Home
 

30. MÁJ 2021 – PROROCTVO o vízii muža, ktorý zo strechy načerpával ropu a dával do kontajnera

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 30. Mája 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, aká mocná, mocná nedeľa to bola!

Ja viem, že Kisumu a susedstvo v Kisumu museli ostať doma, Bohoslužby boli zatvorené, ľudia museli ostať doma, kvôli súčasnému prebiehajúcemu súdu BOHA na tvári Zeme a dostali ste inštrukcie keď ste ostali doma, aby ste sa vyhli Indickému kmeňu, ktorý sa tam dostal a zdá sa, že sa dosť rozšíril v Kisumu, pretože vidím, že stretnutie bolo uzatvorené v Kisumu, Koronavírus je dosť masívny v Kisumu. Ale pre iné regióny veliké prebudenie prebieha všade.

Dôvod, prečo vám volám, aby som vám, pripomenul Proroctvo z 2. Apríla 2004 a vývoj situácie v Izraeli, nestrácajte z tohto váš zrak, akým vývojom prebieha Izrael práve teraz.


MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Pamätáte sa na TYPICKÝ ZNAK PROROCTVA, ktoré som dal 2. Apríla 2004, my vidíme, čo sa deje v Izraeli, my vieme veľmi dobre, vy ste postúpili vo veku, že viete, že

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA GRAVITUJE OKOLO UDALOSTÍ V IZRAELI!

Takže majte svoje oči zamerané, trénujte vaše oči, nech sú upreté na udalostiach v Izraeli tohto času.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

NÁRODY SA POTREBUJÚ PRIPRAVIŤ!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ako PÁN so mnou hovoril a v tom rozhovore, PÁN ma zobral na miesto, kde bol dom, pozemok. Niekoho dom a pozemok a ten dom, neviem či ten dom vyzeral ako dom vrátnice, ale bola to prístavba hlavnej budovy.

Keď som tam videl niekoho hore na streche a on odstránil nejaké škrídla zo strechy a mal potrubie, mal dlhú trubicu, ktorú zaviedol do spodnej časti pozemku, pod pôdu a pod touto pôdou, pod tým domom, pod základom domu, tá trubica vošla a nasakovala.

On bol na hornej časti strechy, odstránil škrídla strechy a on bral, ropa tiekla, ropa tiekla a naplňovala kanistru, on odoberal ropu do kanistry. Ale pozemok nebol jeho. PÁN mi dal vedieť, že pozemok nebol jeho. On odoberal z vrchnej časti strechy cez potrubie ropu do kanistry.

Vyzerá to byť ako dom, ako predlženie, prístavba hlavného domu, ktorý bol spojený. Ale vyzerá to skôr ako vrátnica, strážny dom.

Takže vystúpil na vrch strechy, pozemok nie je jeho a on otvoril strechu, odstránil škrídle a zaviedol trubicu pod spodnú časť pozemku, pod dom, pod jeho základ a za neho, a ropa pretekala, ja som videl tiecť ropu do kanistry a potom brať.

A potom, prichádzala druhá osoba, pokúšala sa prísť, zobrať ropu, a bol tam veliký pes. Veliký pes sa pokúšal útočiť na druhú osobu, ktorá prichádzala, ale pes bol uviazaný pri dome. Pes strážil dom, ale osoba bola taká tvrdá, že psa varoval, že ho zasiahne. Pes sa skryl a začal trieť zadnú časť hlavy.

Potom som sa zobudil z toho sna.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

požehnaní ľudia,

PRIPRAVTE CESTU

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BUĎTE SVÄTÍ A SPRAVODLIVÍ!

KRÁĽ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám.

Off 

30.5.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top