Home
 

PROROCTVÁ PÁNA O PRICHÁDZAJÚCICH SÚDOCH PÁNA BOHA ZO DŇA 7. NOVEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 7. NOVEMBER 20211. PRICHÁDZA  MASÍVNE ZEMETRASENIE DO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH, USA
SÚD BOHA ZASIAHNE ZEMETRASENÍM NÁRODNÝ MONUMENT, NARODNU KATEDRÁLU A SÍDLO KONGRESU VO WHASHINGTON D.C.
PROROCI PÁNA NÁM OZNÁMILI VÍZII BOHA, KDE VIDELI, ŽE SA TO STANE V NOČNÝCH HODINÁCH ( BOLA TMA ).
HROZNÝ DESIVÝ SÚD HNEVU BOHA PRICHÁDZA!
TENTO SPRAVODLIVÝ SÚD BOHA VŠEMOHÚCEHO PRICHÁDZA PRE HROZNÉ HRIECHY V CELOM NÁRODE USA PRE POTRATY, PRE HOMOSEXUALITU V USA, PRE SEXUÁLNE HRIECHY V CIRKVÁCH, PRE ODPADNUTIE V CIRKVÁCH, PRE ZVODY V CIRKVÁCH, PRE FALOŠNÝCH KAZATEĽOV, FALOŠNÝCH PROROKOV A APOŠTOLOV A PASTOROV V CIRKVÁCH.

2. SÚD NAJHORŠIEHO NAJVÁŽNEJŠIEHO SÚDU BOHA VÔBEC PRICHÁDZA DO KENE
PÁN VYŽADUJE NÁRODNÉ POKÁNIE!!!
ABY PÁN NAĎALEJ MOHOL UDRŽIAVAŤ TÚTO KRAJINU. PÁN VYŽADUJE POKÁNIE V TOMTO NÁRODE Z HOMOSEXUALITY, SEX. HRIECHOV, PROSTITÚCIE, Z POTRATOV, Z ODPADNUTIA V CIRKVÁCH, Z EVANJELIA PROSPERITY V CIRKVÁCH, BEZ SVÄTOSTI A NEPRIPRAVUJÚ CIRKVI PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA  !!
KEĎ HLAS PÁNA JE VŠADE PO TOMTO NÁRODE V KENI.


3. SÚD BOŽIEHO HNEVU PRICHÁDZA DO KARIBIKU OCEÁN VYJDE VON  A ZASIAHNE ICH PÁN.
PÁN VYŽADUJE POKÁNIE Z HOMOSEXUALITI A SEXUÁLNYCH HRIECHOV.
OSTROVY V KARIBIKU KDE SU PROSTITÚTKY  A HOMOSEXUALNE PÁRTY.
PÁN ZASIAHNE KARIBIK  AK NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE!

4. SÚŽENIE ZASIAHNE ZEM PO VYTRHNUTÍ CIRKVI!!!

PÁN HOVORÍ KEĎ NEBUDETE MAŤ OBLEČENÚ MASKU, PÔJDETE DOLE POD ZEM.
TO ZNAMENÁ, ŽE PÁN HOVORÍ, ŽE SÚD PÁNA BOHA KORONAVÍRUSOM STÁLE PREBIEHA  PO CELEJ TVÁRI ZEME!

Off 

9.11.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top