Home
 

NÁVŠTEVA PÁNA NA OLTÁRI UTAWALA 2, V NAIROBI

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 28. Novembra 2019
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas v histórii Cirkvi, znova, aký ohromujúci moment v DOME PÁNA. PÁN JEHOVAH komunikuje s Cirkvou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom.

Túto minulú noc mi PÁN hovoril o Cirkvi všeobecne a globálne, že Cirkev Kristova potrebuje činiť pokánie, a odvrátiť sa od hriechov. A ON ma zobral do určitej Cirkvi, do učitých Cirkví a môžem vidieť Cirkev, môžem vidieť Pastora. Jeden z Pastorov zobral jeho syna na univerzitu, vrátil sa potom naspäť, aby prevzal kontrolu. Rodinný biznis, Cirkev a PÁN podvihol tento druh pozornosti ku mne, že Cirkev PÁNA potrebuje činiť pokánie, je to uctievania PÁNA, DOM PÁNA pre všetky národy.

A je tu veľká potreba pre Pastorov, pre kňažstvo sa teraz uchopiť spravodlivosti a aby ste videli, že DOM PÁNA má svojho majiteľa, majiteľ je ON, ktorý zomrel za Cirkev.

Videl som biznis, videl som odpadnutie, sexuálne hriechy, rúcho, ktoré je špinavé, zvody, falošných prorokov, klamstvá a všetky tieto veci. Hriechy, ktoré trápia Cirkev, sužujú Cirkvi tak dlho teraz, ale dobrá správa je tá, že PÁN teraz hovorí, HLAS PÁNA JE TERAZ NAD TVÁROU ZEME. Hovorí k národom o potrebe pripraviť sa, aby ste si boli istí, že urobíte zásadný nárast v príprave cesty skrze pokánie, pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Ale teiž som prišiel oslavovať s vami veliké, veliké veci, ktoré PÁN činil na Oltári Utawala 2.

Vidíte že dnes cirkuluje na sociálnych sieťach táto mocná nahrávka, mocná, mocná nahrávka o slnku. Slnko tlieskalo a oslavovalo a rozpoznalo DVOCH PROROKOV z knihy Zjavenia 11 veľmi veľmi šokujúcim spôsobom, hrozným spôsobom a vidíte, že PÁN sa venuje národom ohromným spôsobom, akým nikdy predtým. Slnko je 99.2% celého solárneho systému, a iné planéty, ktoré sú oveľa väčšie ako Zem, všetky okolo solárneho systému, všetky paléty okolo, mesiac a hviezdy, oni rotujú okolo slnka.

PÁN sa teraz pokúša zachytiť pozornosť obyvateľov Zeme, že : ÁNO, PROROK ELIÁŠ CHODÍ PO ZEMI!  Nebude žiaden iný spôsob, ako HO prezentovať a konať také mocné, mocné monumentálne skutky. Toto je zázrak, ktorý potrebuje byť odhalený v tomto čase, pretože PÁN sa teraz pokúša zachytiť pozornosť obyvateľov Zeme, že: ÁNO, PROROK ELIÁŠ CHODÍ PO ZEMI. Aby ste rozpoznali, že skutočne nebude iný spôsob.

Nebude iná cesta, ako ho prezentovať, iba takýmto mocným, mocným, monumentálnym skutkom, aby zapríčinil to, aby sa každý pozastavil, aby sa srdcia rozpustili a boli celí zmätení pred múdrosťou BOHA. Taká velikosť, rozmýšľajte o tom, keď DVAJA PROROCI z knihy Zjavenia 11 vstúpili na tvár Zeme v Biblickej krajine. Takže dnes oslavujeme velikú, velíkú vec, slnko bolo zachytené a potom počujate ako DVAJA PROROCI PÁNA varujú národy, ale potom vidíte, ako je slnko zachytené, ako tlieska, je to ohromná, ohromná nahrávka, na Oltári Utawala 2.

Zatvorené svetlo a otvorené svetlo,  úžasný, úžasný zázrak. Toto je zázrak všetkých zázrakov, zázrak všetkých časov.

Slnko – S U N – najväčšia planéta, najväčší systém, najväčší objekt nad nami tu, v solárnom systéme. A vidíte, že slnko je tak mocné, slnko je tak obrovské, je to 99.2% celého solárneho systému. A ostanté planéty, niektoré sú oveľa väčšie ako Zem, oni cirkulujú okolo Slnka. Takže slnko je veľkolepé mega tu hore. A slnko je to, čo PÁN zapríčiňuje, aby títo DVAJA PROROCI zatriasli slnkom. Aké vyhlásenie pre túto generáciu! Aká ohromná konferencia na Oltári Utawala2!

Aká veliká bude potom Utawala 3! A vidíte, že slnko sa zatvorí a potom otvorí svetlo, zavrie sa a otvorí. Nahrávka bola tak prekrásna, nahraté, ako temnota bola ponad ľuďmi a potom svetlo nad nimi a oslavovali, ženy – “LILILILILILILILILI” -oslavovali, slnko sa uzavrelo a otvorilo, zatvorilo a otvorilo sa svetlo znova,… prekrásna situácia, moment skutočnosti. 

 

Na preklade sa bude pokračovať podľa možností… 

Off 

29.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top