Home
 

PROROCTVO O OHROMNOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, PROROCTVO ZO DŇA 8. MÁJA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 8. mája 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, ako sa teraz pripravujeme na Bohoslužbu, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom dnes poobede, spôsobil, že som bol trochu unavený a tak som zaspal a potom ma zobral priamo do Neba k JEHO TRÓNU a potom PÁN zobral listy zo stromu života a toho času ich umiestnil do sklenenej nádoby, otvorenej sklenej nádoby akoby podnosu, dal tam veľmi zdravé, obrovské listy.

A urobil to trikrát a JEHO RUKY, ja vidím JEHO ruky ako zobrali lístie zo stromu života a dal ich do mojej ruky. Zobral listy a dal mi ich. Zobral listy a dal mi ich, trikrát.

A potom hovoril hlasom: TIETO SÚ PRE UZDRAVENIE NÁRODOV A CHOĎ PRIPRAVIŤ CESTU PRE PRÍCHOD PÁNA.

A potom toho času, pokiaľ som bol ešte tam, s PÁNOM v Nebi, mohol som vidieť ženu tam dole, svetlej pleti, neviem, či bola biela ale bola svetlej pleti a mala oblečené ponožky, farebné ponožka a jedna jej noha bola stuhnutá, neohybná, asi je to ľavá noha, je stuhnutá a neohybná a nemôže sa na ňu postaviť. A potom som videl, že sa bolo množstvo uzdravení, chromí začali chodiť, hluchí začali počuť, slepí začali vidieť, nemí začali hovoriť a potom ma PÁN priniesol tu.

Takže aj v strede tohto prebiehajúcu súdu, ktorý prebieha práve teraz, prebudenie PÁNA bude pokračovať, PÁN BUDE POKRAČOVAŤ UZDRAVOVAŤ JEHO ĽUD. Znova, ja som videl ohromné uzdravujúce pomazanie PÁNA, ktoré prichádza na Zem.

PÁN ma zobral do neba dnes, spôsobil, že som bol unavený, takže som zaspal, a potom ma ihneď zobral a ukázal mi obrovské, zdravé, veľké, ON ich predstavil rozdielne, najprv prvú dávku a umiestnil do pohára, vyzeralo to ako tacka,  ale rozdielne ako tacka, a potom zobral z pohara RUKAMI a dal mi ich do ruky, RUKAMI BOHA OTCA. A potom druhýkrát a potom tretíkrát.  

Takže to bude MEGA NAVŠTÍVENIE, ako aj BOHOSLUŽBY budú pokračovať, PÁN stále bude dvíhať chromých, uzdravovať slepých, otvárať ich oči, otvárať hluché uši, vstrebe nádory, uzdraví leukémiu a všetky ochorenia pod slnkom.

Ja neviem, či tiež bude uzdravovať Koronavírus, ale ja viem, že Koronavírus prišiel na základe súdu môjho jazyka. Ale BOH je BOHOM milosti, v strede tohto súdu ON pamätá na milosť.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

BUĎME SVÄTÍ.

BUĎTE SI ISTÍ, ŽE PRIJMETE KRISTA,

ZNOVUZRODÍTE SA A BUDETE SVÄTÍ.

Ďakujem vám, todah raba. 

Off 

10.5.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top