Home
 

25. máj 2021- Proroctvo o výzve pre Južnú Afriku k Národnému Pokániu a o masívnych uzdravovaniach prichádzajúcich na Zem

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 25. Mája 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou a sú tu dva rozhovory. Najprv, Proroctvo vzhľadom na Južnú Afriku.

V tomto Proroctve vzhľadom na Južnú Afriku, PÁN ma zobral do národa Južnej Afriky a videl som, Pastori tam boli a dával som im inštrukcie predtým, než som odišiel, vedel som, že som odchádzal, ale som im dával inštrukcie, než som odišiel a oni si ich písali. Potom tiež prišli aj nejakí Senior Pastori a dával som im inštrukcie, aby pripravili NÁRODNÉ POKÁNIE V TOMTO NÁRODE.

PRIPRAVTE NÁRODNÉ POKÁNIE V TOMTO NÁRODE a usporiadajte 3 dni Pokánia a pôstu, ktorý sa zakončí jedným dňom Národného Pokánia. Dával som tieto inštrukcie Pastorom Južnej Afrike a oni si to písali ako som odchádzal.

Druhá časť rozhovoru, je masívne uzdravujúce pomazanie, ktoré PÁN vylial na JEHO DVOCH PROROKOV, túto minulú noc, ohromujúce uzdravujúce pomazanie, ktoré sa tu vyleje, v tomto národe a za hranicami, tí, ktorí budú naladení. Mnoho, mnoho chromých sa postaví a bude chodiť, mnoho slepých otvorí oči a bude vidieť, mnoho hluchých uší bude počuť, mnoho nemých bude hovoriť, mnoho paralizovaných sa postaví, narovnajú sa ich nohy a ruky a budú chodiť na vlastných nohách, mnoho nevládnych bude uzdravených, poranenia chrbtice, zlomené chrbtice, zlomené kolená, rany, ktoré boli chronické, vredy, srdcové ochorenia, rakoviny, leukémie, takže je tu veliké uzdravujúce pomazanie, ktoré vylial PÁN na JEHO služobníkov túto minulú noc. A dnes ráno mi ukázal, ako to urobil a ohromné, mocné,. mocné uzdravovania sa prelomili v tomto národe.

Takže je tu veliké prebudenie pred nami, ale my všetci vieme veľmi dobre, že PÁN to používa, aby OZNÁMIL

PRÍCHOD MESIÁŠA!

Všetko to PÁN robí pre PRÍCHOD MESIÁŠA!

Aby ste boli schopní počúvať toho, ktorý to s vami hovorí, aby ste netrpeli v pekle. V mukách a v plameňoch, ale aby ste vstúpili do večného Kráľovstva pokoja. A keď vstúpite, keď sa usilujete vstúpiť do Kráľovstva Neba, keď sa túžite dostať do Neba, tam sú odmeny, teraz viete, že sú tam odmeny. Odmeny, ktoré budú odovzdávané.

Pamätáte, že práca, ktorú urobil PÁN JEŽIŠ na kríži, aby ste získali vstup do Neba, ak budete poslušní a neodpadli ste, prijali ste KRISTA, a pracujete na svätosti, ktorá vás privedie do Neba, odmeny a ceny budú záležať na práci, ktoré robíte. Keď budete poslúchať požiadavky tejto spásy, a nestratíte, potom vstúpite do Kráľovstva Neba.

Ale keď vstúpite do Neba, budete veľmi šokovaní, zistíte, že rozdielni ľudia budú v rozdielnej úrovni radosti a oslavy. Kvôli práci, kvôli dobrej práci, ktorú robili pre PÁNA tu, a toto záleží iba na vás, ako trávite váš čas tu na zemi.

TAKŽE BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ, AKO ŽIJETE VÁŠ ŽIVOT NA ZEMI, KEĎ STE ZNOVUZRODENÍ!

Buďte si istí, že nasledujete svätosť, nasledujete spravodlivosť, pretože toto vám pomôže získať vaše odmeny v Kráľovstve Neba. Odmeny. Takže neusilujte sa iba dostať do Božieho Kráľovstva, ale si buďte istí, že vyhrajete prvú cenu. Aby ste dostali chválu a ocenenie PÁNOM, aby si vás ocenil a pochválil, poctil a rozpoznal pred očami všetkých.

Teraz viete príliš dobre, na základe učenia, ktoré som doteraz kázal, vieme, že v Nebi budú mať niektorí ľudia skutočnú ľútosť, utrpia stratu. Kniha z 1. Korinťanom v kapitole 3:15, ktorú sme si spoločne prečítali, že utrpia stratu. Bude im ľúto, ako prežili svoj život na Zemi tu ako znovuzrodení, a napriek tomu budú niektorí veselí a budú oslavovať.

Niektorí dostanú veľké porcie, iní nič. Niektorí ľudia nezískajú žiadne ocenenia, žiadne odmeny a budú skrúšení, bude im veľmi ľúto a to je v Nebeskom kráľovstve.

Takže Pán ku mne hovoril minulú noc a ráno o masívnom uzdravujúcom pomazaní, ktoré vylial na NA JEHO DVOCH PROROKOV. Vylial na mňa obrovské uzdravujúce pomazanie, včera, dnes v noci a dnes ráno, a potom som videl chromých vstávať a kráčať, slepých vidieť, hluchých počuť, nemí hovorili.

Takže PÁN posúva toto vyššie, oveľa vyššie – toto prebudenie a uzdravenia, ktoré vidíte, ich posúva oveľa vyššie. Pravdepodobné je, že to vyvrcholí uzdravujúcou službou.

ON mi možno ukáže uzdravujúcu Službu, keď sme sa začali postiť, teraz by sme mohli mať liečivú službu a potom PÁN uzdraví veľa ľudí na celom Svete. Na celej tejto Zemi mrzáci vstanú a budú chodiť, veľa hluchých, veľa mrzákov vstane a bude chodiť, veľa slepých uvidí, veľa hluchých bude počuť, veľa nemých bude hovoriť, paralytikov bude chodiť, poranenia miechy sa uzdravia. Zlomené kolená, zlomeniny kostí, zlomeniny rebier, zlomeniny lebiek, psychózy, duševné choroby, schizofrénie, rany, ktoré nemôžu vyschnúť, malomocenstvo, krvné ochorenia, leukémia, rakovina, rozpustenie nádorov, poranenia miechy, veľmi bolestivé stavy, ktoré nemocnice nemôžu riešiť.

To je to, čo PÁN HOVORIL.

MESIÁŠ prichádza.

Pamätajte, že som videl vstup Cirkvi do Kráľovstva slávy, takže pre vás bude veľmi užitočné pripraviť sa a vstúpiť do Nebeského Kráľovstva.

Vždy si pamätajte, že opak je peklo. Nestrácajte spásu!

Biblia veľmi jasne hovorí, že ak sa nebudete držať toho, čo ste dostali, držať sa spásy kríža a krvi JEŽIŠOVEJ, spásy svätosti, ak upustíte od svätosti, stratíte spásu a dostanete sa do pekla!

Ako som vždy hovoril, v pekle je veľa letničných kresťanov. V pekle je veľa evanjelikov a baptistov. Je tam veľa kráľov. Je tam veľa prezidentov. Existujú ministri vlády, členovia parlamentov, riadiaci pracovníci, riaditelia spoločností, bohatí ľudia.

A tak je tu hodina, v ktorej sa máte rozhodovať o tom, kde chcete stráviť svoju večnosť a začať sa o ňu usilovne usilovať. Usilujte sa o spravodlivosť na svojom kresťanskom chodníku s JEŽIŠOM. PÁN vám žehnaj.

Ďakujem.

Off 

26.5.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top