Home
 

PROROCTVO PÁNA: MESIÁŠ PRICHÁDZA, ĽUDIA UTEKAJÚ S OCHRANNÝMI ODEVAMI, NEDOSTATOK JEDLA, PRIPRAVTE SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA, 2. FEBRUÁR 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 2. Februára 2020
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, predvčerom v noci a v tom rozhovore hovoril o PRÍCHODE MESIÁŠA. PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o PRÍCHODE MESIÁŠA.

A v tom rozhovore ja vidím ľudí a ich ruky, zobrali ich ruky a pokúšali sa prikryť ich ústa. Vidím množstvo ľudí ako si zobrali svoje ruky a pokryli ich ústa.

Inými slovami, PÁN HOVORÍ, že by ste mali zobrať vaše ruky a pokryť vaše ústa akoby ste zívali. Oni zívali, ako si pokrývali ústa, ľudia zívali a pokúšali sa prikryť ich ústa a potom HLAS POVEDAL: nie je jedlo. Nie je jedlo, oni hladujú. Nie je jedlo.

Ale predtým, rozhovor predtým bol, že množstvo ľudí v bielych odevoch, v ochranných výstrojoch, pred Corona vírusom, ktorý zasiahol Zem, ja ich vidím utekať, vidím ich dvoch vpredu a množstvo ich nasledovalo, pravdepodobne niekoľko viac ešte za nimi, ale mnoho z nich utekalo, vidím ich utekať, toto je prvý rozhovor, oni utekajú v tomto ochrannom odeve.

A potom v ďalšej časti ja vidím ruky na ústach, ľudia zívajú a sú hladní a HLAS PÁNA POVEDAL: TAM NIE JE JEDLO. Oni čakajú tak dlho.

Takže

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

NECH NÁRODY ČINIA POKÁNIE. Nech všetci ľudia činia pokánie, MESIÁŠ PRICHÁDZA. NECH VŠETCI ĽUDIA ČINIA POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE V JEŽIŠOVI KRISTOVI! VERTE V EVANJELIU, PRIJMITE JEŽIŠA A BUĎTE ZNOVUZROEDNÍ SPRÁVNE. NÁLEŽITE ZNOVUTRODENÍ. KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE BLÍZKO.

A teraz vidíte, že PÁN teraz identifikuje jeho DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH SLUŽOBNÍKOV veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, kvôli času. Môžete povedať, že čas rýchlo končí, KRÁĹ PRICHÁDZA. PÁN JEŽIŠ PRICHÁDZA, MESIÁŚ, PÁN KRISTUS, MESIÁŠ PRICHÁDZA PRE SVÄTÚ CIRKEV. ČAS VYPRŠAL. MESIÁŠ PRICHÁDZA. ČINTE POKÁNIE A BUĎTE SVÄTÍ.

BUĎTE SI ISTÍ, že žijete svatý život, spravodlivý život v JEŽIŠOVI KRISTOVI  s nulovou toleranciou k hriechu. Toto je absolutne nepopierateľné, nespochybniteľné, nie diskutovateľné. Iba buďte znovuzrodení poriadne,

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

ďakujem vám.  

CHCETE PRIJAŤ PÁNA JEŽIŠA? 

KLIKNITE NA ODKAZ S MODLITBOU SPASY: 

V PRIPADE, že sa potrebujte dať pokrstiť plným ponorením sa do vody ako nám PÁN ukázal ( iný  krst nie je Biblický ) prosím kontaktujte t.č. 0948 288 495 

MODLITBA SPÁSY

 

Off 

2.2.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top