Home
 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 2. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH,

2. ČASŤ

Filmy, ktoré pošpiňujú meno Pánovo to je rebélia, vyučovanie evanjelia
prosperity bez posvätenia, ktoré sedí uprostred srdca Kristovho.

Posvätenie, ktoré je vlastne svadobné rúcho, ktoré sme práve videli. Toto je tá rebélia, o ktorej hovorí a hovorí, že muž bezzákonnosti nebude zjavený dokiaľ sa táto rebélia nestane. Hallelujah.

A pokračuje a hovorí 2 Tesal.2: 1-7
Nech Vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia.

Ja hovorím o historickej podstate dňa vytrhnutia Cirkvi a ten deň bude zrelý pre Zem, aby povstal antikrist. Finančná burza skrachuje. Bude potreba aby niekto kontroloval globálnu bezpečnosť. Bude potreba aby niekto kontroloval bankový systém, pretože dobrí ľudia budú zobratí vo vytrhnutí. Bude potreba aby niekto kontroloval dopravu.

Veľa ľudí bude zobratých z áut, vo veľkej zápche v meste New York, Londýn, Paríž atď… Johanesburg… Bude potreba odtiahnúť stovky, tisíce áut, aby sa vyčistila doprava. Zmätok, voľby v rôznych krajinách, ak prezident bol vytrhnutý, zmätok, bude potrebné mať globálneho vodcu a hovorí, že bude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko čo sa zovie Boh.

Toto je vrchol rebélie keď nastane veľké súženie vidíte toto ? po vytrhnutí Cirkvi, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva Božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha, ale počúvajte toto.

Duch antikrista je dokonca aj v Cirkvách!

Niektorí hovoria – nie, On nepríde skoro, zavádzajú ovečky. Niektorí ľudia hovoria – nie, je toľko veľa milosti, že môžete ísť a hrešiť a prísť naspäť a vrátiť sa k hriechu… Tu je toľko veľa milosti –
zavádzajú!

Keď Židom 6: 4-6 hovorí, že nemôžete!

Židom 10: 26-31 hovorí, že nemôžete!,

2 Peter 2: 19-22 hovorí, že nemôžete!,

…takže duch antikrista už pôsobí.


Biblie sú odstránené zo škôl, deťom nie je dovolené sa modliť v mene Ježiš.
V niektorých krajinách dokonca nie je dovolené učiť a mať veľké zhromaždenie dokonca učiť Krista. Tento duch už pracuje ako Pavol tu píše.

Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu a to je Duch Svätý, to je o čom tu hovorím. To je Duch Svätý, ktorý drží antikrista práve teraz, ale v deň vytrhnutia, cirkev bude vytrhnutá.

Cirkev je svetlo sveta a svet sa ponorí do temnoty, okamžitej temnoty. Duch Svätý, ktorý držal antikrista bude zobratý preč, vypustením antikrista aby povstal a temnota zaplaví Zem. Toto bude deň kedy povstane antikrist, ja hovorím o hlbokom zjavení, ktoré Pán dáva cirkvi kedy mi hovorí a ukazuje mi vytrhnutie zosnulých z hrobov, kniha Daniel 12 kapitola, čo tam hovorí ? On hovorí: rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a Tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti jako hviezdy na večné veky. Aké je zjavenie pre cirkev ? Keď mi Pán ukázal vytrhnutie zosnulých ?

Inými slovami hovorí Cirkvi: počúvaj ma Cirkev, v deň vytrhnutia, po vytrhnutí, vytrhnutá Cirkev sa musí prezentovať pred súdnou stolicou Kristovou, počuje ma niekto ?

Pretože hovorí: Tí rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a Tí , ktorí privodia mnohých k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky.

To hovorí o Vašom blízkom vzťahu s osláveným Ježišom, aby ste svietil ako hviezda na večné veky. To znamená, že hovorí Cirkvi, že to je čas pre zber duší pre Kráľovstvo Božie. To je zjavenie a ja sa Vás pýtam dnes, koľko veľa z Vás služobníkov Božích, všetkých kresťanov, všetkých cirkvi, ste viedli ľudí k spravodlivosti Božej ? Niektoré cirkvi a služobníci Boží viedli množstvo ľudí do temnoty, keď sa svet pozerá ako cirkev žije pred Bohom oni hovoria – nie.

Nie,.. keď toto je kresťanstvo, ja to nechcem, nechajte ma tak, ako som. Hallelujah. Toto je moment kedy máme byť rozvážni, toto je moment pre cirkvi aby sa zobudili, aké odievanie v Cirkvi, dokonca žien alebo nemorálnosti, alebo správania sa v Cirkvi. Aký obraz Cirkvi, ktorú prezentujú, koľko veľa z toho vedie ľudí preč od Krista ? A hovorí nám, že zjavenie v tejto vízií, že cirkev potrebuje začať zbierať duše tak aby žiarila a bola ako hviezdy na večné veky. Vidíte zjavenie pre cirkev ?


Aké obrovské zjavenie ? A teraz vás prenesiem do inej úrovne, inými slovami hovorí Cirkvi, toto je čas evanjelizovať Krista, Krista, ktorý povstal, Ježiš z Nazareta. Toto je čas evanjelizovať Jeho, čím viac duší pozbierate, viac odmeny dostanete.

Kniha Zjavenia Jána 22: 12-13, to je posledná kapitola mimochodom, hovorí:
12 A hľa, pridem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. 13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.

https://www.youtube.com/watch?v=pNOu7htXukY&feature=emb_logo

Off 

18.2.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top