Home
 

PROROCTVO O STRAŠNOM, NEUNESITEĽNOM SÚDE BOHA PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, ZO DŇA 11. FEBRUÁRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 11. Februára 2021
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, STVORITEĽ NEBE A ZEME, ON hovoril so mnou minulú noc o národe Keňa.

Ja som predtým hovoril ku Keni o ohromnom, neunesiteľnom súde BOHA, ktorý prichádza do Kene, ale minulú noc PÁN mi ukázal ohromný, ohromný súd prichádzajúci do Kene. To bude neúnosné.

Ak Keňa nebude činiť pokánie, a neodvráti sa od hriechov, súd PÁN, ktorý mi ON ukázal prichádzajúc do Kene, bude v skutočnosti neúnosný. To bude neuveriteľné. Nemôžete uniesť takýto súd a prežiť.

A to nieje po prvý krát. Ja sa pamätám na rok 2019, keď som prišiel k vám naživo, PÁN hovoril ku mne o potrebe činiť pokánie v Keni, príkaz PÁNA BOHA, keď PÁN prikázal Keni, aby činili pokánie a odvrátili sa od hriechov a začali pripravovať cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, ako národ, ktorý bol tak milovaný, tak milovaný, je to teraz jasné, že každému v Keni bola daná veľká porcia tohto prebudenia, vidíte uzdravenia, vidíte DVOCH PROROKOV v tomto národe, a neustále POSOLSTVÁ OD BOHA VŠEMOHÚCEHO PRE CIRKEV, je to vysielané z Kene.

A po celom národe chromí vstávajú a chodia, prítomnosť DVOCH PROROKOV BOHA, keď nariadia aby sa chromí postavili a chodili, a POSOLSTVO O SPRAVODLIVOSTI, POSOLSTVO O POKÁNÍ, A SVÄTOSTI, PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA, toto je ohromná láska.

Ale PÁN po dlhý čas prikázal a vyžaduje, aby v Keni urobili Národné pokánie, aby toto prebudenie mohlo pokračovať, aby ochránil vaše zisky. Viete že iba pokánie môže zvrátiť hriešností. Aby ste ochránili vaše zisky, aby ste žali duše a priniesli ich do DOMU PÁNA.

Ale Keňa nečinila pokánie. Ja som dal proroctvo v roku 2019, o desivom neúnosnom súde BOHA prichádzajúcom do Kene, a špeciálne, ako Keňa hostí týchto DVOCH PROROKOV PÁNA, toto je vec seriozneho Národného pokánia. Takže PÁN vyžaduje Národné Pokánie, aby ste nestratili vaše zisky prebudenia, aby ste ich nevyvrhli.

Aby Keňa nestratila duchovné zisky pred PRÍCHODOM MESIÁŠA. Pretože DVAJA PROROCI BOHA YAHWEH pripravujú tak krásnu Cirkev. Veľmi krásnu Cirkev. A vidíte tu dôkaz BOHA, vidíte cestu, ktorá sa pripravuje, kde chromí chodia, posolstvo spravodlivosti, pokánia, svätosti, ale PÁN vyžaduje Národné Pokánie. Aby ste očistili hriešnosti v Národe, aby tento národ sa teraz zapálil plameňom prebudenia.

Väčšie zázraky, väčšie divy sú pripravené pre Keňu. Pamätáte na mrtve telo, ktoré mi PÁN ukázal, ktoré tu bude vzkriesené. Znova, pamätám sa minulého roku, PÁN hovoril dvakrát. Povedal som, Keňa, ja vás vidím, ako utekáte o svoj život. Činte pokánie Keňa! Nebuďte nedbanliví PRED PÁNOM!

Túto noc mi tiež PÁN ukázal hrozivý súd. Ukázal mi minulý týždeň a tiež minulú noc teraz. Strašný súd prichádza do Kene, neúnosný. Vy to nemôžete uniesť. Takže Keňa potrebuje činiť pokánie. A odvrátiť sa od hriechov. Vy viete, aké veci ste robili proti týmto DVOM PROKOM BOHA, vy viete teraz, že OBLAK BOHA zostúpil k nim a obklopil ich, vy viete, že čokolvek ste urobili proti nim, vy ste to v skutočnosti urobili proti PÁNOVI.

Takže tu nieje otázka, z čoho by sme mali činiť pokánie, nie, je to jasné. Je to absolutne jasne, že tento Národ potrebuje činiť pokánie. Je to jasné, že PÁN miloval tento Národ, s neskorším prebudením, prebudením posledných časov. Ale teraz, tomuto národu bolo prikázané, aby činili pokánie, ja sosm videl vážny súd, vážne súženie prichádzajúce do Kene.

Ale keď pôjdete do vrecoviny, pokryjete si vaše hlavy s popolom, a pokoríte sa, a pôjdete pred PÁNA, odvrátite sa od zlého a budete činiť pokánie, a budete plakať k NEMU, potom PÁN v Nebi bude počuť. ON vás bude počuť a obnoví vás. A dá vám väčšie prebudenie.

Ja som videl veľmi strašný súd prichádzajúci do Kene, požehnaný ľudia. A to je moja modlitby, aby sa to nestalo, pretože ja by som radšej ochránil zisky. Buďte si istí v Keni, že usporiadate Národné Pokánie v Keni, medzi časom terajším a rokom 2022, so všetkými vašimi vodcami, aby som vas viedol k PÁNOVI, aby PÁN teraz mohol ochrániť Národ.

Aby ochránil Národ od diabla, od zlého, od hriešností, aby teraz prebudenie pokračovalo, prebudenie PÁNA.

Ďakujem vám.

Off 

17.2.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top