Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

Budú všetci žijúci kresťania vytrhnutí?

Obsah z vyučovania Proroka Božieho Dr. Davida E. Owuora ******************************************************** Keď vidíme, že len tí, ktorí žili v absolútnej svätosti v čase smrti, tí budú vytrhnutí, Daniel 12: 2, vidíme potom veľmi jasne, že toto rozhodnutie urobili kresťania pred smrťou. Ponúka sa teda otázka: v tomto svete posiatom rastúcou sexuálnou nemorálnosťou, žiadostivosťou očí, pornografiou, sledovaním …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, 1.časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

Off 

KRÁĽOVSTVO BOŽIE – PROROK BOŽÍ DR. OWUOR na TV KTN v Keni o polnočnej hodine Pána, ktorá sa blíži, 19.6.2015

Názov správy: KRÁĽOVSTVO BOŽIE. Preklad zo záznamu z TV KTN  Keňa, o ohromnej správe PÁNA skrze JEHO služobníka BOŽIEHO PROROKA Dr. Owuora, zo dňa 21.6.2015 o polnočnej hodine a o príprave na polnočnú hodinu. Keď Pán zoberie svoju cirkev, keď sa cirkev posadí na stoličky pri  svadbe Baránkovej, Pán sa posadí, ovocie kríža je usadené, …Continue reading

Off 

POZOR NA ODPADNUTIE V CIRKVI! – ODPADNUTIE V CIRKVI, 1 časť, Boží Prorok Dr. Owuor

VEĽMI závažný jav, pred ktorým nás Pán Ježiš varoval, to bolo ako prvé varovanie,….. Matúš 24:4A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol!, Marek 13:5A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lukáš 21: 8A on povedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! … 2 Tesalon. 2:3 Nech vás nikto …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, 2.časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

Off 

Proces rastu kresťana, 1.časť, Prorok Boží Dr. Owuor

  Vyučovanie PROCES RASTU KRESŤANA aj v text. forme: Halelujah, aký ohromný deň je dnes, aký úžasný deň, dnes je deň, ktorý Pán stvoril, a to je požehnaný deň, to je úžasný, požehnaný deň, ja budem učiť o procese, cez ktorý idete ako kresťania, aby vás vyčistil, aby ste sa stali viac dospelými proces, cez …Continue reading

Off 

Vízia o divokých šelmách, Prorok Boží Dr. Owuor, 1. časť

Divoké šelmy, prvá časť, vízia Dr. Davida Owuora, 24. Apríl 2015 Poďme sa modliť, v mocnom mene Ježíš, Otče v drahocennom mene Ježiš títo sú tvoji Pastieri, Pane otvor ich duchovné uši a duchovné oči, Aby oni toto mohli počuť a vidieť, v mene Ježiš, aby sa mohli pripraviť pre príchod Mesiáša, v Mocnom mene …Continue reading

Off 

Konečné varovanie: Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd

Konferencia Pastorov zo dňa 6. júna 2011 v meste Kericho, v Keni Konečné varovanie: Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd   AUDIO: TEXT: Posolstvo Božieho služobníka Proroka Dr, Owuora ako si pripraviť slávnostné rúcho Drahocenní ľudia, chcel by som sa s Vami zdielať o niečom veľmi kritickom. Hallelujah. Chcel by som …Continue reading

Off 

NOVÝ OLEJ A NOVÉ VÍNO – SKUTOČNÁ CIRKEV POSLEDNÝCH ČASOV

NOVÝ OLEJ A NOVÉ VÍNO  SKUTOČNÁ CIRKEV POSLEDNÝCH ČASOV 10 krokov ako žiť život, ktorý teší Boha, ako očakávame príchod Pána Ježiša Krista. 1. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť. (Matúš 6: 32-33, Deut 4:29, 1 Kron. 4: 9) 2. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou …Continue reading

Off 

2. Medzinárodná konferencia Pastorov, Nakuru, Keňa, 2. január 2015

2. Medzinárodná Konferencia Pastorov –  2. január 2015 Stručný prehľad: Odvolával sa na proroctvo zo dňa 21. novembra 2012 – Oblak Božej slávy ako v Mojžišovej dobe prichádza navštíviť cirkev, proroctvo naplnené v decembri 2012, ( ako v Numeri 9. kapitole ) Dva spôsoby, ako Hospodin vykoná jeho agendu, plán na zemi: 1. menuje oficiálny …Continue reading

Off 
1 19 20 21 22
Top