Home
 

November 18th, 2021

PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCOM MASÍVNOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ ZO DŇA 18. NOVEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 18. NOVEMBER 2021 Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou. Ja vidím niekoho, kto má vážne rany, vyzerajú ako veľmi, veľmi vážne rany a PÁN prichádza uzdraviť tieto rany, veľmi rozmočené rany, a …Continue reading

Off 
Top