Home
 

KRÁTKY ÚRYVOK Z TOHO, ČO BUDE NA KONFERENCII V CENTRÁLNOM PARKU V NAIROBI, 2. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 2. Októbra 2019, 1 PROROCTVO 
sumarizácia: 

Požehnnaí ľudia, aký ohromný čas v histórii Cirkvi. Je tu rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou, s ktorým sa chcem s vami zdielať dnes, je to obrovské privilégium a obrovská pocta,  že PÁN sa rozhodovl hovoriť veľmi otvorene k tejto generácii. PÁN JEHOVAH sa rozhodol hovoriť veľmi jasne a veľmi otvorene k tejto generácii, aby bol schopný s ňou komunikovať s najdôležitejšími nariadeniami, s JEHO najdôležitejšími proroctvami a s JEHO inštrukciami tejto hodiny a tejto doby.

Takže počítam tento požehnaný čas, kedy PÁN otvoril tento dôležitý portál, bránu Neba, kanál a portál komunikácie, kde teraz môžete počúvať priamo od BOHA OTCA, špeciálne v takomto citlivom čase,  čo sa týka v celej histórii Cirkvi a Zeme. Teraz, požehnaní ľudia, toto je rozhovor, ktorý sa konal predvčerom.

A slúžil som PÁNOVI  v tomto rozhovore a čo vám idem odovzdať je prvá polovica tohto rozhovoru, a potom ďalšia polovica, ako ma PÁN bude viesť. Ako PÁN bude viesť JEHO SLUŽOBNÍKA, budem schopný s vami komunikovať. Ako mi dovolil zjaviť a otvoriť pre vás inštrukcie, ktoré dáva generácii, Cirkvi týchto dní.

Teraz, v tomto rozhovore, PÁN videl, ako sa pripravujem na míting, ktorý prichádza do Centrál. parku a táto historická Konferencia Pastorov, ktorá prichádza do Centrál. Parku s veľmi ohromným a mocným rozhovorom a inštrukciami, ktoré sa uskotoční na tom mieste, potom PÁN prišiel a hovoril o veľmi citlivej oblasti tohto rozhovoru, rozdielných časti tohto rozhovoru, ktoré sa uskutoční v Centrálnom parku, ale veľmi citlivá časť, PÁN prišiel a hovoril mi o tom v tomto rozhovore.

Pretože som sa HO opýtal otázku vzťahujúcu sa na MESIÁŠA. A mocnú prácu, ktorú MESIÁŠ urobil pre túto generáciu. Je ti veľmi dôležitá časť, ON chcel, aby som to uchopil. PÁN prišiel v noci a urobil to veľmi mocným spôsobom.

PÁN mi znova ukázal, ako MESIÁŠ bol ukrižovaný, ako MESIÁŠ išiel na kríž. Ako bol MESIÁŠ ukrižovaný a ako MESIÁŠ išiel dole do pekla. Takže ON skutočne zobral DVOCH PROROKOV PÁNA dole, aby HO videli, keď ON išiel dole do pekla. Aby zomrel za vás a išiel dole do pekla za vás. S touto časťou sa teraz poriadam, ako sa teraz pripravujem pre Centrálny Park, a potom mi slúžil s touto správou, že by som ju mal odovzdať vám, generácii, Cirkvám, v tejto dobe.

Potom znova PÁN, zobral JEHO DVOCH PROROKOV DOLE, a videli, ako MESIÁŠ bol dole, keď išiel dole do pekla. A viete veľmi dobre, že keď MESIÁŠ odišiel dole, PÁN už predstavil týchto tu DVOCH PROROKOV ako idú dole v tomto rozhovore, ktorý sa konal skôr, išli dole a videli, ako MESIÁŠ išiel dole do pekla a zomrel pre vás. Za plnú cenu, zaplatil plnú cenu! Išiel do pekla pre vás.

A potom, ako prišla SLÁVA, bol tam leopard. Dvaja PROROCI PÁNA tam stáli a videli, ako prišiel leopard. Tak si mysleli, že lepopard zaútočí na kríž. Ale potom prišla sláva – “pjjjaaa” a zasiahla tam dole a MESIÁŠ išiel von v SLÁVE. Potom nakoniec PROROCI vyšli von. S týmto rozhovorom som za zdieľal mnoho rokov po celom svete. 

Ale pracoval som na veľmi, veľmi dôležitej časti, ktorú budem zdieľať v Centrálnom parku, ktorú tu teraz nemôžem zdieľať. A pýtal som sa PÁNA: ” ako ďaleko chceš, aby som tieto veci odhalil?, a potom nás PÁN opäť vzal a ukázal nám, ako MESIÁŠ išiel dole. Dole, zomrel za teba a dokonca išiel do pekla, išiel za teba. Zaplatil plnú cenu. A potom bol vzkriesený.

Zvyšok sa budem s vami zdielať v Centrálnom parku,  Viete, že v správe, ktorá prichádza do Centrálneho parku, je do toho zapojený aj samotný OTEC. A ON to navrhuje. ON dáva detailný plán tejto správe.

Bolo to veľmi šokujúce. Odpovedal mi: ” choď a prines to týmto spôsobom, pretože som sa zapodieval veľmi ťažkou časťou. Teraz to tu nebudem zdieľať. (hluk..).

MESIÁŠ PRICHÁDZA. V tejto hodine, POSLI TEJTO HODINY chodia po zemi. PÁN komunikuje priamo s NIMI o inštrukciách pre Cirkev, o cene kríža, o nebezpečenstve hriechu. Aby človek odmietol hriechy a vstúpil do Slávneho Kráľovstva BOHA.

Nech vás PÁN žehná. Toda raba. Yom tov. Shana Tova. Sme v novom roku, židovskom Novom roku. Shana Tov.

MESIÁŠ PRICHÁDZA. 

Buďte svätí, požehnaní ľudia. shalom Toda.

Off 

3.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top