Home
 

Verný a múdry služobník, 2. časť, 3. Medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia v meste Eldoret v Keni, 31. august 2015, Boží Prorok Dr. Owuor

pokračovanie 1. časti….  ( v rubrike Mocné vyučovanie )

Genesis 41:37-40 37A vec sa ľúbila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. 38V tedy povedal faraón svojím služobníkom: Či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol Duch Boží? 39A faraón povedal Jozefovi: Pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nieto iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. 40Ty budeš nad mojím domom, a podľa tohočo rieknu tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud; len o kráľovský prestol budem väčší od teba.

Kráľ Egypta, faraón, mal sen a Biblia hovorí, že ten sen znepokojoval jeho ducha, znamená, že tu sú určité veci, na ktoré sa môžeme pozrieť. On mal sen a v tom sne videl nasledujúce: on videl, že z rieky Níl vyšlo 7 kráv, krásnych, tučných a potom videl iný sen, iných 7 kráv a oni boli šeredné, chudé, škaredé. A tieto chudé a škaredé kravy zjedli všetky tie krásne kravy. A keď sa pozriete na tie škaredé kravy keď dojedli, vyzerali, ako keby neboli jedli. On bol skutočne rozrušený. A faraón mal potom iný sen s klasmi. Snívalo sa mu, že videl sedem klasov vychádzať z jedného stebla, tučných a krásnych. A potom videl vyrastať iných sedem klasov, tenkých a vysušených.  A tie tenké klasy pohltily tých sedem klasov tučných a plných. Jeho duch bol tak znepokojený, že on povolal učencov a mudrcov. Kráľ / faraón chcel vysvetlenie. Možno mu vysvetľovali o siedmich nádherných kráľovstvách, alebo siedmich krásnych manželkách, ja neviem čo oni hovorili…. a keď si dal zavolať Jozefa z väzenia, viete si predstaviť niekoho, kto príde z väzenia, príde pokorne pred trón, má možnosť byť uvolnený z väzenia…., on nepriniesol správu prosperity…, jeho prepustenie prichádzalo…, on neprišiel a nepovedal kráľovi:” ÓO vy ste veľkolepý… on nepriniesol správu prosperity, on povedal:” Kráľ, … ja samotný, ja nemôžem, ale tu je BOH v nebi, ktorý vie všetko. ON bude odpovedať. Jozef nedal falošné proroctvo, on sa postavil a oslavoval BOHA JEHOVA. Niektorí z vás Pastori, ak by ste mali príležitosť stretnúť prezidenta vo vašej krajine, viem, že by ste vydali falošné proroctvo, aby ste vyzerali dobre, musíte sa učiť, aby ste stáli pre pravdu. Jozef sa postavil oproti mudrcom, – pamätajte sa, že hovoríme na tému kto je verný a múdry sluha, ktorý bude kŕmiť cirkev v hodine hladu, zamerajte sa na tému o ktorej hovorím, ja vám to prinášam k porozumeniu písma, aby sme sa zamerali na príchod Mesiáša. Jozef povedal, že sedem rokov bolo dobrých, dobrá úroda, ale ďalších sedem rokov bolo suchých. Dôvod, prečo mudrci mali náročný čas keď to chceli vysvetliť, dovoľte mi povedať tajomstvo. Pekné a tučné kravy a zároveň chudé a škaredé spolu existovali v sne. V jednom bode bolo štrnásť kráv. To bolo tajomstvo. Toto je tajomstvo pre cirkev dnes. Ja to idem vysvetliť. V jednom bode ich bolo štrnásť kráv. On nepovedal, že vyšla jedna krásna krava a jedna škaredá krava, zas jedna krásna a jedna škaredá krava…, nie, on povedal sedem krásnych a sedem škaredých, spolu štrnásť. To je dôvod, prečo mudrci, čarodejníci  rezignovali. Môžem to vysvetliť, aby ste videli charakter pastorov, po ktorých sa BOH dnes pozerá. Tu sú dve skupiny kráv a v jednom bode tie skupiny sú spolu. To znamená, Jozef povedal, že keď budú sedem dobrých rokov, potom taktiež príde hlad. V rovnakom čase. To je miesto tajomstva pre pastorov dnes. To je miesto tajomstva pre verných a múdrych služobníkov dnes. Inými slovami, Jozef povedal, že v dobrých 7 rokov nazhromaždia akejkoľvej potravy, nech zvýšia produkciu v poľnohospodárstve a potom odložia čo môžu po žatve. A potom to použijete počas hladu. To znamená, že Jozef hovoril Egyptu aby žili v budúcnosti, aby žili, akoby budúcnosť prišla. Pretože ON hovorí, kto je verný a múdry služobník?, ktorý bude kŕmiť v Dome?, že keď Mesiáš príde, ON ich nájde ich kŕmiť. Prečo? Pretože nikto nevie deň, ani hodinu, znamená, že Pastori, ktorí pripravujú cirkev, dokiaľ Mesiáš príde, akoby budúcnosť už bola tu. Dnes tajomstvo bolo zjavené, aby ste sa mohli stať vernými a múdrymi Pastormi. Prečo som povedal, že tá jedna skupina, dobrých a zlých sedem rokov existovali spolu? Ja som to povedal, pretože Jozef hovoril Egyptu aby žil v budúcnosti. Jozef povedal Egyptu, aby žili tých sedem rokov tak, akoby hlad už tam bol, znamená, Jozef povedal, že toto proroctvo od BOHA transformuje vaše správanie dnes. Hallelujah! Aby sa cirkev zmenila dnes, akoby Mesiáš prišiel dnes. Môžem ísť ďalej? Jozef povedal Egyptu, aby bol prezieravý, aby sa pripravili na to, čo proroctvo od BOHA hovorí, aby boli múdri, prezieraví, opatrní. Nie sú toto kvality cirkvi, ktorú ON hľadá?, …aby boli prezieraví, opatrní, múdri, aby žili, akoby budúcnosť bola tu. Toto je napomenutie, pokarhanie pre cirkev…. faraón bol ateista a modlár, ale keď počul proroctvo od BOHA, .. toto je pokarhanie pre cirkev… uctievač modiel uveril proroctvu od BOHA a to je dôvod, prečo bol Egypt zachránený. Egypt čelil existencii kvôli hladu. Keď BOH dal proroctvo, uctievač modiel uveril proroctvu od BOHA. A PÁN si toto používa, aby sa opýtal Vás Pastorov, prečo neveríte proroctvu o príchode Mesiáša? Pozrite sa teraz, Jozef povedal, že dobrých 7 rokov prichádza a 7 dní hladu a zaiste 7 dobrých rokov prišlo. Znamená, že BOH hovorí ku Pastorom dnes. Že kedykoľvek Boh dá proroctvo, prosím, prosím, prosím, zoberte to seriózne. Prečo? Pretože toto zachránilo Egypt.  Pretože proroctvo o Jozefovi bolo naplnené. Ale keď sa pozriete na Cirkvi dnes, vidíte, že Pastori neveria proroctvu o príchode Mesiáša. Keď faraón Egypta uveril proroctvu, on to zobral vážne a zachránil Egypt. Po druhé hovorí, že kedykoľvek Pán dá proroctvo, keď počúvate opatrne, vždy tam počujete inštrukcie. Ja to volám Božia rada. Ja to viem, pretože chodím do veľa z vašich národov, aby činili pokánie, … takže keď kráľ Egypta prijal proroctvo, on tiež prijal radu od Pána, ktorú sme čítali. A on to zobral seriózne. Toto zachránilo Egypt.

ON hovorí:

1: zakaždým, keď Boh dáva proroctvo, zoberte to vážne. Prečo? Pretože proroctvo od        

    Jozefa bolo presne naplnené. 

2: kedykoľvek Boh dáva proroctvo, počúvajte pozorne, ON stále tam dáva aj inštrukcie.            Budete počuť inštrukcie. 

3: kedykoľvek Boh dáva proroctvo, ON hovorí, aby ste zobrali JEHO radu seriózne a vykonali to, pretože toto zachránilo Egypt. 

A práve teraz v Cirkvi, ja chodím po celom svete a dávam proroctvo pre Cirkvi, od Talianska, Reggio Emilia, Helsinki vo Fínsku, V Sau Paule v Brazílii, v Riu de Janero,… v Kanade, na Novom Zélande v Gisborne, v Austrálii, Afrike, Amerike, v Kongu, Angole, ja dávam proroctvo od BOHA a hovorím:

PRIPRAVTE SA, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

… Rozdielne národy odovzdali svoje vlajky BOŽIEMU MUŽOVI …

Pastori z 39 národov sa zúčastnili Konferencie Pastorov 

 

Off 

1.11.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top