Home
 

MESIÁŠ PRICHÁDZA, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

MESIÁŠ PRICHÁDZA, ja som videl prichádzať Mesiáša, videl som už vytrhnutú Cirkev, videl som vytrhnutie zosnulých, odvráťte sa od svojich hriechov, navráťte sa naspäť do Svätého Božieho Domu nášho Boha, navráťte sa k spáse, čas je na konci, činte pokánie, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

1 Tesaloničanom 4: 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

1 Korinťanom 15: 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.55Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo? 56Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon.57Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Off 

17.7.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top