Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

Vízia o divokých šelmách, Prorok Boží Dr. Owuor, 1. časť

Divoké šelmy, prvá časť, vízia Dr. Davida Owuora, 24. Apríl 2015 Poďme sa modliť, v mocnom mene Ježíš, Otče v drahocennom mene Ježiš títo sú tvoji Pastieri, Pane otvor ich duchovné uši a duchovné oči, Aby oni toto mohli počuť a vidieť, v mene Ježiš, aby sa mohli pripraviť pre príchod Mesiáša, v Mocnom mene …Continue reading

Off 

Konečné varovanie: Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd

Konferencia Pastorov zo dňa 6. júna 2011 v meste Kericho, v Keni Konečné varovanie: Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd   AUDIO: TEXT: Posolstvo Božieho služobníka Proroka Dr, Owuora ako si pripraviť slávnostné rúcho Drahocenní ľudia, chcel by som sa s Vami zdielať o niečom veľmi kritickom. Hallelujah. Chcel by som …Continue reading

Off 

NOVÝ OLEJ A NOVÉ VÍNO – SKUTOČNÁ CIRKEV POSLEDNÝCH ČASOV

NOVÝ OLEJ A NOVÉ VÍNO  SKUTOČNÁ CIRKEV POSLEDNÝCH ČASOV 10 krokov ako žiť život, ktorý teší Boha, ako očakávame príchod Pána Ježiša Krista. 1. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť. (Matúš 6: 32-33, Deut 4:29, 1 Kron. 4: 9) 2. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou …Continue reading

Off 

2. Medzinárodná konferencia Pastorov, Nakuru, Keňa, 2. január 2015

2. Medzinárodná Konferencia Pastorov –  2. január 2015 Stručný prehľad: Odvolával sa na proroctvo zo dňa 21. novembra 2012 – Oblak Božej slávy ako v Mojžišovej dobe prichádza navštíviť cirkev, proroctvo naplnené v decembri 2012, ( ako v Numeri 9. kapitole ) Dva spôsoby, ako Hospodin vykoná jeho agendu, plán na zemi: 1. menuje oficiálny …Continue reading

Off 

Konferencia Pastorov v Kamerúne, 1. časť, február 2014

Vízia svadby Baránkovej – v tej vízii, Pán hovorí o posolstve, v tom posolstve nám dáva konkrétne inštrukcie, ktoré sa týkajú svadobného rúcha. Svadobného rúcha, ktoré by cirkvi dnes mali mať oblečené. O tom rúchu čítame v Zjavení Jána v 19. kapitole a vidíme, že toto rúcho je spravodlivosť v cirkvi. Toto je ohromujúce, pretože práve …Continue reading

Off 

Vypustenie plavého koňa, Prorok Boží Dr. Owuor

Vypustenie plavého koňa, Prorok Boží Dr. Owuor 

Off 

POKORNÉ ZAČIATKY DR. OWUORA, PROROKA BOŽIEHO

POKORNÉ ZAČIATKY DR. OWUORA, PROROKA BOŽIEHO: Video

Off 

Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd, ako si pripraviť slávnostné rúcho,

Konečné varovanie:  Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd Z konferencie Pastorov zo dňa 6. júna 2011 v meste Kericho, v Keni Posolstvo Božieho služobníka Proroka Dr, Owuora – AKO SI PRIPRAVIŤ SLÁVNOSTNÉ RÚCHO Drahocenní ľudia, chcel by som sa s Vami zdielať o niečom veľmi kritickom. Hallelujah. Chcel by som sa …Continue reading

Off 

Stupne požehnania Ducha Svätého, Prorok Boží Dr. Owuor

Duch Svätý prichádza, aby vás vyliečil. Chcem, aby ste rozumeli, že toto vyliečenie skrze ktoré pôjdeme, to je to najdôležitejšie liečenie, akým môžete prechádzať. Je to dôležité pre cirkvi, aby prijali Ducha Svätého správne, je to dôležité, aby ste kráčali v Duchu Svätom, pretože neuvidíte Pána bez Ducha Svätého. Pretože Pán nás povolal do posväteného života. …Continue reading

Off 

FOTO galéria

Off 
1 19 20 21
Top