Home
 

Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd, ako si pripraviť slávnostné rúcho,

Konečné varovanie:

 Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd

Z konferencie Pastorov zo dňa 6. júna 2011 v meste Kericho, v Keni

Posolstvo Božieho služobníka Proroka Dr, Owuora AKO SI PRIPRAVIŤ SLÁVNOSTNÉ RÚCHO

Drahocenní ľudia, chcel by som sa s Vami zdielať o niečom veľmi kritickom. Hallelujah.

Chcel by som sa s vami zdielať dnes o Rúchu Pánovom. To je najhorúcejšie posolstvo, ktoré v súčastnosti preniká do cirkvi: Rúcho Pána. Dnes v tomto dome by som sa chcel s vami na chvíľu zdielať o rúchu Pánovom. Drahocenni ľudia, sústreďte sa na mňa predtým, ako pôjdeme do Biblie

Veľa rokov do zadu, Prorokom v Biblii Pán dal zjavenie a vtedy, keď im odhalil zjavenie, počúvajte veľmi pozorne, lebo nikde na svete nenájdete toto posolstvo. Pán Boh všemohúci, On im odhalil zjavenie, zjavenie týkajúce sa príchodu Mesiáša a oni videli a mohli vidieť, ako ON prichádza. A keď videli, ako ON prichádza, oni videli na ŇOM určité charakteristiky.

Tak ako prichádzal, oni videli charakteristiky, že ON prichádza a to bolo veľmi ohromné pre nich v tých časoch. V tých časoch, v ktorých oni žili už bolo odpadlíctvo. A konzumovala ich smrť. A keď oni videli, ako ON prichádza , oni videli že ON prichádza s veľkou mocou a v autorite. A s autoritou, s ktorou ON prichádzal, keď sa pozerali, videli, že ON prichádza poraziť smrť. A to sa dotklo ich srdca. Oni povedali – smrť, ktorá nad nami víťazila, ON príde aby ju porazil. Niektorí z nich nariekali a hovorili – Ooh, ako by som si želal, aby som žil v týchto časoch, keď bude tá hodina, keď bude smrť konečne porazená. Hallelujah.

Oni videli, videli ako ON prichádza.

Chcel by som čítať krok za krokom a viesť vás k tomu, čo to má spoločné s rúchom Pánovým. Pozrieme sa na to, čo oni videli. Halleluja.

Obráťte so mnou drahí ľudia v knihe Izajáš,  Hallelujah, Izajáš 26. kapitole, 19. verš, ale budeme ešte trochu viac čítať, o 3 verše viac.

Pozrite sa, čo oni videli. On hovorí v Izajášovi 26. kap. od 19 – 22 verša

Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych. 20Idi, môj ľude,  – Môj ľud, MOJ ĽUD, – PAMÄTAJ MOJ ĽUD, .. ja neviem, ako vy čítate vašu Bibliu, ale ak by som bol Vami, keď vidim slovo MOJ ĽUD, podčiarkenm to, lebo chcem vedieť, kto sú tí, ktorým Pán hovorí, že sú Jeho ľud?

A ty chces byt medzi tými ľudmi.

…..pokračuje… vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. 21Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv – a ON HOVORI že odkryje, – a nebude viacej prikrývať svojich pobitých – NEBUDE VIACEJ SKRÝVAŤ.

Drahocenní ľudia, počúvajte teraz toto: Izajáš videl, že ten, ktorý prichádza ON mal autoritu a moc priniesť život a poraziť smrť, dokonca aj pre tých, ktorí boli pochovaní – tí, ktorí zomreli v Kristovej církvi – oni sa zobudia.

Izajáš videl, vysvetlim vam to postupne, nebojte sa. Prečo to robím v návaznosti na rúcho? Pozrime sa na to, čo videl Izajáš. Aj Daniel to videl, Izajáš aj Daniel, dokonca aj Hozeáš. Tak teraz poďme do knihy Daniel.

Daniel 12., verš 2 – dajte si pozor, ak čítate veľmi pozorne ako to tu opisujem, to čo hovorí Písmo, uvidíte vytrhnutie církvi. Ale počúvajte, čo videl Daniel v 12. kapitole.

Sústreďte sa teraz na mňa. V 12. kapitole knihe Proroka Daniela, mimochodom Daniel to videl chronologicky, ja som videl to zjavenie. Pán mi ukázal presne to isté zjavenie, lenže ON mi ukázal tých, ktorí boli vzkriesení vo vytrhnutí.

A hlas povedal v tom zjavení, že vačšina ostala v prachu Zeme.

Tak si dávajte pozor, lebo len tí pozostalí v Pánovi vstúpia .

Ale teraz počúvajte toto, v Danielovi v 12. kapitole, vo verši 1. Daniel videl ohromné utrpenie, ktoré pohltí Svet, tak jako nikdy predtým. A Daniel to videl. Utrpenie navštevuje Zem, to je v prvom verši. , potom v tom istom verši on hovorí, ZNOVA HOVORI DANIELOVI O JEHO LUDE – A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe.  Nezabúdajte na tieto důležité body. Chcel by som, aby ste to zachytili než pojdeme na druhý verš. On videl, že ON prichádza. A potom videl, že bude mať moc. Ale před týmto príchodom videl že sú kľúčové črty Jeho príchodu. Utrpenie v utrpení. On videl Božích vyvolených a povedal ..v Danielovi 12: 1A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe. A potom v druhom verši ON vidí jako ON prichádza ,

v Danielovi v 12 kapitole vo verši 1 ON hovorí

V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času.

On hovorí O JEHO ĽUDE. Keby som bol Vami, tak by som znovu podčiarkol JEHO ĽUD PRE SEBA. Každý, koho meno bude zapísané v knihe bude vyslobodený.

Teraz pojdeme do druhého verša – to bol cieľ, lebo som hovoril, čo videli Proroci v Biblii ohladom JEHO príchodu, ohľadom Jeho sily s ktorou prichádzal aby porazil smrť. Oni to videli a plakali. Oni povedali, – Oh jako by som si prial aby som žil v týchto časoch , v druhom verši on hovorí A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu na večný hnus.  Ale teraz kvoli posolstvu o Pánovom rúchu , ktoré som dnes priniesol , vo videní zo dna 4 apríla 2011, toto je horuci chlieb z neba, to nie je vcerajsi chlieb, to je horúci chlieb, priamo z pece, to je horúci chlieb. Zjedzte to. Vidíte , že kvôli posolstvu o Pánovom rúchu teraz budem čítať z Knihy Daniela kapitoly 12. a vers 3.

Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, jako hviezdy na večné veky.

Vidíte? ON hovorí, že keď ON pride,… Daniel videl, že ON zvíťazí nad smrťou a porazí ju.

A potom videl vytrhnutie církvi. On videl, že kresťania ktorí zosnuli, oni budú vzkriesení. Keď budú vzkriesní , ON videl dve skupiny. Daniel videl dve vzkriesenia. Hallelujah. ON videl dve vzkriesenia. Teraz si povieme viac o tom prvom vzkriesení ktoré ON videl. Viete, misím to povedať, keď Boh hovorí, veľa krát musíme tráviť viac času skúmaním, čo je to za posolstvo. Niekedy može priniesť dve vízie, také blízke jako aj v tomto prípade. A ste zvedaví ako to separovať. Lebo ON JE BOH. ON JE SUVERENNY. ON MOŽE ROBIŤ ČO CHCE.

Ale keď to pozorne sledujete, Daniel videl dve vzkriesenia naraz. ON videl, že niektorí boli vzkriesení na vytrhnutie a iní vzkriesení na odsúdenie.

V Keni ste už dospelí v Božom Slove, že? Viete, že medzi prvým vzkriesením při vytrhnutí a posledným vzkriesením pri odsúdení, tj. po vytrhnutí sú 3 ½ roka plus 3 ½ roka a potom je tam 1 000 rokov v miléniu panovania. Viete že 1 000 rokov plus 7 rokov je 1007 rokov medzi prvým a druhým vzkriesením , ale vidíte že Daniel videl obidve vzkriesenia naraz , to iba mimochodom. A teraz počúvajte, medzi tými, ktorí boli vzkriesení vo vytrhnutí Daniel videl dve skupiny – on videl tých, ktorí boli múdri, to sú tí, ktorí majú múdrosť a Biblia hovorí v Jobovi 28. kapitole vo verši 28. že bázeň Pánova je múdrosť, a odstúpiť od zlého je rozumnosť. , HLA, BÁZEŇ PÁNOVA , TO JE MÚDROST.

Inými slovami, Daniel videl vtedy Mesiáša prichádzať a videl HO, ako porazí smrť.

Tí, ktorí žili v bázni Pánovej , oni budú žiariť jako žiar oblohy , toto je tá súvislosť s Pánovým rúchom. Ako žiar oblohy a on hovorí o ďalšej skupine – o tých, ktorí privodia mnohých k Božej spravedlivosti, ako hviezdy na večné veky.

Vidíte to?

On videl, On to videl a teraz ideme ďalej, je veľmi kľúčové, aby sme nosili Pánove rúcho. Čoskoro uvidíte čo znamená táto žiara, že táto nádhera ktorú On opisuje je Pánové rúcho. A čoskoro budete vidieť, že to je svetlo Sveta, ktorým my máme byť.

Keď svet temnoty začína pozerať na cirkev, na nádhernú cirkev, keď ona žiari, v žiare briliantu, keď vyžaruje slávu , keď umierajúci svet to uvidí , bude prilákaný ku svetlu. Oni povedia : čo potrebuje človek, aby videl Božie kráľovstvo?

Oni sa budú pýtať : „ Čo potrebujem robiť, aby som mal to svetlo, ktoré maš Ty? „

Vidím, že my umierame a ty žiješ.

Vidíme, že máme bolesť, ale Ty máš radosť. To je to svetlo, ktoré Pán očakáva od církvi aby nosila.

Preto v tej vízii ON hovoril: „ Pozrite, moje rúcho je slávne.“ je pripravené, žiari, je ohromné v sile,v mocnej autorite, večné neporaziteľné, nesmrteľné, nerozkladá sa,

A ON sa pýta : „ a čo TY? , máš pripravené rúcho?

Poďme krok za krokom, potrebujem to dokončiť. Poďme do knihy Izajáš 9. kapitoly verš 7. – a dokončíme túto časť , ON hovorí a čítam a pozrime sa na to, čo videl Izajáš, veci, ktoré nemôžete nájsť nikde inde, tak teraz počúvajte Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca.  Amen.

Zase ON hovorí o večnej vláde. Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. 

Ja som šťastný nad tým, a počúvajte toto: „ Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.

Ustanoviť a panovať so súdom a spravodlivosťou , to je to, čo videl Izajáš.

Keď Izajáš videl, jako ON prichádza. On povedal,: „ vidím, jako ON prichádza a vidím aj tú cestu, ako ON prichádza. ON prichádza so spravodlivosťou. On prinesie spravodlivosť. On ustanoví kráľovstvo, ktoré je večné. Večný KRÁĽ prichádza a Jeho cesta je spravodlivá. Ustanoví večné kráľovstvo. ON postaví základ spravodlivosti a keď ON to urobí, Izajáš videl, že Jeho kráľovstvo bolo večné, večné a večné, a bez konca.

Dúfam, že teraz konečne začínate rozumieť Vašej spáse, kde Pán očakáva, aby ste napredovali. Počúvajte, počúvajte veľmi pozorne, ON postaví základ spravodlivosti, Izajáš videl, že ON prinesie spravodlivosť, niečo mi hovorí, že im chýbala spravodlivosť.

Prosím dovoľte, aby som Vám to vysvetlil. Aby som Vás pomaly viedol k rúchu Pánovmu. To je večný pokrm, to nie je to, čo vidíte v kresťanskej televízii, čo je zamerané na pobavenie divákov, rozmaznávať divákov a hovoriť im, že je všetko v poriadku, nebojte sa, je doba milosti. Milosť Vám postačí, nebojte sa.

NIE! NIE ! NIE!

TO NIE JE NA zneužívanie milosti.

Hovorím o večnosti církvi. Večnosti veriacich. To je všetko o čom hovorím.

Zabávu a Hollywood nepoznám. Manévre a triky jako „ zasejte tu a zožnete“ a „ pridajte a dostanete „ to nepoznám. TO NEPOZNÁM!

Ale toto tu, na JEHO ceste príchodu, toto som videl.

To je spravodlivosť. Teraz mi dovoľ, aby som ťa viedol krok za krokom k Pánovmu rúchu, aby ste videli, prečo bolo potrebné, aby prišiel a ustanovil kráľovstvo spravodlivosti.

Poďme spoli do 1. knihy Mojžišovej 3 kapitoly a začneme od 7ho verša, napríklad a počúvajte čo ON hovorí – Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. Hallelujah.

Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. TAKŽE ONI BOLI NAHÍ!

Pokračujeme ďalej – ON hovorí, A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery. 

V tomto momente, kedy zlyhali, zrazu si uvedomili, že sú nahí. – „ Oohh, my sme nahí! „ Tí, ktorí chodili s Bohom v dennom vetri večernom, oni kráčali s Bohom Jehova Jahve, v chládku dňa, mali dokonalý vzťah. Po páde do hriechu si oni uvedomili, že boli nahí a naviazali si fíkové lístie a urobili si zástery.

V knihe Genezis 3 v 10. verši – A povedal: Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl.

A v knihe Genezis 3: 21 – A Hospodin Bôh učinil Adamovi a jeho žene odev zkože a odial ich.

TO JE MOC! TO JE MOCNÉ!

Po prvé, veľmi jasne vidíme, že keď ideme do prítomnosti Pánovej, neexistuje žiadne ľudské úsilie, ktoré nás može očistiť aby sme mohli prísť do prítomnosti Božej.

Pán je veľmi mocný, naprosto dokonalý, natoľko, že musí pomáhať církvi, aby cirkev sa mohla před NEHO postaviť dokonalá.

O chvíľu budem hovoriť o Duchu Svätom.

Čo my robievame dnes?

Cirkev potom, jako bola vyslobodená na Kalvárii a bolo jej zasľúbené neskoršie posvätenie, o ktorom sa hovorí v knihe Haggeus v 2. kapitole vo veršoch 6 – 10 hovorí, že neskoršie víno ,– neskoršie posvätenie, neskoršia Sláva bude mocnejšia ako tá prvá, ale keď pozeráme na dnešnú cirkev, zistíme, že ona je menej posvätená, ako tá prvá. Potom si uvedomíme, že niečo nie je v poriadku.

Ona je menej posvätená, ako prvá. Ale neomylné a večné Slovo Božie hovorí, že ona má mať vačšie posvätenie.

Potom si rýchlo uvedomíme, že niečo nie je v poriadku. Vysvetlím.

Cirkev potom, ako bola vyslobodená na kríži, dnes sa správa, ako keby potrebovala druhé vyslobodenie, druhú Kalváriu.

Ona sa správa, akoby hovorila Pánovi: „ Pane, ja som znovuzrodený prvou Kalváriou, ale tá prvá Kalvária, pozri Pane, nebola dostačujúca, aby ma úplne vyslobodila.“

Ona sa správa ako keby hovorila: „ Pane, choď naspať na Kalváriu znova, aby si ma úplne oslobodil.“Avšak my vieme, že krv Pána Ježiša, my vieme že Pán Ježiš nikdy nepôjde naspäť na Kalváriu.

Pozrite na toto, čo sa stalo : „ cirkev ušila pre seba fíkové listy, ona sa snaží prekryť svoju hanbu práve teraz v tomto čase, ona sa snaží vrátiť naspať ku figovým listom a ona sa snaží prekryť sama seba.

A ešte pritom vieme, že Boh musel obetovať zviera, aby ich mohol prekryť, aby znovu mohol mať s nimi rozhovor.

A ešte, sme si vedomí, že Pán obetoval Božieho Baránka.

Božieho Baránka bez defektu, dokonalého Baránka Božieho. Božieho Baránka bez vady a použil Božieho Baránka po tom, ako Ho obetoval na kríži, aby prekryl človeka. Tak prečo?

Prečo cirkev v Amerike sa vracia naspať k figovým listom? Prečo? Prečo cirkev v Zambii ešte pridáva ďalšie figové listy? Cirkev vo Venezuele, cirkev v Tanzánii, prečo ste sa vrátili naspať k figovým listom?

Tak teraz konečne začínate chápať, že oni HO videli prichádzať.

Ale oni videli, že ON prinesie spravodlivosť naspať.

To znamená, že poklad, ktorý človek stratil, poklad, ktorý človek vyhodil v záhrade Eden, ten poklad bol spravodlivosť Božia.

Preto ON musel prísť, aby priniesol spravodlivosť.

Počúvajte, musíme to dokončiť. Pánove rúcho, ktoré mi ukázal v tomto videní, ktoré je nádherné, ktoré je briliantné, ktoré je žiariace, ktoré je slávne, to rúcho je SPRAVODLIVOSŤ BOŽIA.

Čítaj so mnou v knihe Zjavení Jána v 19. kapitole 6 – 9 verši, ľudia v Keni, vy dobře poznáte toto písmo, kde Duch Svatý oslavuje vytrhnutie, svadbu Božieho Baránka.

Ale chcel by som vybrať jednu časť vo videní: Pánové rúcho.

V knihe Zjavení Jána 19, verš 6 – 9, 6zase som počul ako hlas mnohého zástupu a jako hukot mnohých vôd a jako zvuk silných hromov, ktoré hovorily: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Bôh, ten Všemohúci.7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. 9A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie. 

Biblia hovorí, že čistý a nádherný kment je spravodlivosť církvi.

Potom v 9. verši ON hovorí, že Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej.

Vidíte to? Čistý, nádherný kment. ON hovorí, že to je spravodlivosť tvojho srdca.

Spravodlivosť církvi. To je to, čo ON mi ukázal. To je to, čo hovoril dňa 4. apríla 2011. ON ohlásil,nebo sa strácalo a ON ohlásil, „ hľa, dispenzácia spravodlivosti, hľa, hodina spravodlivosti, hľa,. Chvíľa spravodlivosti, hľa, pokolenie spravodlivých, hľa spravodlivá cirkev, hľa, spravodliví Svatí, hľa spravodliví vyvolení,

Hallelujah! Hallelujah!

Vy ste to pokolenie. Čo to znamená, keď Pán mi ukázal, že to je tá hodina spravodlivosti?

Znamená, že to je tá chvíľa Kalvárie, pretože na kríži išlo o spravodlivosť.

Teraz ON hovorí : „ toto je hodina KRVI, aby sme sa vrátili naspať k evanjeliu KRVI

Prečo?

Lebo ON obetoval Baránka, a ON nás prekryl Krvou. A naša hanba zmizla. Naša nahota zmizla. Hľa, to je hodina krvi. Biblia hovorí, že príde čas, keď evanjelium krvi a kríža bude znovu ustanovené, pretože v evanjeliu Jána v 1. kapitole vo verši 29 sa píše: ten, ktorý hovoril so mnou dňa 2. apríla 2004, keď videl a povedal, Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

To je tá hodina, kedy sa máme vrátiť naspať k evanjeliu Krvi a kríža, pretože cesta, ktorá vedie k nebu je cez kríž, to je cesta spravodlivosti.

On hovorí, že „ žiarivá a čistá je spravodlivosť církvi“.

To je tiež svetlo světa, keď hovorí – vy ste svetlo světa.

To znamená, že my musíme žiariť, dávať Božie svetlo.

Inými slovami, žiariť spravodlivosťou, že keď nás svet vidí, bude hovoriť: „ chcem slúžiť tomuto Bohu.“

Keď vidia, že ľudia sú skorumpovaní, ale Ty niesi. Keď sú v sexuálnej nečistote, ale Ty niesi, keď sú v čarodejníctve, ale Ty niesim keď sú v klamstve, zvade, Ty niesi.

Potom oni povedia: „ prepáč mi, prosím čo musí urobiť člověk, aby mohol vidieť Božie kráľovstvo?“

Potom oni prídu a budú sa pýtať: „ prepač mi, čo musí robiť člověk, aby uvidel Božie kráľovstvo? „

Pretože vidím cestu akou kráčaš a vidím Božie kráľovstvo.

Čo mám robiť? A potom im povieš: „ prebudenie pokánia – čiň pokánie a odvráť sa od hriechov a potom uvidíš Kráľovstvo Božie.“

v Zjavení Jána 16:15, tým aj končíme, ON hovorí Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby. 

To znamená, že tak dlho, jako „ CIRKEV „ sa neustále prekrýva prosperitou, s evanjeliom prosperity, prekrýva sa so svatskymi vecami a peniazmi, pokiaľ cirkev je stále v klamstve a prekrýva sa s bohatstvom , potom poukazujúc na BOHA ONA JE STÁLE NAHÁ.

ON hovorí, že keď sa cirkev začne prekrývať s Božou spravodlivosťou, potom bude oblečená.

Ona je zaodená, ozdobená v rúchu, ona je oblečená před Bohom.

PRE VYTRHNUTIE CIRKVI MUSÍTE BYŤ OBLEČENÍ DO SPRAVODLIVOSTI , NIČ VIAC!

Pre Božie kráľovstvo je nutné byť v spravodlivosti. Prečo?

Lebo vtedy, keď ON odhalil a ukázal, inými slovami ON naznačoval, že :“ pozrite sa tu, toto je kráľovstvo Pánovho rúcha, toto je kráľovstvo spravodliovosti“.

Biblia hovorí v knihe 2 Peter 3. kapitole že pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravedlivosť.

PRIPRAVTE SI RÚCHO SPRAVODLIVOSTI, VAŠE RÚCHO SVETLA,

M E S I Á Š P R I C H Á D Z A !

BOŽIE KRÁĽOVSTVO JE KRÁĽOVSTVO SPRAVODLIVOSTI. HALLELUJA.

Chcel by som sa pomodliť, ak viete, že nie ste v poriadku před Pánom,

už vidím, že niektoré ruky sú už hore, ale ak viete, že nie ste v poraidku před Pánom, to je príležitosť, opakujte nahlas, a povedzte:

DRAHÝ PÁN JEŽIŠ, SOM POČUL / A , že teraz je hodina Pánovho rúcha, hodina spravodlivosti, prosím, aby si obliekol moje srdce s Tvojou spravodlivosťou, aby som mohol/ mohla vstúpiť do nebeského kráľovstva. Modlím sa MENE JEŽIŠ, AMEN.

Zatlieskajte Pánovi, Shalom Chaverim, nech Vás Pán žehná.

 

Off 

20.8.2014 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top