Home
 

PROROCTVO O BLÍZKOM PRÍCHODE MESIÁŠA, 3 ČASŤ, 22. SEPTEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 22. Septembra 2019,  – 3 PROROCTVO
sumarizácia:

Chcem priniesť extra prídavok ku rozhovoru, ktorý PÁN priniesiol k Cirkvi. Dal som proroctvo pred niekoľkými rokmi, a PÁN ma umiestnil presne na miesto, kde ja budem, presnée miesto kde budem, v ktorej krajine, kde presne budem keď sa stane vytrhnutie Cirkvi. A bude to na stretnutí, bude to na prebudeneckom stretnutí.

Chcem tiež priniesť iný rozhovor kde mi PÁN ukázal miesto, kde nastane vytrhnutie. Takže prvá časť, asi pred 4, alebo 5 rokmi, ja budem na stretnutí, ja môžem, vidieť, môžem vidieť ľudí na tom mítingu, mám predstavu tej krajiny, a žiaľ, keď nastane vytrhnutie, nie všetci ľudia budú vzatí.

Takže toto je realita, chcem, aby ľudia toto uchopili, vy, poslucháči, aby ste to uchopili VEĽMI DOBRE, okno príležitosti, že prečo mi to PÁN ukázal, že nie všetci ľudia budú vytrhnutí,

PRETOŽE ON CHCE, ABY STE ČINILI POKÁNIE!

Aby som to k vám priniesol, aby ste sprísnili vašu chôdzu s JEŽIŠOM,  a odstránili sex. hriechy, klamstvá, perverziu,  nemorálnosti, evanjelium prosperity, všetky iné evanjelia ktoré vidite, oblečenia žien, ktoré vidíte, zvody a zmätky, ktoré tam prinášaju do Cirkví namiesto toho, aby pripravili celú Cirkev.  

Takže máte skutočne príležitosť po celom Svete, nezáleží či v Južnej Afrike, Amerike, Európe, Ázii,… kdekoľvek. Vy máte skutočne príležitosť tu.

Znova, dôvod, prečo ma PÁN dal na to miesto, a krajinu ja poznám. Tu boli niekoľkí Biskupi s Snr. Arcibiskupmi minulý týždeň a konečne som im dal detaily tejto krajiny. Boli tu asi 3 alebo 4 Biskupi. Ale túto krajinu poznám, pretože ja vidím tam ľudí dookola, a vytrhnutie Cirkvi sa stane na prebudeneckom stretnutí.

Keď PÁN zoberie Cirkev, keď MESIÁŠ PRÍDE, ja budem na prebudeneckom stretnutí, a ja viem, že ja ostanem kvôli ohromnejšej misii, ktorá je tu pred nami, ale čo sa ma presne dotklo, je to, že ľudia ľudia ostali. Nejakí ľudia ostali. Nejakí ľudia boli zobratí hore a nejakí ľudia ostali.

Dôvod, prečo mi PÁN ukázal ľudí, ktorí ostali, aby som VÁM MOHOL OZNÁMIŤ TERAZ, VŠETKÝM VÁM CELOGLOBÁLNE, ABY STE TERAZ SPRÍSNILI VAŠU CHÔDZU, ABY STE BOLI SVÄTÍ A PRIPRAVILI SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA. Aby ste teraz zovreli vašu spásu, vaše kroky s JEŽIŠOM KRISTOM, aby ste si boli istí, že tam nie je žiadna porozita vo vašej spáse, pretože toto sú veci, ktoré spôsobia, že tu ostanete.

Malá vec tu a malá vec tam, tolerovanie toho a toho,… aby ste to teraz pritvrdili. Takže ON ma nechal vidieť, ako nejakí ľudia ostali. A pamätám sa znova, na iný rozhovor, kde som videl nejakých ľudí ostať a spôsobil, že som sa váľal ( od zúfalstva, pozn. ) po zemi. Ja som sa s tým zdieľal po celej Zemi, v Lima, Peru, všade, v Keni, kde som škrípal zubami.

Skutočne PÁN zdôraznil, že niektorí kresťania ostanú. Aby som mohol prísť ku vám a oznámiť vám, aby ste neostali. Takže v prvom rozhovore, pred niekoľkými rokmi som povedal, že viem presnú krajinu, pretože ja vidím ľudí. A potom teraz, druhý rozhovor, ja chodím s nejakými Biskupmi a potom zrazu náhle vytrhnutie Cirkvi nastalo a okam,žite padla obrovská temnota, celá Zem bola pohltená do temnoty. Do okamžitej temnoty.

Takže som sa pokúšal odísť, keď nastalo vytrhnutie. Cirkev, vy ste svetlo sveta. Keď svetlo sveta bolo zobraté preč, ohromná temnota pokryla Zem. Takže po tom, ja som odchádzal preč a začal som sa pripravovať na moju cestu, na cestu naspäť do Izraela teraz, a videl som, ako dvaka Biskupi ma stále nasledujú po vytrhnutí a nejakí iní ľudia. Ale jeden – davaja Biskupi mi povedali – môj PANE, je taká temnotam taká temnota je tu, pretože temnota padla a zakopávala nohami o kamene kvôli temnote.

A to je veľmi hlbokomyselný rozhovor, ktorý PÁN dal a PÁN priniesol tento rozhovor, aby ste mohli vedieť, že TOTO NIEJE SRANDA!

PÁN TU ROBÍ POSLEDNÚ NALIEHAVÚ VÝZVU, ABY STE SI BOLI ISTÍ, ŽE TU NEZOSTANETE! Takže som podvihol tieto dva rozhovory  a teraz ich aktualizujem v tieto dni.

ABY STE MOHLI VEDIEŤ, ŽE NEJAKÍ ĽUDIA OSTANÚ! Ale dôvod, prečo mi ukázal, že ľudia ostali, aby som vás varoval, aby nikto na Zemi neostal!

ABY VŠETCI ĽUDIA PRIJALI JEŽIŠA KRISTA AKO PÁNA A SPASITEĽA, BOLI SPRÁVNE BIBLICKY POKRSTENÍ, POKRSTENÍ DUCHOM SVÄTÝM, POKRSTENÍ ÚPLNÝM PONORENÍM SA DO VODY, DUCHOM SVÄTÝM. A potom v ďalšom precese, aby kráčali v svätom kresťanskom živote, NULOVÁ TOLERANCIA KU HRIECHOM! A DUCH SVÄTÝ vám to uľahčí, pomôže vám.

A táto porozita, ktorú vidíte po celej Svete, kde všetko môže prichádzať a odchádzať v spáse, toto je klamstvo diabla. Ja som videl najekých ľudí ako ostali. Ale dôvod, prečo mi PÁN ukázal ten deň, aby som vás varoval ľudia, aby nikto nezostal.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA 

Shalom 

Off 

23.9.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top