Home
 

VÍZIA NÁVŠTEVY BOHA OTCA S JEHO PROROKMI, 11. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 11. Decembra 2019

Milovaní ľudia, PÁN so mnou hovoril túto minulú noc a toto je rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou. Túto minulú noc mi PÁN ukázal SÁM SEBA, ako išiel dole.

Prichádzal z Neba, takže som videl OBLAK BOHA, ja som videl hustý OBLAK BOHA ako prichádzal dole z Neba, hustý OBLAK, akoby dym, prichádzal dole navštíviť toho, ktorý to hovorí s vami dnes.

Ja vidím, že idem na míting a potom BOH OTEC samotný, Nebo sa otvorilo a ON prichádzal cestou Z neba, zostupoval dole ku JEHO DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM z knihy Zjavenia Jána 11 kap., a ja vidím DVOCH PROROKOV tam stáť, ako BOH OTEC zostupoval v JEHO OBLAKU jeho fyzickej prítomnosti, v JEHO SLÁVE. Takže ja som videl PÁNA, videl som BOHA túto minulú noc, v dnešné ráno, skutočne, ráno, ja som videl PÁNA, videl som HOSPODINA ZÁSTUPOV.

PÁN ZÁSTUPOV, ako prichádzal dole navštíviť JEHO OHROMNÝCH PROROKOV, z knihy Malachiáša. Ktorých PÁN zasľúbil, že príde a pripraví národy v spravodlivosti a svätosti, že ich bude viesť k pokániu a navráteniu sa k PÁNOVI, aby boli schopní dosiahnuť spravodlivosť PÁNA, svätosť PÁNA a vidieť SLÁVNE KRÁĹOVSTVO NEBA.

Takže, ja som videl PÁNA, ja som videl PÁNA dnes, ja som videl PÁNA, ja som HO videl, ako ma prichádza navštíviť, navštíviť OHROMNÝCH POSLOV, PROROKOV SÚDU, ten, ktorý tu hovorí s vami, jeden, ktorý bol totálne pokrytý osami, úplne celý, hlava, brada, cely bol pokrytý s osami, neviem koľko miliónov osí, držitelia hnevu BOHA OTCA VŠEMOHÚCEHO nad národmi Zeme.

Takže, ja som videl PÁNA prichádzať v JEHO OBLAKU, V OBLAKU JEHO SLÁVY, ako keď nás navštívil v Centrálnom Parku, OBLAK, ktorý prišiel a usadil sa na mne. Ja som videl PÁNA, ako prichádza navštíviť JEHO SLUŽOBNÍKOV, MESIÁŠ PRICHÁDZA, JA SOM VIDEL PÁNA. Videl som HOSPODINA ZÁSTUPOV, Videl som JEHOVAH YAHWEH, môjho priateľa, ja HO vidím, ako ON ma prichádza navštíviť veľmi ohromným spôsobom. Vzhľadom k tomuto rozhovoru a k tomuto oznámeniu sám PÁM OTEC príde dole a navštívi JEHO PROROKOV. 

Off 

13.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top