Home
 

May 26th, 2021

25. máj 2021- Proroctvo o výzve pre Južnú Afriku k Národnému Pokániu a o masívnych uzdravovaniach prichádzajúcich na Zem

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 25. Mája 2021 Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou a sú tu dva rozhovory. Najprv, Proroctvo vzhľadom na Južnú Afriku. V tomto Proroctve vzhľadom na Južnú Afriku, PÁN ma zobral do …Continue reading

Off 
Top