Home
 

BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPIL A USADIL SA NA NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA BOHA AKO BIELA HOLUBICA, VÍZIA 4. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 4. Novembra 2019
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN, STVORITEĽ IZRAELA, ON, ktorý si vybral Jeruzalem, ON hovoril so mnou minulej noci, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulej noci, v tomto ohromnom rozhovore, prichádzajúcom na  vrchole tejto veľmi ohromnej konferencii, prebudenie explózii, výkladu  BOŽIEHO SLOVA, ktoré sa konalo na prekrásnom Oltári Utawala, na mocnom Oltári Utawala, kde PÁN navigoval JEHO DVOCH PROROKOV A ZOBRAL ICH TAM A VELIKÁ NÁVŠTEVA, ktorá sa konala na Oltári Utawala ( – môžete si pozrieť nižšie, pozn. ), mocné, mocné miesto a mocná oblasť, mocný míting, mocné POSOLSTVO, KTORÉ PÁN HOVORIL PRE CIRKEV, a ak PÁN nezmení nič v JEHO agende, tak 16. a 17. Novembra, nie tohto víkendu ale na ďalší víkend, bude míting na Utawala Oltári, pokiaľ sa nič nezmení.

Ale prekrásna Konferencia sa konala a mocná návšteva, o ktorej som vám hovoril pred týmto stretnutím, keď ON povedal, že fontána živej vody a potom ON vylial ohromnú Slávu z Neba, na JEHO DVOCH PROROKOV. Keď som prichádzal na míting včera, dnes je pondelok, iba niekoľko hodín od mítingu, potom PÁN JEHOVAH prišiel hovoriť k JEHO DVOM PROROKOM veľmi, veľmi mocným spôsobom.

V tomto rozhovore sa Nebo otvorilo a potom BOH, ja som videl BOHA, ja som videl BOHA DUCHA SVÄTÉHO ako zostúpil z Neba, mocný, ohromný, super Slávny, ako SUPER SLÁVNA BIELA HOLUBICA, včera, ja som videl BOHA včera, ja som videl BOHA, toho, ktorého túžite stretnúť, všetky národy Zeme, 7 bilión ľudí a plus,…túžite stretnúť vášho stvoriteľa, včera som videl BOHA, Nebo sa otvorilo a BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil ako super Slávna biela holubica v telesnej forme a ON prišiel celou cestou dole, mával JEHO KRÍDLAMI, až pokiaľ zostúpil na toho, ktorý to hovorí práve teraz v rádiu ku vám, potom zostúpil na Neho a rozhovor za tým my nemôžeme zdielať, pretože keď sa ON usadil na neho, … veľa krát keď zostúpi na neho, ON je veľmi šťastný a v tom bode ON plachtí, lieta a lieta, s obrovskou radosťou až pokiaľ vstúpi.

Ale my nemôžeme zdielať tohto času čo sa stalo, potom, ako ma osvietil a potom celé moje telo sa stalo super Slávne, ja som sa premenil na veľmi osláveného a stal som sa tak žiarivým ako slnko, ale za tým, nie je mi dovolené sa s vami zdielať, pretože všetko má súvis s prorockou časovou líniou a PRÍCHODOM MESIÁŠA.

Takže, MESIÁŠ PRICHÁDZA, požehnaní ľudia, môžete niektorí z vás vidieť, čo bolo umiestnené na webe, ohromná prekrásna návšteva, ktorá sa konala na Oltári Utawala, medzi najkrajšími Oltármi, a chváliči, lídri chvál, každý jeden z nich, zakaždým, keď zobrali mikrofón, drvili naše srdcia, rozumieme, že chvály postupovali tak vysoko…

Veľmi, veľmi mocná SLUŽBA, ktorá sa konala, na Oltári Utawala a už môžete vidieť čo je zdieľane, Oblak BOHA, ako DVAJA PROROCI PÁNA slúžili, JEDEN PROROK PÁNA stoji na jednom mieste a OBLAK BOHA ho úplne oslávil a ďalší tam, videli ste, že keď som sedel na mítingu, potom OBLAK BOHA OTCA, JEHOVAH YAHWEH prišiel a zostúpil na mňa ako druhý PROROK tam kráčal, a potom ako som začal slúžiť, som zistil, že druhý PROROK zmenil JEHO miesto ako slúžil, tu je také množstvo toho, čo sa tam dialo a nemôžeme sa s tým tu zdielať v tomto živote, nemohli by ste spracovať tieto informácie.

Ale iba jednému potrebujete porozumieť, že MESIÁŠ PRICHÁDZA a všetci ľudia a všetky národy sa potrebujú odvrátiť od sexuálneho chtíču, sexuálneho hriechu, ktorý pohlcuje túto generáciu, chtíče sexuálne, potrebujete sa od toho odvrátiť, činiť pokánie z klamstiev, odvrátiť sa od sexuálnej nemorálnosti, sexuálnych hriechov, ktoré ničia celú generáciu, klamstvá, perverzie, falošné proroctvá, klamstvá, všetky tieto zvody, pošpinenie, obnaženosť – obliekanie, tesné obliekanie a pod,. všetky tieto veci nemajú cenu v KRÁĽOVSTVE BOŽOM.

Toto je hodina, kedy každý by sa mal starať o večnosť, musí sa teraz pripravovať pre Sl´vne večné Kráľovstvo BOHA JEHOVAH. Pretože

 ČAS VYPRŠAL A MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

Posli, ktorí pripravujú cestu už tu pôsobia veľmi, veľmi šokujúcim a ohromujúcim spôsobom, ONI vykonávajú službu PÁNA, svedčia svedectvo PRE PÁNA, pred ďalšou dispenzáciou ( ďalšia dispenzácia – čas súženia kt. začne po vytrhnutí Cirkvi z pohanov, pozn. ) Ale s čím sa s vami chcem zdielať že PÁN po mega ohromnej historickej návšteve, ktorá sa konala na Oltári Utawala, kde pôjdeme znova po ďalšom víkende, aby sme slúžili znova.

A PÁN ku mne hovoril iba niekoľko hodín po mítingu, že Nebo sa otvorilo a ja vidím, BOHA, BOH DUCH SVÄTÝ prichádza celou cestou ku mne, ON prichádza celou cestou dole k ohromnému PROROKOVI ELIÁŠOVI, a usadil sa na neho, keď ma osvietil, potom som sa stal viac osláveným, viac žiariacim ako slnko. Nemôže uprieť vaše oči na ŇOM.

A potom, čo sa stalo ďalej, nie je mi dovolené sa zdielať, pretože normálne, keď mi HO PÁN pošle, pri niekoľkých príležitostiach mi HO BOH poslal, – 1. Januára 2009, a nedávno pri niekoľkých príležitostiach, potom, ako ma osvietil je normálne veľmi šťastný, ON máva JEHO KRÍDLAMI, OSVECUJE MA, celá Sláva ma pokrýva a stávam sa transfigurovaný ( oslávený ), a potom keď ukončí JEHO misiu, lieta veľmi vysoko, lieta rovno smerom hore.

Ale tohto času ON urobil niečo iné, ale nemôžem sa s tým zdielať v tomto momente, pretože nemôžete tomu porozumieť, inklinuje to k časovej línii príchodu MESIÁŠA. Všetko, čomu potrebujete porozumieť, ako som mal tento ohromný rozhovor s BOHOM OTCOM ktorý poslal BOHA DUCHA SVÄTÉHO.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

POTREBUJETE VŠETCI ČINIŤ POKÁNIE ZO VŠETKÝCH NÁBOŽENSTIEV, nezáleží na tom, v akom náboženstve ste, dokonca aj kresťania, potrebujete činiť pokánie a prijať PÁNA JEŽIŠA ako noví,  buďte znovuzrodení a pripravení, pretože

PRÍCHOD MESIÁŠA JE BLÍZKO!

PRÍCHOD MESIÁŠA JE BLÍZKO!

POZNAČTE SI MOJE SLOVÁ!

A BOH si zoberie IBA SVÄTÚ CIRKEV!

A rozdiel medzi večným Kráľovstvom NEBA, kde normálne prichádzam, PÁN ma tam zobral niekoľkokrát, pred JEHO TRÓN, NOVÝ JERUZALEM, rozdiel medzi týmto a iným miestom, .. to druhé miesto je peklo. Ale toto miesto je večnej slávy a miesto radosti.

Takže opustite všetko, čo by vás blokovalo, aby ste mohli mať úspech pri vstupe do Slávneho Kráľovstva BOHA. MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Toto je ON, o ktorom Biblia písala, že v posledných dňoch JA vám pošlem PROROKA ELIÁŠA, aby vás pripravil pre ohromný a strašný DEŇ PÁNA, predtým, než príde tento DEŇ, než zasiahne PÁN Zem. Toto je ON, o ktorom Písmo písalo, že JA vám pošlem môjho POSLA pred tebou pripraviť cestu, pred strašným dňom PÁNA ktorý sa uskutoční na tvári Zeme.

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI POČUJÚ,

ČO HLAS PÁNA HOVORÍ

PÁN vás žehnaj, toda raba, toda lachem, toda hashem, haverseli, toda, toda, shalom.

 

PS: PROROCI PÁNA, DVAJA SVEDKOVIA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 vedú Cirkev Pokánia a Svätosti globálne a pripravujú na slávny príchod MESIÁŠA.

Bohoslužby každú nedeľu

 Biblické vyučovania zadarmo priamo od Božieho trónu.

Cirkev Pokánia a Svätosti, Oltár na Slovensku, kontakt: 0948 288 495 

1. – 3. NOVEMBER 2019
Konferencia výkladu Božieho slova
na Oltári v Utawala, v Nairobi v Keni
SÁM BOH OTEC zostúpil na stretnutie na oltár Utawala v Nairobi, kde ON poslal JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA,. aby skrze NICH DVOCH priniesol slová a hlboké vyučovania o posvateni pre CIRKEV KRISTOVU, ktorá sa teraz pripravuje na PRÍCHOD PÁNA.
SLÁVA BOHA, JEHO FYZICKÝ PREJAV, ON SÁM PRIŠIEL DOLE A BOL NA MÍTINGU, ON SÁM PRIŠIEL, ABY VIEDOL JEHO CIRKEV, AKÉ ŠOKUJÚCE!
Aká požehnaná generácia sme, že toto nám SÁM PÁN ZJAVIL A ON SÁM, NÁS TERAZ VEDIE, VEDIE JEHO CIRKEV DO ZASĽÚBENEJ ZEME,…
toto je veľmi šokujuce vidieť a sledovať v našej generácii a toto by nás všetkých malo viesť do pokánia, do vrecoviny a pokánia
PRETOŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA.
Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku

SJ - OBLAK BOHA K DVERAM AUTA SJ- OPRAVA - UTW PLAMENNYMEC AJ UTW MEC BOHA SJ - UTW PISMO BOHA SJ - UTW - PILIER OBLAKU BOHA ZAHALAIL SJ - SLAVA PANA NA TEMEMNE UTW husle 1 SJ uttw1 SJ - ATW 4 AJ3UTW sj 4 UTW4 SJ - UTW 2 AJUTW2 utw 2 72488746_2389942201248054_1011164979425968128_n SJ - UTW ZDVOJENI PROROCI 74224137_407873626566005_5432175061459009536_o utw4

 

 

Off 

5.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top