Home
 

IBA MÚDRA CIRKEV VSTÚPI, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Pán hovoril so mnou o príchode Mesiáša 13. mája, ON hovoril so mnou o príchode Pána. Čo mi ON povedal? Počúvajte, v tomto ohromnom sne ja som sa pozeral na oblohu 13. mája 2014 a ako som sa pozeral hore, ja som videl obrovskú slávu prichádzať z neba.

Ale sláva ktorú som videl, prišla v tvare kupoly, znamená, že pokryla celú tvár Zeme. Znamená, že toho dňa nikto nebude môcť uniknúť. Sláva pokryje celý horizont tejto Zeme. Hlas Pánov hovoril a povedal:” pozri, Pán prichádza a keď som sa pozrel smerom na východ na koniec horizontu, 2x sa zablýskalo”.  Keď ste tu a na druhej strane sa schyľuje ku dažďu, videli ste blýskanie sa. Teraz rozumiem, keď Biblia hovorí, že sa to bude diať v okamihu

Lukáš 17: 24  24Lebo jako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň 

 1 Korinť. 15:51 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

A cirkev bola zobratá v tom okamihu. Ja sa pamätám v tom sne, keď cirkev bola zobratá,

Pán povedal: ” pozri, cirkev nebola pripravená, znamená, že väčšina cirkvi neboli pripravení.

Cirkev, ktorá bola zobratá, to bol pozostatok cirkvi. A potom ma Pán nechal padnúť na zem a zvíjal som sa, plakal som, že cirkev nebola pripravená. Prelieval som slzy ako som sa zvíjal po zemi v trpkosti, slzách a moje zuby škrípali.

A keď som sa zobudil, ja som bol šokovaný. Zvíjal som sa v trpkosti po zemi a škrípal som zubami, plakal som, že Mesiáš prišiel a cirkev nebola pripravená.  AKO CIRKEV môže byť znovuzrodená veľa rokov a keď ten deň príde, cirkev nie je pripravená??

Toto je správa, ktorú som priniesol, ja som prišiel oznámiť, že čas je na konci. V týchto hodinách máme iba čas pripraviť národ.

Francúzska Guiana, počúvajte, keď Pán Ježiš hovoril o vytrhnutí cirkvi, v Matúšovi 25. kapitole 1 – 13, ON hovorí, že to bude ako desať panien, ON hovorí, že päť bolo múdrych, a päť bolo hlúpych, všetky boli cirkvi. Cirkvi Kristove. Päť a päť. Oni všetky verili v Ježiša, Ale keď ten deň príde, iba múdre cirkvi vstúpia. Ako je to možné?

Všetkých 10 sú cirkvi. A keď ten deň príde, iba tých 5 múdrych vstúpi. ON hovorí, že rozdiel je v oleji, v nádobke s olejom. Olej pre túto hodinu. Olej pre tento moment. Toto je ten rozdiel. Pán hovorí, že toto je hodina pre Ducha Svätého. Duch Svätý, aby ste ho prijali, aby vás naplnil olejom pre vašu spásu. ON hovorí, že cirkev, ktorá zmešká vytrhnutie, … ja som videl, ako bude plakať… poďme sa pripraviť.

Biblia hovorí, že hľa to je strach pred Hospodinom, ktorý znamená múdrosť .. keď ja sa pozerám na cirkev tu, tu nie je strach pred Bohom!

 Ženy tu chodia obnažené, pred Pánom, sexuálne hriechy v cirkvi, pred Pánom, falošnosť v cirkvi – faloš v cirkvi pred Pánom,  falošní apoštoli, falošní proroci, falošní evanjelisti, kazatelia, učia evanjelium tohto sveta, sladké evanjelium, sladké pre telo, ako potom môžeme takto vstúpiť??  Povedzte mi.

Ako môže Francúzska Guiana ( a Slovensko tiež ) vstúpiť??  Pán hovorí, POKÁNIE, POKÁNIE, správa, ktorú som Vám doniesol je správa pokánia. Poďme sa pripraviť.

Kráľovstvo Božie je blízko. Kráľovstvo Božie je Sväté kráľovstvo. Sväté. Spravodlivé. Perfektné. Slávne. Bez škvŕn. Bez špiny, bez vrásky. Poďme sa pripraviť. Počúvajte. Opýtajte sa sami seba, ako budem vyzerať po tomto stretnutí? Rovnaký? …Ostanete rovnakí?

ON hovorí, že keď Mesiáš príde, keď to bolo oznámené, hľa, Mesiáš prichádza, vyjdite vonku aby ste sa s NÍM stretli, ON hovorí, že múdre panny, múdre cirkvi, ktoré boli pripravené, s nádobkou oleja, oni vstúpili dovnútra. A keď oni vstúpili, potom sa dvere zatvorili.

Verš v Biblii hovorí, že sám Pán zatvorí dvere. Sám Pán. TEN, ktorého milujete – Pane, Pane, milujem ŤA, Pane, Pane, požehnaj ma, Pane, Pane, otvor pre mňa a ON hovorí: ” ja vám hovorím pravdu, bez svätosti ja vás nepoznám. Bez svätosti Vás Pán nebude poznať. 

Off 

29.7.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top