRAND MEGA UZDRAVUJÚCU SLUŽBU. Navštívenie, aké sa tam stane, viete si predstaviť, PÁN mi ukázal navštívenie, dokonca sa bojím, že BOH OTEC PRÍDE V OBLAKU NA TENTO MÍTING.

To je tak ohromný čas! Ale zhora, ON mi ukázal zhluky, tam uzdravenia, tam uzdravenia,… tam uzdravenia,… chromí tam,.. chromí aj tam,.. to bolo neuveriteľné, mimo kontrolu.

Takže toto bude prelomenie rekordov!

Takže nech tí, ktorí majú uši činia pokánie a budú svätí. PÁN robí všetko toto, aby ste mohli činiť pokánie a aby ste boli svätí a vybrali si Ježiša. A BOLI SKUTOČNE ZNOVUZRODENÍ.


MESIÁŠ PRICHÁDZA,

Ďakujem vám.

Off 

19.11.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top