Home
 

Správa od Arcibiskupa Dr. Onjora skrze rádio JESUS is LORD radio, zo dňa 19.9.2015

Ja volám do rádia, pretože oslava je veľmi, veľmi ohromná, veľmi masívna. Veľmi ohromné, ako môžete vidieť, čo Pán urobil pre rodiny v tomto národe a v národoch tohto sveta. Vidíte, aký ohromný je náš BOH JEHOVA, aké ohromné veci pre nás urobil. Chcem oznámiť všetkým Biskupom a Pastorom, že najlepšie veci, ktoré môžeme urobiť pre BOHA, je oslavovať tieto uzdravenia, aby sme oslávili a zvelebili nášho Pána. Najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť, je oslavovať a zvelebovať BOHA JEHOVA, ktorý urobil takéto ohromné veci v našich životoch. Ľudia, ktorí sú dotknutí BOHOM. ľudia, ktorí boli v Biblii dotknutí Pánom, počas JEHO dní na Zemi, oni oslavovali Pána. Stretnutie v Eldorete, to nie je niečo, čo môžeme položiť nabok.  Dávam vám radu a inštrukcie, aby ste čítali verše z Biblie o uzdravovaní nášho Pána JEŽIŠA  a velebili HO, chválili HO, uctievali HO v cirkvi, .. dva, tri, štyri päť chvál a potom čítajte Písmo o uzdravovaniach…

Napríklad Matúš 9 kapitola…

Keď by som bol vami, oslavoval by som a zveleboval by som Boha Jehova, ktorý dal takú moc Mocnému Prorokovi Božiemu … uctievajte HO, potom čítajte ďalšie verše o ohromnom uzdravovaní Boha Jehova, práca JEŽIŠA, nášho Pána a Spasiteľa, oslavujte HO.

Napríklad veľmi mocný príbeh o Pánovi Bohu Všemohúcom, Pánovi Ježišovi a učeníkov, v Matúšovi 8. kapitole, môžete vidieť veľmi jasne, že je to dôležité pre nás tráviť čas čítaním o práci , ktorú konal Pán Ježiša oslavovať HO. My nemôžeme dať nabok stretnutie v Eldorete a povedať, že toto bolo ďalšie stretnutie. 

Matúš 8:33

HALLELUJAH!!! Pozrite sa koľko veľa rodín bolo zbavených  náhlej víchrice v ich živote. Zrazu náhle člen rodiny má tumor a po vyšetrení sa zistí, že je to rakovina… vy viete, že je to smrť… potom celá rodina ide skrze túto “víchricu”…. toto je víchrica v rodine, ale PÁN JEŽIŠ má MOC. My sme radi, že ON dal svoju moc svojmu Mocnému Prorokovi! Oslavujeme, že rodiny plakali k Ježišovi a a zobudili Ho. ON utíšil búrky, ich životy ON navrátil naspäť k rodine, boli zachránení a oslavovali JEŽIŠA, … oni boli v úžase a hovorili:” kto je ON, že môže utíšiť búrku na mori a vietor?… KTO toto môže byť? Oni HO uctievali.

Poďme uctievať BOHA JEHOVA, čo všetko pre nás urobil, To je historické. Žijeme v čase Biblie, To je čas, kedy by ste mali čítať ohromné verše, ktoré oznamujú prácu nášho PÁNA. TOTO JE PRÁCA NÁŠHO PÁNA! Návšteva nášho času. Keď úplne chromé dieťa nemalo kosť a teraz môže chodiť, a keď bolo zobraté do nemocnice, RTG snímok ukázal, že už tam je kosť! TOTO JE PRÁCA PÁNA!

My toto nemôžeme položiť nabok, … toto je PRÁCA PÁNA! pOĎME ZVELEBOVAŤ PÁNA, OSLAVOVAŤ, nemôžeme vyučovať… toto je ohromné, Historické, toto je obrovské, … masívne… toto je OSLAVA  bez zastavenia!

ĎAKUJEM PASTORI, BISKUPOVIA,  ďakujem,

Poďme oslavovať Boha JEHOVAH,

Amen.

 

 

Off 

20.9.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIENOVÉ SPRÁVY Comments are off for this post


Top