Home
 

May 30th, 2021

30. MÁJ 2021 – PROROCTVO o vízii muža, ktorý zo strechy načerpával ropu a dával do kontajnera

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 30. Mája 2021 Sumarizácia: Požehnaní ľudia, aká mocná, mocná nedeľa to bola! Ja viem, že Kisumu a susedstvo v Kisumu museli ostať doma, Bohoslužby boli zatvorené, ľudia museli ostať doma, kvôli súčasnému …Continue reading

Off 
Top